Dwa zespoły pod dyrekcją ad. dra Sławomira Bronka: Schola Cantorum Katedry Muzyki Kościelnej oraz Chór Kameralny „Discantus” zdobyły srebrne dyplomy w swoich kategoriach na 23. Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Muzyki Sakralnej, Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Wilnie/Litwa (17-20.12.2015).  


Maksym Zajączkiewicz (III rok I st.) z klasy klawesynu dr hab. Małgorzaty Skotnickiej otrzymał III NAGRODĘ w IV Akademickim Konkursie Klawesynowym w Akademii Muzycznej w Poznaniu (8-10.12.2015).


Studenci z klasy klawesynu dr hab. Małgorzaty Skotnickiej zdobyli laury w Ogólnopolskim Konkursie Klawesynowym w rocznicę urodzin J.S. Bacha, G.F. Haendla, D. Scarlattiego (Kraków, 26-27.11.2015): Maksym Zajączkiewicz (III rok studiów I st.) otrzymał II NAGRODĘ w grupie III, zaś Agnieszka Warecka (II rok studiów I st.) III NAGRODĘ w grupie III. 


Anastazja Simińska, studentka animacji kultury z elementami arteterapii (I rok studiów II st.) oraz absolwentka specjalności musical (2015), zajęła III MIEJSCE na II Międzynarodowym Festiwalu Piosenki im. Anny German, której finał odbył się 19.11.2015 w Moskwie/Rosja.


10.12.2015 w Sali Kominkowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego sześcioro studentów otrzymało z rąk Wicemarszałka Krzysztofa Trawickiego stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego na rok akademicki 2015/2016. Wśród laureatów znaleźli się:

1. Arkadiusz Farkowski z Wydziału Instrumentalnego, kierunek: Instrumentalistyka, specjalność: gra na instrumencie, specjalizacja: fortepian
2. Arkadiusz Godziński z Wydziału Instrumentalnego, kierunek: Instrumentalistyka, specjalność: gra na instrumencie, specjalizacja: fortepian
3. Piotr Jędrzejczyk z Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, kierunek: Dyrygentura, specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa, oraz kierunek: Kompozycja i teoria muzyki, specjalność: kompozycja
4. Michał Mossakowski z Wydziału Instrumentalnego, kierunek: Instrumentalistyka, specjalność: gra na instrumencie, specjalizacja: fortepian
5. Kamila Olas z Wydziału Instrumentalnego, kierunek: Instrumentalistyka, specjalność: gra na instrumencie, specjalizacja: akordeon
6. Paulina Sadło z Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, kierunek: Kompozycja i teoria muzyki, specjalność: teoria muzyki

Laureatem stypendium został także tegoroczny absolwent, kontynuujący studia za granicą, Martin Gregorius.


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 lipca 2015 roku w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom przyznał w roku akademickim 2015/2016 stypendia pięciu studentom naszej uczelni. Są to:

1. Dawid Głowacki z Wydziału Instrumentalnego, kierunek: Instrumentalistyka, specjalność: gra na instrumencie, specjalizacja: klarnet
2. Piotr Jędrzejczyk z Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, kierunek: Dyrygentura, specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa, oraz kierunek: Kompozycja i teoria muzyki, specjalność: kompozycja
3. Bartosz Kołaczkowski z Wydziału Instrumentalnego, kierunek: Instrumentalistyka, specjalność: gra na instrumencie, specjalizacja: fortepian
4. Maciej Kułakowski z Wydziału Instrumentalnego, kierunek: Instrumentalistyka, specjalność: gra na instrumencie, specjalizacja: wiolonczela
5. Aleksandra Lipińska z Wydziału Instrumentalnego, kierunek: Instrumentalistyka, specjalność: gra na instrumencie, specjalizacja: fortepian

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 15.12.2015 o godz. 12:00 w Sali Balowej w Zamku Królewskim w Warszawie.


W Międzyuczelnianym Konkursie Akordeonowym Miniatura, który odbył się 12.12.2015 w Akademii Muzycznej w Gdańsku, I NAGRODĘ EX AEQUO zdobyli: Inga Piwowarska (AM Łódź, klasa prof. Bogdana Dowlasza i dra Eneasza Kubita) oraz Wojciech Ulanowski (AM Gdańsk, klasa prof. zw. dra hab. Krzysztofa Olczaka i ad. dra Pawła Zagańczyka). Z kolei WYRÓŻNIENIE za wykonanie Toccaty Piotra Jędrzejczyka otrzymał student z Chin Hao Zhang (AM Gdańsk, klasa prof. zw. dra hab. Krzysztofa Olczaka).


