Polina Voitsykhovska (I rok studiów I st.) z klasy wiolonczeli dra hab. Tadeusza Samerka zajęła III MIEJSCE w kategorii D na 5th International Classical Music Competition „Kaunas Sonorum“ / V Międzynarodowym Konkursie Muzycznym „Kaunas Sonorum” w Kownie/Litwa (2-6.12.2019).


Kilkunastu muzyków związanych z aMuz otrzymało nominację Kapituły Redakcyjnej "Dziennika Bałtyckiego" do tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii Kultura w wielkim plebiscycie OSOBOWOŚĆ ROKU 2019, który w województwie pomorskim prowadzi "Dziennik Bałtycki", a w Słupsku i w powiatach słupskim i bytowskim wspólnie z "Głosem Pomorza". Wśród nominowanych znaleźli się:

 

GDAŃSK

Szymon Chyliński / absolwent aMuz (Wydział II), kompozytor, aranżer, akordeonista, nauczyciel, właściciel Szkoły Muzycznej

Anna Fedyniak-Kołodziej / pedagog współpracujący z Katedrą Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej aMuz, prezes fundacji kultura. Teraz!

Piotr Pawlak / student aMuz, pianista

Andrzej Wojciechowski / pedagog w Katedrze Instrumentów Dętych i Perkusji aMuz, pierwszy klarnecista Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, członek Baltic Trio, Gdańskiego Tria Stroikowego, założyciel grupy Baltic Quasideon Group,

 

SOPOT

Ireneusz Wojtczak / korepetytor w Katedrze Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, saksofonista, improwizator, kompozytor, aranżer

Wojciech Rajski / pedagog w Katedrze Dyrygentury Symfoniczno-Operowej aMuz, Dyrektor Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, dyrygent

 

SŁUPSK

Leszek Kułakowski / pedagog w Katedrze Jazzu i Muzyki Estradowej aMuz, kompozytor, pianista jazzowy

 

POWIAT GDAŃSKI

Karolina Klassa / absolwentka aMuz (Wydział IV), dyrygentka chóralna

Joanna Sobowiec-Jamioł / absolwentka aMuz (Wydział III), śpiewaczka

 

POWIAT KARTUSKI

Paweł A. Nowak / absolwent aMuz (Wydział II), akordeonista, pedagog, kompozytor, aranżer


POWIAT LĘBORSKI

Emil Miszk / absolwent aMuz (Wydział II i IV), trębacz, aranżer i kompozytor jazzowy, członek gdańskiego zespołu Algorhythm, lider Emil Miszk and The Sonic Syndicate

 

POWIAT WEJHEROWSKI

Tomasz Fopke / absolwent aMuz (Wydział III), członek Rady Akademii Muzycznej w Gdańsku, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, śpiewak

Anna Rocławska-Musiałczyk / absolwentka aMuz (Wydział II i IV), pedagog aMuz na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, kompozytorka, pianistka, członkini zespołu wokalnego Art’n’Voices

 

 

Pełną informację o plebiscycie Osobowość Roku 2019 można znaleźć pod adresem: www.dziennikbaltycki.pl/osobowosc oraz www.gp24.pl/osobowosc.

 
Tytuły OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 zostaną przyznane głosami mieszkańców województwa pomorskiego, osobno w miastach i powiatach.
Głosowanie będzie trwać od wtorku 7 stycznia do wtorku 11 lutego 2020 do godz. 22.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie „Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 marca 2019 roku w sprawie stypendiów ministra dla studentów” przyznał w roku akademickim 2019/2020 stypendium trojgu studentom naszej Uczelni. Zgodnie z zapisami wspomnianego rozporządzenia ilość wniosków złożonych przez każdą uczelnię nie może przekraczać zaledwie 0,5% ogólnej liczby studentów danej uczelni. Konkurencja jest więc ogromna.

Tegorocznymi laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostali: skrzypaczka Małgorzata Wójcik (studiująca w roku akademickim 2019/2020 w University of Music and Performing Arts Vienna w ramach programu Erasmus+), pianista Piotr Pawlak i kompozytor Krzysztof Falkowski.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się dnia 9 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 w Sali Balowej w Zamku Królewskim w Warszawie. Oprócz studentów uczestniczyli w niej także rektorzy uczelni artystycznych; naszą Akademię reprezentował JM Rektor, prof. dr hab. Maciej Sobczak.


Emisja reportażu z wręczenia stypendiów MKiDN: TVP KULTURA, 16.12.2019, godz. 19:10. 


Krzysztof Falkowski (I rok studiów II st.) z klasy kompozycji dra Marka Czerniewicza zdobył I MIEJSCE za utwór „Ne Timeas, Maria” na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „John Kuzma Young Composer Awards” w Stanach Zjednoczonych. W historii konkursu jest pierwszym laureatem nagrody spoza USA. Premierowe wykonanie utworu miało miejsce w Denver / Kolorado 9.12.2019.


Studenci aMuz zostali laureatami XIX Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Juliusza Zarębskiego (Łomianki/Zielonki-Parcela/Warszawa, 4-9.12.2019) w kategorii wiekowej E. W kategorii fortepian solo II NAGRODY ex-aequo otrzymali Marta Misztal (I rok studiów II st.) z klasy fortepianu dr hab. Elżbiety Pasierowskiej i mgra Mikołaja Sikały, oraz Maciej Frączek (II rok studiów II st.) z klasy fortepianu dra Kordiana Góry. Z kolei w kategorii duet fortepianowy I MIEJSCE uzyskał duet Katarzyna Dzierzgowska i Alicja Szalkowska z klasy kameralistyki dr hab. Elżbiety Pasierowskiej oraz mgr Bożeny Szull-Talar, zaś II NAGRODĘ – duet Yiting LuoHuiyou Xu z klasy kameralistyki dr Mirosławy Sumlińskiej.


Natalia Zaleska (I rok studiów II st.) z klasy fortepianu prof. dra hab. Bogdana Kułakowskiego została laureatką I NAGRODY i była nominowana do Grand Prix na V Międzynarodowym Konkursie Wykonawców Muzyki Polskiej w Omsku/Rosja (5-8.12.2019).

Zespół wokalny SUPRA VOCALIS ENSEMBLE pod dyrekcją dra hab. Michała Kozorysa, w którym śpiewają m.in. studenci i absolwenci aMuz, zdobył ZŁOTY DYPLOM (zwycięzca kategorii chóry kameralne do 24 osób) oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ JURY za dobór repertuaru oraz dramaturgię wykonania na 29. Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej z nagrodą Petra Ebena w Pradze (29-30.11.2019).


Studenci i absolwenci aMuz zostali LAUREATAMI I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki dla uczniów i absolwentów szkół muzycznych II st. oraz studentów i absolwentów wyższych uczelni artystycznych w Gdańsku (21-24.11.2019).


Nagrody regulaminowe w Kategorii 2 (studenci i absolwenci uczelni artystycznych na kierunku wokalistyka, którzy do dnia rozpoczęcia Konkursu nie ukończyli 30 lat) trafiły do dwojga śpiewaków. Julia Pruszak, absolwentka (2016) z klasy dr hab. Ewy Marciniec, otrzymała II NAGRODĘ – 5000 PLN, zaś Piotr Gryniewicki (III rok studiów I st.) z klasy prof. dra hab. Piotra Kusiewicza otrzymał III NAGRODĘ – 3000 PLN.