Aleksandra Burzyńska (I rok studiów II st.) z klasy klarnetu prof. zw. dra hab. Bogdana Ocieszaka i ad. dra Andrzeja Wojciechowskiego zdobyła I NAGRODĘ w kategorii instrumentów dętych na 13. International Independent Music Competition Individuals w Kijowie/Ukraina (listopad 2015). Za przygotowanie studentki pedagodzy otrzymali honorowe dyplomy.  


Trzy zespoły kameralne zostały laureatami 10. Międzynarodowego Konkursu w Ruse/Bułgaria (26.11-1.122015):

 • II NAGRODĘ w kategorii duetów fortepianowych w grupie starszej zdobył duet fortepianowy Bartosz Kołaczkowski & Wojciech Szymczewski z klasy kameralistyki prof. zw. dr hab. Anny Prabuckiej-Firlej i ad. dr Bogny Czerwińskiej-Szymuli,
 • III NAGRODĘ w kategorii duetów fortepianowych w grupie młodszej zdobył duet fortepianowy Julia Skakovska & Maciej Baczyński z klasy kameralistyki prof. zw. dr hab. Anny Prabuckiej-Firlej i ad. dr Bogny Czerwińskiej-Szymuli,
 • WYRÓŻNIENIE w kategorii zespołów kameralnych w grupie starszej trafiło do tria fortepianowego w składzie: Karolina Gustaw – skrzypce, Jan Lewandowski – wiolonczela i Daniel Ziomko – fortepian, z klasy kameralistyki prof. zw. dr hab. Anny Prabuckiej-Firlej i ad. dra Roberta Kwiatkowskiego. 

Piotr Jędrzejczyk z klasy kompozycji prof. zw. dra hab. Krzysztofa Olczaka (I rok studiów II st.) i dyrygentury symfoniczno-operowej prof. zw. dr hab. Elżbiety Wiesztordt-Sulecińskiej (III rok studiów I st.) wziął udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Neofonia zorganizowanej w Akademii Muzycznej w Poznaniu w dniach 30.11.-1.12.2015 roku, podczas której wygłosił referat pt. “Tradycja i nowoczesność w harmonice Corale, Interludio e Aria Eugeniusza Knapika”. Referat powstał w oparciu o część pracy licencjackiej pisanej pod kierunkiem dr hab. Violetty Kostki, prof. AM.


Piotr Jędrzejczyk z klasy kompozycji prof. zw. dra hab. Krzysztofa Olczaka (I rok studiów II st.) i dyrygentury symfoniczno-operowej prof. zw. dr hab. Elżbiety Wiesztordt-Sulecińskiej (III rok studiów I st.) został jednym z trzech laureatów 16. edycji prestiżowej Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, wyłonionym drogą kilkuetapowych głosowań przez Kapitułę Nagrody. Z kolei Beniamin Baczewski z klasy kompozycji i kompozycji muzyki teatralnej i filmowej ad. dra Marka Czerniewicza (II rok studiów I st.) oraz z klasy klarnetu prof. zw. dra hab. Bogdana Ocieszaka (absolwent 2015) został laureatem wybranym w plebiscycie SMS-owym. Nagrody wręczono 27.11.2015 podczas uroczystej gali w gdańskim Klubie Żak.


Wyniki Konkursu Kompozytorskiego im. Henryka Hubertusa Jabłońskiego dla studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku

Publiczna prezentacja 8 kompozycji (2 w kategorii A – pieśń lub piosenka na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu, oraz 6 w kategorii B – utwór na skład kameralny) zakwalifikowanych do II etapu Konkursu Kompozytorskiego im. Henryka Hubertusa Jabłońskiego dla studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku, odbyła się podczas koncertu 26.11.2015 o godz. 19:00 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia urodzin gdańskiego kompozytora Henryka Hubertusa Jabłońskiego.

Wykonawcami podczas koncertu byli studenci (w większości członkowie Orkiestry Kameralnej PRO MUSICA NOVA Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki pod dyr. Szymona Morusa) oraz pedagodzy Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Po wysłuchaniu wszystkich kompozycji, a następnie obradach Jury w składzie:

prof. zw. dr hab. Krzysztof Olczak – przewodniczący
dr hab. prof. Andrzej Dziadek, prof. AM
ad. dr Marek Czerniewicz

wydało następujący werdykt:

Kategoria A – pieśń lub piosenka na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu, o czasie trwania 3–5 min.

I NAGRODA – w wysokości 400 PLN

 • Paulina Sadło (godło: Jabłonka) za pieśń na sopran i fortepian „Czy anioł zlatuje na ziemię” do słów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

II NAGRODY nie przyznano.

III NAGRODA – w wysokości 200 PLN

 • Joanna Złotkowska (godło: Orion) za pieśń na mezzosopran i fortepian „Ty jesteś moje imię” do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

 

Kategoria B – utwór na skład kameralny (maks. 7 wykonawców), o czasie trwania 5–8 min.

I NAGRODA – w wysokości 800 PLN

 • Adam Diesner (godło: M) za kompozycję „Mortistango” na skrzypce, kontrabas i fortepian

II NAGRODA – w wysokości 500 PLN

 • Patryk Matusiak (godło: 0001853) za kompozycję „Impresja na klarnet, wiolonczelę i fortepian”

DWIE III NAGRODY EX AEQUO – w wysokości 300 PLN każda

 • Jakub Nikiel (godło: KWAZAR) za kompozycję „Trio na marimbę, wibrafon i fortepian” (“Trio per Marimba, Vibrafono e Pianoforte”)

 • Szczepan Magier (godło: KRZEW) za kompozycję „Adagio” na orkiestrę kameralną

DWA RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA – upominki Akademii Muzycznej w Gdańsku

 • Beniamin Baczewski (godło: STICK) za kompozycję „High Jinks” na instrumenty perkusyjne

 • Paulina Sadło (godło: Big-bang) za kompozycję „Impresja na flet, skrzypce i wiolonczelę”

Wszystkie nagrody finansowe o łącznej sumie 2500 PLN zostały ufundowane przez JM Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku prof. zw. dra hab. Macieja Sobczaka.

Z uwagi na to, iż wolą gremium jurorskiego było zachowanie anonimowości twórców do momentu ostatecznego ogłoszenia wyników, koperty z godłami zostały otwarte dopiero po publicznym ogłoszeniu wyników. Jedynie koperta z godłem STICK została za zgodą Jury otwarta przez sekretarza Jury przed koncertem finałowym z uwagi na problemy, które zaistniały w przygotowaniu publicznej prezentacji, a które to mógł rozwiązać sam twórca. 


Zespół Wokalny Art’n’Voices zdobył GRAND PRIX, I MIEJSCE w kategorii zespołów wokalnych oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepsze wykonanie utworu kompozytora Salezjanina na IV Ogólnopolskim Konkursie Chórów im. św. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim (21.11.2015).


Mateusz Wiczyński (II rok studiów II st.) z klasy perkusji st. wykł. dra Mirosława Adrjanczyka i mgra Macieja Lange zdobył II NAGRODĘ w kategorii kotłów w I Ogólnopolskim Konkursie Perkusyjnym im. Jerzego Zgodzińskiego w Poznaniu (16-19.11.2015).


Alicja Skrzypiec (II rok studiów II st.) z klasy kompozycji dra hab. Andrzeja Dziadka, prof. AM wygłosiła referat pt. Adam Gorb’s “Yiddish Dances” for symphonic wind orchestra 6.11.2015 roku w Dublinie, w Royal Irish Academy of Music, Composition Department, podczas podejmowania zaproszonego przez uczelnię gościa – angielskiego kompozytora Adama Gorba. Wygłoszony referat powstał w oparciu o część pracy mgr pisanej pod kierunkiem dr hab. Violetty Kostki, prof. AM.


Duet fortepianowy Adam Piórkowski & Mikołaj Sikała z klasy kameralistyki ad. dr hab. Elżbiety Pasierowskiej-Kołodziej i st. wykł. mgr Bożeny Szull-Talar, oraz z klasy fortepianu st. wykł. dra Kordiana Góry zdobył dwie II NAGRODY w kategorii duetów na 4 ręce oraz duetów na 2 fortepiany na XXV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Rzymie/Włochy (4-14.11.2015). 


GASPAR PIANO TRIO w składzie: Karolina Nowotczyńska – skrzypce, Karol Sokołowski – wiolonczela, Aleksandra Lipińska – fortepian z klasy kameralistyki prof. zw. dr hab. Anny Prabuckiej-Firlej i ad. dra Roberta Kwiatkowskiego zostali laureatami I NAGRODY na XI Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Smorgoniach/Białoruś (1-6.11.2015). Dyplom honorowy otrzymała także prof. zw. dr hab. Anna Prabucka-Firlej. 