 

NAGRODA SPECJALNA DYREKTORA TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ: udział w wybranych warsztatach Akademii Operowej trafiła do Piotra Gryniewickiego z klasy prof. dra hab. Piotra Kusiewicza.

 

Nagrody pozaregulaminowe w postaci NAGRODY MAESTRO JANA KUSIEWICZA ufundowanej przez prof. dra hab. Piotra Kusiewicza otrzymali: Adam Brusznicki (IV rok studiów I st.) z klasy prof. dra hab. Ryszarda Minkiewicza i dra Krzysztofa Bobrzeckiego, Maciej Gronek, absolwent (2018) z klasy prof. dra Andrzeja Nanowskiego, Piotr Gryniewicki (III rok studiów I st.) z klasy prof. dra hab. Piotra Kusiewicza.

DYPLOM UZNANIA DLA WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ PIANISTY AKOMPANIATORA otrzymała mgr Grażyna Troć.


Dominik Fijałkowski (III rok studiów I st. na specjalności musical) w klasie śpiewu prof. dra Andrzeja Nanowskiego zajął II MIEJSCE w konkursie wokalnym "Pieśni Patriotycznej" w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci "WALCZĄCYM O NIEPODLEGŁOŚĆ" (Warszawa, 16.11.2019).


Dr Krzysztof Komendarek-Tymendorf jako jedyny przedstawiciel uczelni muzycznych w Polsce został laureatem 3-letniego programu stypendialnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r., wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Nasz pedagog klasy altówki znalazł się na 7. miejscu z wybranych 211 młodych naukowców, w tym 29 doktorantów, wyłonionych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14 listopada 2019 r. spośród 1390 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium.

 
3-letnie stypendium MNiSW otrzymał także współpracujący z Wydziałem IV aMuz dr Karol Kisiel, który uplasował się na 21. miejscu. O stypendium dla tego młodego dyrygenta wnioskował Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, w którym Karol Kisiel od 2018 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Muzyki na Wydziale Sztuki.
 
Co warte podkreślenia, stypendia w dyscyplinie "sztuki muzyczne", którą reprezentują obydwaj młodzi naukowcy, otrzymały zaledwie 3 osoby.

Piotr Pawlak (I rok studiów II st.) z klasy fortepianu prof. dra hab. Waldemara Wojtala, został laureatem 20. edycji Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Piotr został nominowany m.in. za I NAGRODĘ oraz NAGRODĘ ex aequo za najlepszą improwizację w XI. Internationaler Chopin-Klavierwettbewerb Darmstadt (2017), II MIEJSCE i NAGRODĘ SPECJALNĄ na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Polskiej im. S. Moniuszki w Rzeszowie (2019), I MIEJSCE oraz dwie NAGRODY SPECJALNE na II Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów "Chopin pod Wawelem" w Krakowie (2019), II MIEJSCE oraz dwie NAGRODY SPECJALNE w VIII International Chopin Piano Competition w Budapeszcie (2018), I NAGRODĘ w Konkursie Muzyki Organowej w XXIX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi (2017). 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 29.11.2019 w gdańskim klubie Żak.


Dwupłytowy album CD live „Stanisław Moniuszko – Straszny dwór” otrzymał NOMINACJĘ do prestiżowej nagrody International Classical Music Awards (ICMA) 2020 w kategorii Opera.

Album „Stanisław Moniuszko – Straszny dwór” został nagrany 11 i 12 maja 2018 podczas uroczystych dwóch koncertów wieńczących obchody 70-lecia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. W nagraniu udział wzięli soliści-śpiewacy: Leszek Skrla, Anna Fabrello, Karolina Sikora, Ryszard Minkiewicz, Daniel Kotliński, Paweł Skałuba, Krzysztof Bobrzecki, Piotr Lempa, Stefania Toczyska, Alicja Rumianowska, Piotr Kusiewicz, Wiesława Maliszewska, solista-skrzypek Konstanty Andrzej Kulka oraz połączone Chóry i Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku pod dyrekcją Zygmunta Rycherta. Reżyserami dźwięku byli: Małgorzata Polańska, Michał Szostakowski i Marcin Domżał. Album został wydany przez DUX Recording Producers. 
(pełna informacja o albumie „Stanisław Moniuszko – Straszny dwór” na stronie aMuz. Album można nabyć w Wydawnictwie aMuz, także online.)

 

Do nagród w edycji 2020 Jury International Classical Music Awards (ICMA) nominowało produkcje audio i wideo wytwórni z 19 krajów Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Wśród wydawców 18 płyt nominowanych w kategorii Opery obok firmy DUX, która wydała nasz album „Stanisław Moniuszko – Straszny dwór", znalazły się: Aparté, BIS, BR Klassik, Bru Zane, Capriccio, Claves, Deutsche Grammophon, LSO Live, Naxos, OehmsClassics, Opera Rara, Pentatone, Pentatone Classics, RCO Live.

Finaliści ICMA 2020 będą znani do 16 grudnia 2019 r., a zwycięzcy ICMA zostaną ogłoszeni 21 stycznia 2020 r. Ceremonia wręczenia nagród i koncert galowy, podczas którego wystąpi Royal Symphony Orchestra of Seville pod dyrekcją Johna Axelroda, odbędą się w Teatro de la Maestranza w Sewilli w Hiszpanii, w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Pragniemy przypomnieć, że nominację do ICMA 2016 w kategorii Koncerty otrzymał nasz album CD "Panufnik: Concertos" (DUX 1176) nagrana w 2014 r. w związku z Rokiem Andrzeja Panufnika w setną rocznicę urodzin kompozytora.

Jesteśmy zaszczyceni, że po raz kolejny poziom artystyczny naszych zespołów został zauważony i doceniony przez międzynarodowe gremium.


Zespół wokalny 5/6 w składzie: Justyna Czarnota, Małgorzata Oleszczuk, Renata Tuszyńska, Irena Zapolska, Paweł Orłowski i Wiktor Gabor (I rok studiów II st., specjalność wokalistyka jazzowa), którego opiekunem artystycznym jest dr hab. Małgorzata Kuchtyk, zdobył GRAND PRIX (puchar Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku) i 5 000 PLN, ZŁOTY DYPLOM w kategorii chórów rozrywkowych (100 pkt.) oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepsze wykonanie utworu a vista na V Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej "Music Everywhere" w Gdańsku (9-10.11.2019).