Martina Jembrišak, studentka z Puli, przebywająca w semestrze zimowym 2015/2016 na studiach w Gdańsku w ramach programu Erasmus+, zdobyła II NAGRODĘ na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym Kaunas Sonorum w Kownie/Litwa (3-7.11.2015).


Zespół Wokalny Simultaneo z Gdyni pod dyr. dra Karola Kisiela otrzymał ZŁOTY DYPLOM (92 pkt.) w kategorii zespoły kameralne i NAGRODĘ ufundowaną przez Księdza Inspektora Salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha w Pile w Konkursie Zespołów Chóralnych w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi (22-24.10.2015).


Maria Gavrilyuk (III rok studiów I st. niestacjonarnych) z klasy organów prof. zw. dra hab. Romana Peruckiego, ad. dr Hanny Dys oraz as. mgra Macieja Zakrzewskiego otrzymała III NAGRODĘ na Konkursie Muzyki Organowej (22-23.10.2015) w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi (22-24.10.2015).


Ad. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska otrzymała z rąk Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ II STOPNIA za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce (Warszawa, 27.10.2015) oraz list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Bydgoszczy z wyrazami uznania dla wspaniałej pracy na rzecz rozwoju i promowania kultury muzycznej Bydgoszczy.


Prof. dr Włodzimierz Nahorny został laureatem Mateusza Trójki 2015 – Nagrody Muzycznej Programu 3 im. Mateusza Święcickiego dla najciekawszych wykonawców roku. Nagroda ta została przyznana laureatowi za CAŁOKSZTAŁT OSIĄGNIĘĆ TWÓRCZYCH w kategorii MUZYKA JAZZOWA. Laureat ujął Akademię Muzyczną Trójki eleganckim i kunsztownym połączeniem muzyki klasycznej z jazzem oraz niezapomnianymi piosenkami i melodiami, które towarzyszą nam od lat. Wręczenie statuetek w ramach 22. edycji nagrody odbyło się podczas uroczystej gali 20.10.2015 w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie.

Nagrody Muzyczne Programu 3 im. Mateusza Święcickiego – „Mateusze Trójki” przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinie twórczości, wykonawstwa lub popularyzacji polskiej muzyki rozrywkowej i jazzowej. Nazwa nagrody pochodzi od imienia wybitnego kompozytora i aranżera Mateusza Święcickiego, który był współtwórcą i pierwszym dyrektorem muzycznym Programu 3, autorem muzyki do takich przebojów, jak „Pod papugami”, „Jedziemy autostopem” czy „Był taki ktoś”.

O tym, kto zostanie tegorocznym zwycięzcą, zadecydowała Akademia Muzyczna złożona z dziennikarzy muzycznych Trójki: Jana Borkowskiego, Jana Chojnackiego, Anny Gacek, Grzegorza Hoffmanna, Wojciecha Manna, Piotra Metza, Marka Niedźwieckiego, Mariusza Owczarka, Zofii Sylwin, Agnieszki Szydłowskiej i Tomasza Żądy.


Studenci z klasy akordeonu prof. zw. dr hab. Elżbiety Rosińskiej zdobyli laury na Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Muzyków „Music Seasons in Prague” w ramach Xth ART DUO MUSIC FESTIVAL w Pradze/Czechy (12-17.10.2015). Kamila Olas zajęła I MIEJSCE, Piotr Komorowski – II MIEJSCE, zaś Dawid Mielewczyk – IV MIEJSCE.


Agata Walczak, absolwentka studiów I st. na specjalności musical (2015) w klasie śpiewu prof. zw. dra hab. Ryszarda Minkiewicza i as. dra Krzysztofa Bobrzeckiego, otrzymała NAGRODĘ dla najlepszej studentki Akademii Muzycznej w Gdańsku w roku akademickim 2014/2015. Nagroda została wręczona podczas uroczystości Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 w Województwie Pomorskim, która odbyła się 3.10.2015 w Akademii Muzycznej w Gdańsku.


Duet fortepianowy Bartosz Kołaczkowski & Wojciech Szymczewski z klasy kameralistyki prof. zw. dr hab. Anny Prabuckiej-Firlej i ad. dr Bogny Czerwińskiej-Szymuli zdobył NAGRODĘ SPECJALNĄ im. prof. Witalisa Raczkiewicza dla duetu – indywidualności muzycznej, NAGRODĘ SPECJALNĄ – Koncert na Festiwalu Młoda Praga 2016 oraz tytuł finalisty VI Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych w Białymstoku (21-27.09.2015). 


Mikołaj Sikała (III rok studiów I st.) z klasy fortepianu st. wykł. dra Kordiana Góry otrzymał tytuł Laureata Estrady Młodych 49. Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (wrzesień 2015).


Maciej Kułakowski (I rok I st.) z klasy wiolonczeli dra Marcina Zdunika zdobył II NAGRODĘ w Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym TONALi15 w Hamburgu (14-19.09.2015).


Kamil Cieślik (absolwent 2015) z klasy kompozycji prof. zw. dra hab. Krzysztofa Olczaka zajął III MIEJSCE w Konkursie Kompozytorskim na hejnał Gminy Trąbki Wielkie (12.09.2015).


Chór Sceny Muzycznej Gdańsk pod dyr. doktorantki Beaty Śnieg zdobył Grand Prix I Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster” Strzepcz 2015 (12.09.2015), zaś Beata Śnieg otrzymała WYRÓŻNIENIE dla najlepszego dyrygenta festiwalu.


Martin Gregorius (absolwent 2015) z klasy organów prof. zw. dra hab. Romana Peruckiego i  ad. dr Hanny Dys zdobył WYRÓŻNIENIE w kategorii muzyka w II edycji Konkursu artNoble dla najlepszego dyplomu z publicznych uczelni artystycznych podczas VII Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk M{i}aSTO/a GwiAzd 2015 (Żyrardów, 12.09.2015). W skład Jury weszły wybitne osobistości świata kultury, nauki i sztuki (pełny skład Jury na stronie: http://www.artnoble.pl/informacje/czytaj-o-nas/jury). 


Martin Gregorius (absolwent 2015) z klasy organów prof. zw. dra hab. Romana Peruckiego i  ad. dr Hanny Dys, otrzymał III NAGRODĘ na 5e Concours international d’orgue Dudelange – międzynarodowym konkursie improwizacji (Dudelange/Luksemburg, 24-29.08.2015).


Wojciech Dargacz (absolwent 2015, specjalność muzyka kościelna) z klasy organów prof. zw dra hab. Bogusława Grabowskiego został zwycięzcą Złotego Lauru Młodego Organisty podczas XXXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 2015 w Giżycku (2.08.2015).


Klaudia Trzasko (sopran koloraturowy) z klasy prof. dr hab. Bożeny Harasimowicz zdobyła II NAGRODĘ ex aequoKatarzyna Syguła (sopran) z klasy prof. dr hab. Bożeny Harasimowicz – II NAGRODĘ ex aequo oraz NAGRODĘ ufundowaną przez OperaLight – koncert lub spektakl w sezonie artystycznym 2015/16, zaś Julia Pruszak (sopran) z klasy ad. dr hab. Ewy Marciniec – III NAGRODĘ w VII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym Impressio Art – Sopot 2015 w ramach Festiwalu Sopockie Dni Sztuki Wokalnej (23-26.07.2015). Podczas zmagań konkursowych studentkom Klaudii TrzaskoKatarzynie Syguła towarzyszyła ad. dr Anna Mikolon.


Justyna Grzelachowska (II rok studiów II st.) z klasy fortepianu st. wykł. dra Kordiana Góry zajęła III MIEJSCE w sekcji fortepianu, kategorii E (86,8/100 pkt.) na I Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Tadini (Lovere/Włochy, 21-25.07.2015).


Jagoda Wojciechowska (I rok studiów I stopnia) z klasy śpiewu jazzowego mgr Hanny Woźniak zajęła II MIEJSCE w Konkursie dla instrumentalistów i wokalistów jazzowych o „Złotą Basztę” organizowanego w ramach XVI Baszta Jazz Festivalu w Czchowie (4.07.2015).


Maksym Zajączkiewicz (II rok I st.) z klasy klawesynu dr hab. Małgorzaty Skotnickiej został laureatem VI Międzynarodowego Festiwalu im. Philippa i Xavera Scharwenków – Szamotuły 2015 (28.06-3.07.2015) i otrzymał NAGRODĘ Fundacji Pro Cello – recital na VII edycji Festiwalu w 2016 roku.


Chór Sceny Muzycznej Gdańsk pod dyr. doktorantki Beaty Śnieg zdobył ZŁOTY DYPLOM (poziom II) w kategorii P – „Pop and Jazz” oraz ZŁOTY DYPLOM (poziom IV) w kategorii B1 – „Chóry Mieszane” na III Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym im. Mikołaja Kopernika (3rd International Copernicus Choir Festival & Competition) PER MUSICAM AD ASTRA 2015 w Toruniu (30.06.2015). 