Krzysztof Falkowski (I rok studiów II st.) z klasy kompozycji dra Marka Czerniewicza otrzymał I NAGRODĘ w wysokości 4000 złotych na Konkursie Kompozytorskim na Utwór Chóralny „Niepodległa” zorganizowanym w 2018 roku przez Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku pod patronatem Rady Rektorów Województwa Pomorskiego. Nagrodzony utwór „Z nadzieją na wolność” został premierowo wykonany przez Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyr. Mariusza Mroza podczas Koncertu Finałowego V Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Współczesnej "Music Everywhere" w Centrum św. Jana w Gdańsku 10.11.2019, w przededniu 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


Zespół wokalny Art’n’Voices w składzie: Małgorzata Priebe*, Maria Krueger* (soprany), Anna Rocławska-Musiałczyk**, Marta Jundziłł* (alty), Mateusz Warkusz, Szymon Duraj (tenory), Tomasz Chyła**, Filip Czajkowski (basy) zdobył I MIEJSCE w kategorii zespoły wokalne – muzyka sakralna, I MIEJSCE w kategorii zespoły wokalne – muzyka świecka oraz III MIEJSCE w klasyfikacji ogólnej na 51. Tolosako Abesbatza Lehiaketa w Tolosie/Kraj Basków/Hiszpania (31.10-3.11.2019), jednym z sześciu najważniejszych konkursów chóralnych na świecie.

 

* studentka aMuz
** absolwent/pedagog aMuz


Oskar Maj (II rok studiów I st.) z klasy organów prof. dra hab. Romana Peruckiego, dr hab. Hanny Dys oraz dra Macieja Zakrzewskiego otrzymał II NAGRODĘ na XXXI Konkursie Muzyki Organowej w ramach XXXI Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. S. Ormińskiego w Rumi (24-25.10.2019).


TataStudio: Piotr Białas, Filip Piasecki, Luiza Olichwier-Skwierawska otrzymało WYRÓŻNIENIE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego w organizowanym przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego Konkursie "Dobry Wzór 2019" w kategorii kultura za REBRANDING aMuz – Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Gala i wernisaż wystawy nominowanych i nagrodzonych w konkursie projektów odbyły się 24 października 2019 w Warszawie.

Fragment uzasadnienia wyróżnienia:
"...konstrukcja 'malarskiego' szablonu pozwalającego na zmienne ciekawe efekty oparte o jego przejrzystość to nietuzinkowa koncepcja nadająca identyfikacji świeżość. Cały system identyfikacji wyróżnia się logiczną – i kompozycyjnie bez zarzutu – zasadą edytowania materiałów informacyjnych i reklamowych."


Marta Misztal (I rok studiów II st.) z klasy fortepianu dr hab. Elżbiety Pasierowskiej oraz mgra Mikołaja Sikały otrzymała WYRÓŻNIENIE w grupie III na I Międzynarodowym Konkursie im. Jana Hoffmana w Krakowie (17-20.10.2019).


Milena Wiśniewska, absolwentka studiów II st. na kierunku Kompozycja i teoria muzyki, specjalność teoria muzyki, otrzymała Nagrodę JM Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku prof. dra hab. Macieja Sobczaka dla najlepszej absolwentki Akademii Muzycznej w Gdańsku w roku akademickim 2018/2019. Nagroda została wręczona podczas uroczystości Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 w Województwie Pomorskim, która odbyła się 18/10/2019 w Akademii Muzycznej w Gdańsku.


Mgr Anna Rocławska-Musiałczyk (absolwentka aMuz na trzech specjalnościach: fortepian, dyrygentura chóralnakompozycja, a obecnie pedagog aMuz na Wydziale IV) zdobyła II NAGRODĘ za utwór "Ego dormivi et soporatus sum" na chór mieszany a cappella na II Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Andrzeja Koszewskiego w Poznaniu (16.10.2019).


Jan Jarecki, student I roku studiów II st. z klasy fortepianu jazzowego prof. dra Włodzimierza Nahornego i dra Sławomira Jaskułke, otrzymał WYRÓŻNIENIE w kategorii zespołowej z JAH Trio w składzie: Jan Jarecki – fortepian, Michał Aftyka – kontrabas, Marcin Sojka – perkusja na Blue Note Poznań Competition 2019 (11-14.10.2019).


Mikołaj Sikała (II rok studiów III st.) z klasy fortepianu dr hab. Elżbiety Pasierowskiej został laureatem III NAGRODY na 8. Verona International Piano Competition w Weronie/Włochy (3-6.10.2019).


Piotr Pawlak (I rok studiów II st.) z klasy fortepianu prof. dra hab. Waldemara Wojtala zdobył II NAGRODĘ – 10 000 euro – w kategorii I – pianiści na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie (20-27.09.2019). Piotr okazał się najlepszym reprezentantem Polski (I nagroda przypadła Rosjaninowi) i otrzymał zaproszenie dla polskiego laureata konkursu na koncert recitalowy podczas Festiwalu Chopinowskiego w Genewie w 2020 roku.

W rzeszowskim konkursie w kat. pianiści wzięła udział bardzo silna reprezentacja aMuz. W gronie 8 finalistów znalazł się Adam Piórkowski, zaś wśród 14 uczestników II etapu – Anna Szałucka i Daniel Ziomko.


1 października 2019 r., w Międzynarodowym Dniu Muzyki, podczas uroczystej Gali w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, poznamy laureatów dziewiątej edycji nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej. Laureaci wybrani przez środowisko muzyczne odbiorą statuetki w kategoriach: Osobowość roku, Wydarzenie roku, Nagroda honorowa oraz Odkrycie roku.

Rada programowa ds. muzyki Instytutu Muzyki i Tańca podczas posiedzenia 13 września wytypowała nominowanych we wszystkich kategoriach spośród nadesłanych 127 kandydatur.

O miano Koryfeusza Muzyki Polskiej 2019 w kategorii Osobowość roku rywalizować będzie 5 muzyków, wśród których znalazł się nasz pedagog flecista dr Łukasz Długosz, nominowany "za przyczynienie się do ogromnego rozwoju polskiej literatury fletowej, łączenie najwyższego poziomu sztuki wykonawczej z niezwykłą aktywnością nakierowaną na promocję muzyki polskiej zarówno XX, jak i XXI wieku oraz inspirowanie twórcze polskich kompozytorów".

Laureaci wyłonieni we wszystkich kategoriach (Osobowość roku, Wydarzenie roku, Odkrycie roku oraz Nagroda honorowa) otrzymają statuetkę Koryfeusza autorstwa prof. Adama Myjaka. Nagrody finansowe ufundowało Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz Związek Artystów Wykonawców STOART. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Muzyki i Tańca oraz Program 2 Polskiego Radia. Sylwetki nominowanych osób oraz opisy wydarzeń dostępne są na stronie www.koryfeusz.org.pl.

Koryfeusz Muzyki Polskiej zostanie wręczony po raz dziewiąty. Nagroda jest wyróżnieniem dla osób, grup artystów i instytucji działających w obszarze różnorodnej gatunkowo i chronologicznie muzyki polskiej. Jest to nagroda zainicjowana i wręczana przez środowisko muzyczne. Organizatorem nagrody jest Instytut Muzyki i Tańca.

Patronat medialny nad tegoroczną edycją objęli: Polskie Radio S.A., Rzeczpospolita, TVP Kultura, Polskie Centrum Informacji Muzycznej Polmic.pl, Presto, Jazz Forum, Jazzarium.pl oraz JazzPress. 