Mikołaj Dudkiewicz (I rok studiów II stopnia) z klasy gitary wykł. mgra Roberta Horny zdobył III MIEJSCE (88/100 pkt.) w kategorii D na 4°Concorso Internazionale „Alirio Diaz” Giovani Chitarristi (Rzym/Włochy, 24-26.06.2015).


Artykuł studentki Alicji Skrzypiec (II rok studiów II st. na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, specjalność teoria muzyki) pt. „Elementy tradycyjnej muzyki żydowskiej w The Dreams and Prayers of Isaac the Blind Osvalda Golijova” został opublikowany w czasopiśmie internetowym „Meakultura” (wyd. 170 z 7.06.2015) w ramach patronatu medialnego Fundacji MEAKULTURA nad III Ogólnopolską Studencką Konferencją Naukową NEOFONIA 2014, zorganizowaną w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Artykuł jest cząstką pracy magisterskiej napisanej przez studentkę pod kierunkiem dr hab. Violetty Kostki.


Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki przyznało dr hab. Danucie Popinigis HONOROWĄ NAGRODĘ GTPS za rok 2014 w dziedzinie muzykologii za książkę Carillony i muzyka carillonowa dawnego Gdańska (Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku).


Dwa teksty autorstwa Dawida Krupeja (I rok studiów II st.): Rola i pozycja społeczna śpiewaka na przestrzeni dziejów – od starożytności do baroku oraz Wizerunek śpiewaka operowego w oczach Mozarta. Studium epistolograficzne ukazały się jako rozdziały monografii Kulturowy obraz instrumentu pod redakcją Jolanty Bujak-Lechowicz (Szczecin 2015). Owa publikacja jest zwieńczeniem badań naukowych przeprowadzonych na roku dyplomowym studiów licencjackich (klasa śpiewu solowego dra hab. Floriana Skulskiego, prof. AM) w roku akademickim 2013/2014.


Duet fortepianowy Arkadiusz Godziński (I rok studiów II st.) & Sebastian Godziński (II rok studiów II st.) z klasy kameralistyki prof. zw. dr hab. Anny Prabuckiej-Firlej i as. mgr Mirosławy Sumlińskiej został laureatem II NAGRODY (91/100 pkt.) w sekcji III – muzyka kameralna, kategorii H, na XVIII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Pietro Agento (Gioia del Colle/Włochy, 2-7.06.2015).


Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Gdańsku pod dyr. Błażeja Połoma zdobył I MIEJSCE, ZŁOTE PASMO w kategorii chóry mieszane kameralne oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepiej wykonany współczesny utwór klasyczny na II Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere! (Gdańsk, 6.06.2015). Ponadto as. Błażej Połom otrzymał NAGRODĘ SPECJALNĄ dla najlepszego dyrygenta festiwalu.


Chór Sceny Muzycznej Gdańsk pod dyr. doktorantki Beaty Śnieg zdobył ZŁOTY DYPLOM na XIV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (28-30.05.2015). 


Zespół wokalny Art’n’Voices zdobył Grand Prix, Złote Dyplomy w kategoriach: muzyka sakralna oraz muzyka świecka i ludowa, NAGRODĘ SPECJALNĄ Marszałka Województwa Pomorskiego na 11. Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Mundus Cantat” Sopot 2015 (23.05.2015). 


Anna Rocławska (II rok studiów I st.) z klasy kompozycji ad. dra Marka Czerniewicza zdobyła NAGRODĘ dla młodego kompozytora na 11. Międzynarodowym Festiwalu Mundus Cantat Sopot 2015 (23.05.2015).


Koło Artystyczno-Naukowe Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki otrzymało nominację Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku w konkursie Czerwonej Róży 2015 dla Najlepszego Koła Naukowego.


Łukasz Szajewski (II rok studiów II st., klasa prof. zw. dra hab. Bogdana Ocieszaka i ad. dra Andrzeja Wojciechowskiego) zajął V MIEJSCE, zaś Aleksandra Burzyńska (rok III studiów I st., klasa prof. zw. dra hab. Bogdana Ocieszaka i ad. dra Andrzeja Wojciechowskiego) i Dawid Głowacki (I rok studiów II st., klasa ad. dra Grzegorz Wieczorka) otrzymali wyróżnienia na XVI Akademickim Konkursie Klarnetowym w ramach 48. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach (24.05.2015). Dyplomy za wyróżniający akompaniament powędrowały do prof. zw. dr hab. Jadwigi Lewczuk i st. wykł. mgr Alicji Wieczorek.  


Chór Kameralny 441 Hz pod dyr. Anny Wilczewskiej zdobył ZŁOTY DYPLOM i II MIEJSCE – NAGRODĘ Prezydenta Miasta Legnicy na Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat 46 (23.05.2015).


Chór Uczelniany Akademii Muzycznej w Gdańsku pod dyr. Wiktorii Batarowskiej zdobył SREBRNY DYPLOM (84,3/100 pkt.) w kategorii C Spirituals, gospel, jazz podczas 11. Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Mundus Cantat Sopot 2015 (23.05.2015).


Narodowe Centrum Kultury przyznało dr hab. Danucie Popinigis NAGRODĘ GŁÓWNĄ za pracę Carillony i muzyka carillonowa dawnego Gdańska (Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku) w Konkursie na najlepszą pracę pisemną z zakresu historii muzyki polskiej. Ponadto zarekomendowano do wydania rozprawę Wielokulturowe aspekty muzyczne i pozamuzyczne ‚Somnium’ Mieczysława Eligiusza Litwińskiego – pracę magisterską napisaną w 2011 r. przez Maję Pałys na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki; kierunek: Kompozycja i teoria muzyki; specjalność: Teoria muzyki (pod kierunkiem dr Renaty Skupin). W Jury konkursu zasiedli: Stefan Sutkowski – Przewodniczący, Zofia Helman – Zastępca Przewodniczącego, Daniel Cichy, Krzysztof Dudek, Barbara Przybyszewska-Jarmińska oraz Krzysztof Kur – Sekretarz. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 17 maja 2015 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Ceremonię uświetnił koncert pieśni Jana i Mieczysława Karłowiczów z cyklu Polska Muzyka Odnaleziona.


Na XI Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim (12-16.05.2015) studenci zdobyli nagrody. Wśród licznych laurów znalazły się:

 • I NAGRODA w kat. IV – zespoły kameralne dla kwintetu w składzie: Aleksandra Burzyńska, Vitali Regel, Łukasz Szajewski, Michał Dębek, Aleksander Szpakowicz (przygotowanie: ad. dr Andrzej Wojciechowski)
 • II NAGRODA w kat. IV – zespoły kameralne dla kwartetu w składzie: Dawid Głowacki, Beniamin Baczewski, Jakub Musik, Szymon Laskiewicz (przygotowanie: ad. dr Grzegorz Wieczorek)
 • III nagroda ex aequo w kat. IV – soliści dla Piotra Mazowca z klasy prof. zw. dra hab. Bogdana Ocieszaka, akomp. prof. zw. dr hab. Jadwiga Lewczuk
 • WYRÓŻNIENIE w kat. IV – soliści dla Jakuba Musika z klasy ad. dra Grzegorza Wieczorka, akomp. st. wykł. mgr Alicja Wieczorek

WYRÓŻNIENIE dla akompaniatora otrzymała także prof. zw. dr hab. Jadwiga Lewczuk.


Laureatami Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury za 2015 rok zostali pedagodzy:
Mirosław Adrjanczyk – kameralista, symfonik, szef klasy perkusji Akademii Muzycznej w Gdańsku, za całokształt pracy artystycznej oraz z okazji jubileuszu 35-lecia pracy.
Teresa Błaszkiewicz – profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku, za aktywną działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną oraz z okazji jubileuszu 45-lecia pracy.
Monika Fedyk-Klimaszewska – solistka Opery Bałtyckiej i profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku, za całokształt pracy artystycznej, za działalność koncertową, a w szczególności za cykl koncertów „Oruńskie Koncerty Kameralne”.
Anna Fiebig – chórzystka, dyrygentka, profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku, za prowadzenie licznych chórów, za całokształt pracy artystycznej oraz z okazji jubileuszu 40-lecia pracy.
Bogdan Ocieszak – najbardziej rozpoznawalny polski klarnecista i pedagog klarnetu, profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku, za aktywność artystyczną, za liczny udział w pracach jury konkursów muzycznych oraz z okazji jubileuszu 35-lecia pracy.
Wojciech Orawiec – fagocista, profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku, za aktywną działalność koncertową, zarówno jako solista i członek zespołów orkiestrowych oraz z okazji jubileuszu 40-lecia pracy.
Mirosława Pawlak – skrzypaczka, profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku, za wkład włożony w kształcenie młodych skrzypków oraz z okazji jubileuszu 45-lecia pracy.
Szymon Pawłowski – profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku,za całokształt pracy artystycznej oraz z okazji jubileuszu 45-lecia pracy.
Waldemar Wojtal – pedagog fortepianu, profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku, za całokształt pracy artystycznej, za wkład włożony w kształcenie młodych pianistów oraz z okazji jubileuszu 40-lecia pracy.
Jadwiga Zieniewicz – pianistka, muzykolożka, organistka i pedagożka Akademii Muzycznej w Gdańsku, za całokształt pracy artystycznej oraz z okazji jubileuszu 40-lecia pracy.