Małgorzata Wójcik (absolwentka studiów I st. 2019) z klasy skrzypiec dr hab. Anny Wandtke-Wypychdra hab. Andrzeja Kacprzaka zdobyła IV NAGRODĘ oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ za wyróżniającą osobowość artystyczną podczas IV Międzynarodowego Konkursu „Nałęczów i Skrzypce” w Nałęczowie (16-17.08.2019).


Jan Jarecki (I rok studiów II st.) z klasy fortepianu jazzowego prof. dra Włodzimierza Nahornegodra Sławomira Jaskułke, otrzymał NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za prezentowane kompozycje z zespołem JAH Trio w składzie: Jan Jarecki – fortepian, Michał Aftyka – kontrabas, Kacper Skolik – perkusja, na X Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Jazzowej w ramach X RCK PRO JAZZ FESTIWAL w Kołobrzegu (2-4.08.2019).


Piotr Pawlak (I rok studiów II st.) z klasy fortepianu prof. dra hab. Waldemara Wojtala został laureatem I NAGRODY w IV grupie wiekowej na II Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów "Chopin pod Wawelem" w Krakowie (14.07.2019). Piotr otrzymał także NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego Impromptu Ges-dur op. 51 oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ w postaci recitalu podczas Krakowskiej Jesieni Pianistycznej 2020. 


Zespół wokalny 5/6 w składzie: Justyna Czarnota, Małgorzata Oleszczuk, Renata Tuszyńska, Irena Zapolska, Paweł Orłowski i Wiktor Gabor (III rok studiów I st., specjalność wokalistyka jazzowa) pod dyr. Małgorzaty KUCHTYK zdobył ZŁOTY DYPLOM i został ZWYCIĘZCĄ (z najwyższą punktacją na festiwalu) w kategorii P – Pop and Jazz podczas VII edycji PER MUSICAM AD ASTRA Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Chóralnego im. M. Kopernika w Toruniu i Chełmży (2.07.2019).

Na Konkursie o Grand Prix Ladies’ Jazz Festival w Gdyni (21-23.06.2019) Irena Zapolska (III rok studiów I st., specjalność wokalistyka jazzowa) z klasy śpiewu dra hab. Mariusza Klimka zdobyła GRAND PRIX, zaś Zespół wokalny 5/6 w składzie: Justyna Czarnota, Małgorzata Oleszczuk, Renata Tuszyńska, Irena Zapolska, Paweł Orłowski i Wiktor Gabor (III rok studiów I st., specjalność wokalistyka jazzowa) otrzymał NAGRODĘ SPECJALNĄ Radia Gdańsk w postaci koncertu i sesji nagraniowej. Irce Zapolskiej towarzyszył zespół w składzie: Piotr Słopecki – piano, Filip Arasimowicz – bas/kontrabas, Maksymilian Kreft – perkusja, zaś zespołowi 5/6: Dominik Kisiel – piano, Szymon Zalewski – bas, Jakub Grzywacz – perkusja.


Duet w składzie Małgorzata Wójcik (absolwentka 2019 studiów I st.) z klasy skrzypiec dr Anny Wandtke-Wypychdra hab. Andrzeja Kacprzaka oraz Jan Lewandowski (absolwent 2019 studiów II st.) klasy wiolonczeli dra hab. Marcina Zdunika zdobył I NAGRODĘ ex aequo, zaś duet w składzie Emilia Miechowicz oraz Aleksandra Michalec z klasy altówki prof. dr hab. Ireny Albrechtdra Krzysztofa Komendarka-Tymendorfa zajął II MIEJSCE oraz otrzymał WYRÓŻNIENIE za najciekawszą interpretację utworu Lament Franka Bridge’a na V Nadbałtyckim Konkursie Duetów Smyczkowych w Gdańsku (29.06.2019). 


Duet fortepianowy Luo Yiting i Xu Huiyou z klasy kameralistyki dr Mirosławy Sumlińskiej zdobył II NAGRODĘ w sekcji „fortepian na 4 ręce”, kat. I, na 7. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Ischia” w Ischii/Włochy (20-23.06.2019).


An & Podolska Duo w składzie Julianna An – skrzypce (I rok studiów II st.) z klasy prof. wizyt. dra hab. Konstantego Andrzeja KulkiMartyna Podolska – akordeon (I rok studiów II st.) z klasy dra Pawła Zagańczyka otrzymały I NAGRODĘ w kat. zespoły kameralne na 22. Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Val Tidone/Włochy (11.06.2019).


Zespół wokalny Art’n’Voices z Wejherowa w składzie: Małgorzata Priebe (studentka aMuz), Maria Krueger (studentka aMuz) – soprany, Anna Rocławska-Musiałczyk (lider zespołu, absolwentka i pracownik aMuz), Marta Jundziłł (studentka aMuz) – alty, Mateusz Warkusz, Szymon Duraj – tenory, Tomasz Chyła (lider zespołu, absolwent i doktorant aMuz), Filip Czajkowski – basy, zdobył ZŁOTY DYPLOMNAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepsze wykonanie utworu Feliksa Nowowiejskiego „Dumka ułana” na XVIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (6-8.06.2019).


Chór Żeński „Gaudeamus” Gminy Wejherowo pod dyr. Marka Rogalskiego (I rok studiów III st.) z klasy dyrygentury dr hab. Aleksandry Gruczy-Rogalskiej otrzymał SREBRNY DYPLOM w kat. chórów świeckich na XV Jubileuszowym Kaszubskim Festiwalu Chóralnym w Żukowie (8.06.2019).


Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” z Dębogórza pod dyr. Pawła Nodzaka – doktoranta z klasy dyrygentury prof. dra hab. Marcina Tomczaka i pracownika Biblioteki Głównej aMuz – zdobył BRĄZOWY DYPLOM w kat. chórów świeckich na XV Kaszubskim Festiwalu Chóralnym w Żukowie (8.06.2019).


Na VII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Sztokholmie/Szwecja (30.05-2.06.2019) studenci aMuz zdobyli laury.

Nagrody indywidualne otrzymali:
Igor Torbicki (I rok studiów III st.) z klasy fortepianu dra Kordiana Góry I MIEJSCE w kat. akompaniament;
Małgorzata Wójcik (III rok studiów I st.) z klasy skrzypiec dr Anny Wandtke-Wypychdra hab. Andrzeja Kacprzaka – II MIEJSCE (pierwszego nie przyznano) w kat. skrzypce;
Jakub Grzelachowski (III rok studiów I st.) z klasy wiolonczeli dra hab. Błażeja Golińskiego – II MIEJSCE w kat. wiolonczela;
Emilia Maciak (I rok studiów II st.) z klasy klarnetu prof. dra hab. Bogdana Ocieszaka i dra Andrzeja Wojciechowskiego II MIEJSCE w kat. klarnet; studentce akompaniował mgr Igor Torbicki;
Sylwia Adamska
(I rok studiów II st.) z klasy klarnetu prof. dra hab. Bogdana Ocieszakadra hab. Andrzeja Wojciechowskiego – II MIEJSCE w kat. klarnet; studentce akompaniował mgr Igor Torbicki;
Anna Szymańska
(II rok studiów II st.) z klasy klarnetu dra hab. Grzegorza Wieczorka – III MIEJSCE w kat. klarnet;

Patryk Purzycki (II rok studiów I st.) z klasy altówki dr Błażeja Maliszewskiego – III MIEJSCE w kat. altówka;
Rafał Marek Wiśniewski (III rok studiów I st.) z klasy skrzypiec prof. dra hab. Wojciecha Szlachcikowskiego i mgra Adama Bruderka – III MIEJSCE w kat. skrzypce.

Nagrody dla zespołów kameralnych otrzymali:
Duet klarnetowy
w składzie Emilia Maciak – Sylwia Adamska przygotowany przez dra hab. Andrzeja Wojciechowskiego – II MIEJSCE;
Kwartet HEVELIUS
w składzie: Małgorzata Wójcik – I skrzypce, Rafał Marek Wiśniewski – II skrzypce, Patryk Purzycki – altówka, Jakub Grzelachowski – wiolonczela przygotowany przez dra hab. Roberta Kwiatkowskiego III MIEJSCE.
   


Na Ogólnopolskim Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT 50 (24.05-2.06.2019) Chór „441 Hz” pod dyr. dr hab. Anny Wilczewskiej zdobył ZŁOTY DYPLOMI MIEJSCE – Nagrodę im. Henryka Karlińskiego oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszki (za utwór „Dziad i baba” w opracowaniu Piotra Maszyńskiego), zaś Chór Music Everywhere pod dyr. dr Beaty Śnieg-Wądołowskiej zdobył ZŁOTY DYPLOMII MIEJSCE ex aequo – Nagrodę Prezydenta Miasta Legnicy. 


Na III Międzynarodowym Konkursie Muzycznym imienia R.M. Glièra w Moskwie (marzec-maj 2019) studentki aMuz zdobyły nagrody w kat. VI dla dorosłych od 20 do 24 lat. Yuliya Kazimirovich (II rok studiów II st.) z klasy skrzypiec dr hab. Karoliny Piątkowskiej-Nowickiejdr hab. Anny Wandtke-Wypych zajęła I MIEJSCE (studentce akompaniowała dr Marta Kur), zaś Marta Misztal (III rok studiów I st.) z klasy fortepianu prof. dra hab. Bogdana CzapiewskiegoII MIEJSCE. 


Chór Mieszany Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu pod dyr. dra Michała Kozorysa zdobył GRAND PRIX, I MIEJSCE i ZŁOTY DYPLOM w kategorii B – muzyka świecka oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie za najlepsze wykonanie utworu w języku kaszubskim na 15. Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Mundus Cantat” w Sopocie (25.05.2019).


Chór Mieszany PZSM im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy pod dyr. dr hab. Aleksandry Gruczy-Rogalskiej zdobył ZŁOTY DYPLOM w kat. B2 na III Przeglądzie Chórów Szkół Muzycznych Regionu Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (18.05.2019).


Studentki z klasy prof. dra hab. Bogdana Ocieszaka i dra hab. Andrzeja Wojciechowskiego zdobyły laury w gr. IV na XIII Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim (14-18.05.2019). Emilia Maciak (I rok studiów II st.) uzyskała I NAGRODĘ, Sylwia AdamskaIII NAGRODĘ, a w duecieI NAGRODĘ. Akompaniujący im Igor Torbicki otrzymał DYPLOM ZA WYRÓŻNIAJĄCY AKOMPANIAMENT.  


Chorus Nepomucensis z Godziszewa pod dyr. Marka Rogalskiego (I rok studiów III st.) z klasy dyrygentury dr hab. Aleksandry Gruczy-Rogalskiej otrzymał BRĄZOWY MEDAL na V Festiwalu Wielkanocnej Pieśni Chóralnej w Sopocie (11.05.2019).


10/05/2019 w Filharmonii Kaliskiej odbył się Koncert Młodzi Wirtuozi, podczas którego Adrianna Mętel (II rok studiów II st.) z klasy fletu dra Łukasza Długoszadr Agaty Kielar-Długosz (od roku akademickiego 2018/2019) wspólnie z harfistą Adrianem Nowakiem – studentem dr Ireny Czubek-Davidson i prof. Florence Sitruk w Akademii Muzycznej w Krakowie wykonali Koncert na flet i harfę Stefana Bolesława Poradowskiego z towarzyszeniem Filharmonii Kaliskiej pod batutą Adama Klocka. Występ ten był NAGRODĄ, którą muzycy zdobyli, biorąc udział w konkursie „Gram z orkiestrą” w Akademii Muzycznej w Krakowie wiosną 2018 roku (Adrianna Mętel studiowała wówczas w klasie prof. dra hab. Krzysztofa Langmana).

Adrianna Mętel oraz Adrian Nowak tworzą duet od 2015 roku. Od momentu powstania duet gości na scenach w Polsce i za granicą, stale rozwijając swój warsztat i repertuar. Kształcił się m.in. u Florence Sitruk czy Margit Schellenberger. Duet wielokrotnie koncertował m.in. z Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Krakowie oraz dawał recitale kameralne. W roku 2017 artyści zadebiutowali podczas V Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego EMANACJE organizowanego przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Stale współpracują z kompozytorami i dyrygentami (Karol Osman, Michał Lazar, António Breitenfeld Sá-Dantas itd.), dokonując prawykonań utworów kameralnych i orkiestrowych. Przyjaźń, niezwykła charyzma i wspólna pasja odzwierciedla się w ich muzyce, która intryguje i obezwładnia. Bogaty i zróżnicowany repertuar (od baroku po muzykę współczesną) pozwala artystom na żywą działalność koncertową.


Na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym „The Muse” w Atenach/Grecja (9.05.2019) studenci naszej uczelni zdobyli nagrody.

An & Podolska Duo w składzie Julianna An – skrzypce (I rok studiów II st.) z klasy prof. wizyt. dra hab. Konstantego Andrzeja Kulki) i Martyna Podolska – akordeon (I rok studiów II st.) z klasy dra Pawła Zagańczyka otrzymały II NAGRODĘ w kat. zespoły kameralne, zaś kwartet klarnetowy „The Evening’s Quartet” w składzie Joanna Kulikowska, Zofia Bączkowska, Przemysław Śmietana i Anna Szymańska z klasy dra hab. Grzegorza Wieczorkamgra Dawida Głowackiego zdobył III NAGRODĘ w kategorii zespołów kameralnych.


W Konkursie na najlepiej przeprowadzoną audycję szkolną, zorganizowanym przez Katedrę Pedagogiki Muzyki oraz Koło Naukowe Edukacji Muzycznej Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, który odbył się w Akademii Muzycznej w Gdańsku 7.05.2019, I  MIEJSCE zajęła Dominika Domańska za audycję szkolną „Fizyka a dźwięki – muzyka oczami nauki”, zaś II MIEJSCE ex aequo zajęli Katarzyna Lellek za audycję szkolną „Kaszuby – muzyka i kultura ludowa” oraz Michał Olejnik za audycję szkolną „W krainie tanga i fokstrota”.


Maciej Obara Quartet – zespół Macieja Obary, pedagoga w klasie saksofonu na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa – w składzie: Maciej Obara – saksofon altowy, Dominik Wania – piano, Ole Morten Vaagan – kontrabas, Gard Nilssen – perkusja, został ZWYCIĘZCĄ międzynarodowego konkursu w Monachium o nagrodę BMW Welt Jazz Award, który w 2019 roku upływał pod hasłem „Saxophone Worlds” (6.05.2019).


Katarzyna Dzierzgowska (II rok studiów I st.) z klasy fortepianu dr hab. Elżbiety Pasierowskiej-Kołodziejmgra Adama Piórkowskiego otrzymała II NAGRODĘ w kat. IV na II Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Piano Talents For Europe” w Dolným Kubínie/Słowacja (4-5.05.2019).


Zespół wokalny Supra Vocalis Ensemble pod dyr. dra Michała Kozorysa zdobył GRAND PRIX, ZŁOTY DYPLOM (zwycięzca kategorii zespoły wokalne) oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ za interpretację utworów muzyki dawnej Dziekana Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na II Ogólnopolskim Konkursie i Festiwalu Chóralnym „Musica in Urbe” w Bydgoszczy (28.04.2019).


Małgorzata Wójcik (III rok studiów I st.) z klasy dra hab. Andrzeja Kacprzakadr hab. Anny Wandtke-Wypych zajęła II MIEJSCE na III Ogólnopolskim Konkursie „Talenty Skrzypcowe 2019” w Poznaniu (27-30.04.2019). Studentce towarzyszył pianista mgr Mikołaj Sikała, który otrzymał dyplom za wyróżniający akompaniament.


Dwa chóry pod dyr. Tomasza Chyły – doktoranta z klasy dyrygentury prof. dra hab. Marka Rocławskiego – zdobyły laury na XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie (26-27.04.2019). Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses” z Wejherowa zdobył GRAND PRIXWYRÓŻNIENIE – Puchar JM Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku za najciekawsze wykonanie utworu o tematyce marynistycznej lub kaszubskiej z repertuaru kompozytorów Pomorza Gdańskiego, zaś Żeński Chór Kameralny przy I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa Wybickiego w Kościerzynie uzyskał ZŁOTY DYPLOM (94/100 pkt.)WYRÓŻNIENIE im. Mieczysława Barana za najciekawszą prezentację utworu o tematyce kaszubskiej (utwór „Mój krziż”, sł. Tomasz Fopke, muz. Tomasz Chyła). Z kolei Tomasz Chyła otrzymał WYRÓŻNIENIE Dyrektora Wejherowskiego Centrum Kultury dla najlepszego dyrygenta konkursu.    


Chór Żeński „Gaudeamus” Gminy Wejherowo pod dyr. Marka Rogalskiego (I rok studiów III st.) z klasy dyrygentury dr hab. Aleksandry Gruczy-Rogalskiej otrzymał SREBRNY DYPLOM na XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie (26-27.04.2019).


Dominika Domańska (I rok studiów II st. specjalności Animacja kultury z elementami arteterapii) jako jedyna reprezentantka Polski czynnie uczestniczyła w Fifth International Forum of Music Pedagogy Students, które odbyło się w dniach 25-26.04.2019 w Academy of Music of the Juraj Dobrila University in Pula/Chorwacja. Tytuł wystąpienia: The Graduate of Bachelor and Master Studies of the Music Education Field of Study in the Academy of Music in Gdansk (Poland) – Qualifications and Constraints in the Music Education Job Market (artykuł w druku). Opiekę merytoryczną nad przygotowaniem studentki sprawowała dr Gabriela Karin Konkol.


Trio w składzie Adam Bruderek – skrzypce, Daniel Ziomko – fortepian i Jan Lewandowski – wiolonczela zdobył I NAGRODĘ w gr. C na VI Turnieju Kameralnym w trzech odsłonach (Ogólnopolskie przesłuchania muzyki kameralnej dla uczniów szkół podstawowych, średnich i wyższych) w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (24-28.04.2019). Zespół został przygotowany przez prof. dr hab. Annę Prabucką-Firlej.


Wśród laureatów jubileuszowej 20. Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2018, przyznawanej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury na terenie województwa pomorskiego, znaleźli się pedagodzy aMuz: aktorka dr hab. Dorota Kolak-Michalska i skrzypaczka dr hab. Karolina Piątkowska-Nowicka wraz ze swoim zespołem NeoQuartet.

Obie Panie otrzymały nagrody w kategorii „Kreacje Artystyczne”: Dorota Kolak-Michalska – za wybitną kreację Hekabe w spektaklu „Trojanki” Eurypidesa w reżyserii Jana Klaty na deskach Teatr Wybrzeże, zaś Karolina Piątkowska-Nowicka z NeoQuartet – za wirtuozerię w wykonawstwie muzyki najnowszej, potwierdzoną podczas światowego tournée w minionym roku, a także za organizację festiwalu muzyki współczesnej VII NeoArte.

Uroczystość wręczenia prestiżowych nagród i statuetek Gryfa Pomorskiego, połączona z koncertem, na którym wystąpił nasz pedagog pianista Kordian Góra, odbyła się 27.04.2019 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

Więcej na:
https://kultura.trojmiasto.pl/Marszalek-wreczyl-Pomorskie-Nagrody-Artystyczne-n133937.html
https://m.radiogdansk.pl/kultura-i-rozrywka/item/93210-pomorskie-nagrody-artystyczne-rozdane-po-raz-dwudziesty-znamy-laureatow
https://dziennikbaltycki.pl/poznalismy-laureatow-pomorskiej-nagrody-artystycznej-2018-maciej-swieszewski-doceniony-przez-samorzad-wojewodztwa-pomorskiego/ar/c13-14081119
https://pomorskie.eu/-/pomorskie-nagrody-artystyczne-wreczone-wyroznieni-zostali-aktorka-muzycy-i-artysci-sztuk-wizualnych


Małgorzata Seklecka (III rok studiów I st.) z klasy skrzypiec prof. dr hab. Małgorzaty Skorupy zdobyła III NAGRODĘ w kat. VI skrzypce na XXIV Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Artystów w Splicie-Kašteli/Chorwacja (13-17.04.2019). Prof. dr hab. Małgorzata Skorupa otrzymała DYPLOM UZNANIA za przygotowanie uczestnika.


Chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod dyr. dra Błażeja Połoma zdobył ZŁOTE PASMO w kat. Chóry Akademickiego oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepiej wykonany utwór o tematyce pasyjnej na Międzynarodowym Szczecińskim Festiwalu Muzyki Pasyjnej w Szczecinie (12-14.04.2019), zaś dr Błażej Połom otrzymał NAGRODĘ SPECJALNĄ dla najlepszego dyrygenta festiwalu.


Studentki z klasy klawesynu dr hab. Małgorzaty Skotnickiej zostały laureatkami VII Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego „Wanda Landowska 2019” w Ruvo di Puglia/Włochy (10-14.04.2019): Agnieszka Warecka (II rok studiów II st.) zajęła II MIEJSCE w sekcji solowej, kat. F oraz otrzymała NAGRODĘ SPECJALNĄ za wykonanie utworu na wirginale, Anna Karasowska (II rok studiów I st.) – III MIEJSCE w sekcji solowej, kat. E, zaś Aleksandra Żebrowska (III rok studiów III st.) – IV MIEJSCE w sekcji nagroda Wandy Landowskiej.


Kwartet klarnetowy „The Evening’s Quartet” w składzie: Joanna Kulikowska, Zofia Bączkowska, Przemysław Śmietana, Anna Szymańska z klasy dra hab. Grzegorza Wieczorkamgra Dawida Głowackiego, otrzymał II NAGRODĘ w kategorii zespołów kameralnych, a Zofia Bączkowskai Przemysław Juchniewicz, studenci dra hab. Grzegorza Wieczorka, otrzymali WYRÓŻNIENIA w kategorii solistów na XIII Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Muzycznej im. Wandy Wiłkomirskiej w Przemyślu-Krasiczynie (4-6.04.2019). Klarnecistom towarzyszyła mgr Alicja Wieczorek.


Dr hab. Dorota Kolak-Michalska, aktorka Teatru Wybrzeże, pedagog i Kierownik Zakładu Aktorstwa na Wydziale Wokalno-Aktorskim aMuz, została laureatką 46. edycji najstarszego, najbardziej prestiżowego i najważniejszego wyróżnienia gdańskiego w dziedzinie kultury: Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury SPLENDOR GEDANENSIS.

Wyróżnienie to przyniosła Dorocie Kolak rola Hekabe w „Trojankach” Eurypidesa w reżyserii Jana Klaty. Poruszająca kreacja została już doceniona kilkukrotnie w tym roku. Aktorka otrzymała za nią Pomorski Sztorm wyróżnienie Gazety Wyborczej, Nagrodę Teatralną Miasta Gdańsk oraz nominację do Pomorskiej Nagrody Artystycznej – najważniejszej nagrody samorządu województwa pomorskiego.
 
Obok Doroty Kolak statuetki Splendor Gedanensis 2018 otrzymali organizatorzy Gdańskich Targów Książki Magdalena KaliszPaweł Szopowski, artysta malarz Jacek ZdybelAkademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, zaś tytuł Mecenasa Kultury 2018 otrzymał Browar Amber sp. z o.o.
Uroczysta gala odbyła się 4.04.2019 w Teatrze Wybrzeże. Po raz pierwszy nagrody wręczała Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
 

An & Di Marzio Duo w składzie Julianna An – skrzypce (I rok studiów II st.) z klasy prof. wizyt. dra hab. Konstantego Andrzeja Kulki) i Andrea di Marzio – fortepian otrzymał I NAGRODĘ w kat. duetów na X Międzynarodowym Konkursie Muzycznym 2019 w Belgradzie/Serbia (9.03.2019).


Marta Misztal (III rok studiów I st.) z klasy fortepianu prof. dra hab. Bogdana Czapiewskiego otrzymała Nagrodę dra Jakuba Stankiewicza „Za szczególne predyspozycje improwizacyjne” na XIV Międzynarodowym Forum Pianistycznym „Bieszczady bez granic” w Sanoku (3-8.02.2019).


Patryk Morgaś (I rok studiów I st.) z klasy fortepianu dra Kordiana Góry otrzymał Nagrodę Artystyczną im. Tatiany Shebanovej „Za szczególne predyspozycje chopinowskie” oraz Nagrodę Prezesa Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury za najlepsze wykonanie koncertu fortepianowego na XIV Międzynarodowym Forum Pianistycznym „Bieszczady bez granic” w Sanoku (3-8.02.2019).


Wiktoria Browarek (III rok studiów I st.) z klasy fortepianu prof. dra hab. Waldemara Wojtala otrzymała Stypendium Artystyczne w wys. 3 tys. zł ufundowane przez Maxymiliana Bylickiego – Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca oraz Nagrodę Prezesa Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury za najlepsze wykonanie koncertu fortepianowego na XIV Międzynarodowym Forum Pianistycznym „Bieszczady bez granic” w Sanoku (3-8.02.2019).


Patryk Morgaś (I rok studiów I st.) z klasy fortepianu dra Kordiana Góry otrzymał III MIEJSCE w kat. IV na I Międzynarodowym V Ogólnopolskim Pianistycznym Konkursie Chopinowskim w Turznie (8-11.03.2019).


Studenci, absolwenci i pedagodzy Akademii Muzycznej w Gdańsku zostali laureatami najwyższych miejsc ankiety Jazz Top 2018 czytelników czasopisma JAZZ FORUM. Oto ich nazwiska i miejsca, jakie zajęli w odpowiednich kategoriach:

MUZYK ROKU
5. Maciej Obara / pedagog

ALBUM ROKU
2. Tomasz Chyła Quintet „Circlesongs” (Polskie Radio) / student, absolwent, pedagog: Tomasz Chyła – skrzypce, absolwenci: Piotr Chęcki – saksofon, Szymon Burnos – fortepian, elektronika, Krzysztof Słomkowski – kontrabas, Sławomir Koryzno – perkusja
6. Kamil Piotrowicz Sextet „Product Placement” (Howard Records) / absolwenci: Piotr Chęcki – saksofon tenorowy, Emil Miszk – trąbka, Kamil Piotrowicz – fortepian

ZESPÓŁ AKUSTYCZNY
3. Maciej Obara Quartet / pedagog

4. Tomasz Chyła Quintet / student, absolwent, pedagog: Tomasz Chyła – skrzypce, absolwenci: Piotr Chęcki – saksofon, Szymon Burnos – fortepian, elektronika, Krzysztof Słomkowski – kontrabas, Sławomir Koryzno – perkusja
5. Kamil Piotrowicz Sextet / absolwenci: Piotr Chęcki – saksofon tenorowy, Emil Miszk – trąbka, Kamil Piotrowicz – fortepian

ZESPÓŁ ELEKTRYCZNY
4. Algorhythm / absolwenci: Emil Miszk – trąbka, Piotr Chęcki – saksofon, Sławomir Koryzno – perkusja, Szymon Burnos – piano, moog, fx

NOWA NADZIEJA – MUZYK
1. Tomasz Chyła / student, absolwent, pedagog

5. Emil Miszk / absolwent

NOWA NADZIEJA – ZESPÓŁ
1. Tomasz Chyła Quintet / student, absolwent, pedagog: Tomasz Chyła – skrzypce, absolwenci: Piotr Chęcki – saksofon, Szymon Burnos – fortepian, elektronika, Krzysztof Słomkowski – kontrabas, Sławomir Koryzno – perkusja

4. Kamil Piotrowicz Sextet / absolwenci: Piotr Chęcki – saksofon tenorowy, Emil Miszk – trąbka, Kamil Piotrowicz – fortepian

SAKSOFON SOPRANOWY
2. Maciej Sikała / pedagog

SAKSOFON ALTOWY
2. Maciej Obara / pedagog

SAKSOFON TENOROWY
1. Maciej Sikała / pedagog
3. Piotr Chęcki / absolwent

SKRZYPCE
4. Tomasz Chyła / student, absolwent, pedagog

SYNTEZATOR
3. Joanna Duda / absolwentka

Pełne wyniki ankiety Jazz Top 2018 są dostępne w JAZZ FORUM 1-2/2019, zaś wyniki skrócone na stronie internetowej czasopisma.


9 płyt z udziałem naszych pedagogów, absolwentów i studentów, a także 4 naszych absolwentów otrzymało nominacje w 25. edycji nagród Akademii Fonograficznej FRYDERYK 2019 w 5 kategoriach muzyki poważnej, 2 kategoriach muzyki rozrywkowej i 3 kategoriach muzyki jazzowej. Poniżej prezentujemy pełny wykaz nominacji związanych z aMuz, w którym nasi artyści zostali zaznaczeni kolorem czerwonym.

 

MUZYKA POWAŻNA

Album Roku Muzyka Chóralna, Oratoryjna i Operowa

Całonocne czuwanie, op. 37 – Siergiej Rachmaninow. Jadwiga Rappé, Mateusz Markuszewski, Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego pod dyr. Iriny Bogdanovich
Kompozytor: Siergiej Rachmaninow

Wykonawcy: Jadwiga Rappé, Mateusz Markuszewski, Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego pod dyr. Iriny Bogdanovich
Reżyser dźwięku: Andrzej Brzoska, Ewa Guziołek-Tubelewicz
Wydawca: Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Warszawski

Stanisław Moniuszko – Straszny dwór. Soliści, Chóry i Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku pod dyr. Zygmunta Rycherta
Wykonawcy: Leszek Skrla, Anna Fabrello, Karolina Sikora, Ryszard Minkiewicz, Daniel Kotliński, Paweł Skałuba, Krzysztof Bobrzecki, Piotr Lempa, Stefania Toczyska, Alicja Rumianowska, Piotr Kusiewicz, Wiesława Maliszewska, Konstanty Andrzej Kulka, Chóry i Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku pod dyr. Zygmunta Rycherta
Reżyser dźwięku: Małgorzata Polańska, Michał Szostakowski, Marcin Domżał
Wydawca: DUX Recording Producers
Więcej o nominacji tej płyty na stronie aMuz


Album Roku Muzyka Dawna

Musica Baltica. Vol. 4. Johann Jeremias du Grain – Sacred Cantatas.
Marie Smolka, Elisabeth Holmer, Georg Poplutz, Marek Rzepka, Goldberg Baroque Ensemble, Goldberg Vocal Ensemble, Andrzej Szadejko
Kompozytor: Johann Jeremias du Grain

Wykonawcy: Marie Smolka, Elisabeth Holmer, Georg Poplutz, Marek Rzepka, Goldberg Baroque Ensemble, Goldberg Vocal Ensemble pod dyr. Andrzeja Szadejko
Reżyser dźwięku: Friedrich Rodding
Wydawca: MDG, Trinitas Artis

Album Roku Muzyka Symfoniczna i Koncertująca

Dziadek – Utwory orkiestrowe.
Adam Krzeszowiec, Elżbieta Drążek-Barcik, Agnieszka Wietrzny-Monasterska, Henryk Grychnik, Czesław Gałka, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Chór i Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie, Antoni Wit, Michał Klauza, Jerzy Kosek
Kompozytor: Andrzej Dziadek

Wykonawcy: Adam Krzeszowiec, Elżbieta Drążek-Barcik, Agnieszka Wietrzny-Monsterska, Henryk Grychnik, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyr. Antoniego Wita i Michała Klauzy, Chór i Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie pod dyr. Jerzego Koska; przygotowanie choru: Bronisława Wietrzny
Reżyser dźwięku: Beata Jankowska-Burzyńska
Wydawca: DUX Recording Producers

Album Roku Muzyka Współczesna
Paweł Gusnar – Saxophone Varie vol. 3 (2CD)
Kompozytor: Romuald Twardowski, Anna Ignatowicz-Glińska, Paweł Mykietyn, Paweł Łukaszewski, Aleksander Kościow, Alicja Gronau, Bartosz Kowalski, Krzysztof Herdzin

Wykonawcy: Paweł Gusnar, Agnieszka Przemyk-Bryła, Tomasz Strahl, Aleksandra Ohar-Sprawka, Klaudiusz Baran, Krakowskie Trio Stroikowe, Alina Ratkowska, Joanna Opalińska, Pablo Sanchez-Escariche Gasch, Michał Ochab, Konrad Gzik, Jakub Wydrzyński, The Whoop Group w składzie: Jakub Muras, Mateusz Dobosz, Krzysztof Koszowski, Szymon Zawodny
Reżyser dźwięku: Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, Ewa Guziołek-Tubelewicz, Grzegorz Stec
Wydawca: Wydawnictwo UMFC – Chopin University Press

Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej
Johann Gottlieb Goldberg – Wszystkie koncerty klawesynowe. Alina Ratkowska, Goldberg Baroque Ensemble, Adam Pastuszka. MUSICA BALTICA 5
Kompozytor: Johann Gottlieb Goldberg

Wykonawcy: Alina Ratkowska, Adam Pastuszka, Goldberg Baroque Ensemble
Reżyser dźwięku: Friedrich Wilhelm Rodding
Wydawca: MDG Musikproduktion Dabringhaus und Grimm

 

MUZYKA ROZRYWKOWA

Album Roku Pop Alternatywny

Wiersz ostatni. Kasia Lins
Producenci: Marcin Bors, Michał Lange

Wydawca: Universal Music Polska

Autor Roku

Kasia Lins

 

MUZYKA JAZZOWA

Album Roku Jazz

Circlesongs. Tomasz Chyła Quintet
Producent: Tomasz Chyła Quintet

Wydawca: Polskie Radio S.A./Agencja Muzyczna

Product Placement. Kamil Piotrowicz Sextet
Producent: Kamil Piotrowicz

Wydawca: Howard

Debiut Roku Jazz

Dominik Kisiel
Emil Miszk

Artysta Roku Jazz

Tomasz Chyła

Więcej informacji o tegorocznych Fryderykach oraz pełna lista nominowanych na oficjalnej stronie fryderykfestiwal.pl.


Małgorzata Wójcik (III rok studiów I st.) z klasy skrzypiec dra hab. Andrzeja Kacprzakadr hab. Anny Wandtke-Wypych zajęła I MIEJSCE w konkursie HMDW SolistInnen-Kammerorchester na najlepsze wykonanie koncertu solo z orkiestrą w Wiedniu/Austria (styczeń 2019). Konkurs miał miejsce w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 podczas studiów Małgorzaty Wójcik w klasie prof. Ernsta Kovacica w Universität fur Musik und darstellende Kunst Wien w ramach Programu Erasmus+.


Michał Mossakowski (pedagog współpracujący, III rok studiów III st.) z klasy fortepianu prof. dra hab. Włodzimierza Wiesztordta otrzymał III NAGRODĘ na III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Livorno/Włochy (21-26.01.2019).


Igor Torbicki (absolwent 2018 w klasie fortepianu dra Kordiana Góry, student I rok studiów III st. w klasie fortepianu dra hab. Piotra Słopeckiego) został laureatem II NAGRODY na X Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Samara Sawszyńskiego w Sankt-Petersburgu/Rosja (3-8.01.2019).