Chór Kameralny TUTTI e SOLO pod dyr. Wiktorii Batarowskiej zdobył GRAND PRIX oraz ZŁOTE PASMO (98/100 pkt.) na IV Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Maryjnej w Chojnicach (16-17.05.2015). 


Zagan Acoustic w składzie: Paweł Zagańczyk – akordeon, Joachim Łuczak – skrzypce, Andrzej Wojciechowski – klarnet, Jarosław Stokowski – kontrabas, otrzymał WYRÓŻNIENIE za kunszt wykonawczy na XVIII Konkursie Muzyki Folkowej Polskiego Radia „Nowa Tradycja” (13-17.05.2015).


Na 25. Concorso Internazionale per Giovani Musicisti ‚Citta’ di Barletta’ w Barletcie/Włochy (5-10.05.2015) studenci i pedagodzy naszej uczelni zdobyli nagrody.

Gdańskie Trio Stroikowe w składzie: Marta Różańska – obój, Andrzej Wojciechowski – klarnet, Mirosław Pachowicz – fagot (pedagodzy) zostało laureatem PIERWSZEJ NAGRODY (98/100 pkt.) w kategorii E – zespoły kameralne oraz NAGRODY SPECJALNEJ za wykonanie utworu powstałego po 1960 r. (5 Utworów na trio stroikowe Marka Czerniewicza). Laureatami DRUGICH NAGRÓD zostali studenci: Jakub Kowalewski – skrzypce (93/100 pkt.) oraz Eliza Falkowska – altówka (92/100 pkt.) w kategorii D – smyczki, a także duet Monika Matysiak – skrzypce & Eliza Falkowska – altówka w kategorii C – duety (91/100 pkt.). Studentom akompaniowała st. wykł. mgr Katarzyna Markiewicz.


Duet fortepianowy Bartosz Kołaczkowski & Wojciech Szymczewski z klasy kameralistyki prof. zw. dr hab. Anny Prabuckiej-Firlej i ad. dr Bogny Czerwińskiej-Szymuli zdobył I NAGRODĘ w kategorii college adult na 2015 Bradshaw & Buono International Piano Competition organizowanym od 2003 roku przez amerykańskich pianistów Barry Alexander i Cosmo Buono. Ideą konkursu jest pomoc w osiągnięciu światowej kariery muzycznej dla osób, które wiążą swoją przyszłość z profesjonalnym występowaniem na estradzie. Konkurs jest otwarty dla pianistów z całego świata i jest podzielony na 5 kategorii wiekowych. Przedmiotem konkursu było nagranie audio/video, które zostało wysyłane do organizatorów konkursu, a następnie podlegało ocenie jury. W nagrodę za pokonanie ponad 300 duetów z całego świata Bartosz Kołaczkowski i Wojciech Szymczewski wystąpili podczas koncertu laureatów 17 maja 2015 w słynnej Carnegie Hall w Nowym Jorku.  


St. wykł. mgr Katarzyna Markiewicz, nasz pedagog, otrzymała WYRÓŻNIENIE dla akompaniatora na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym Young Paganini w Legnicy (26-28.04.2015).


Vio-Dion Duo w składzie Malwina Mikołajczak-Lutrzykowska – skrzypce i Krzysztof Lutrzykowski – akordeon (I rok studiów doktoranckich) zdobył I NAGRODĘ w kategorii zespołów kameralnych oraz Grand Prix i puchar prezydenta Puli za najwyższą punktację w całym konkursie spośród wszystkich kategorii zespołów kameralnych podczas 40. Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Puli/Chorwacja (22-25.04.2015). Zespół został przygotowany przez prof. zw. dr hab. Elżbietę Rosińską i prof. nadzw. dr hab. Małgorzatę Skorupę.   


Vio-Dion Duo w składzie Malwina Mikołajczak-Lutrzykowska – skrzypce i Krzysztof Lutrzykowski – akordeon (I rok studiów doktoranckich) zdobył tytuł Wicemistrza II Turnieju Kameralnego w trzech odsłonach (Ogólnopolskie przesłuchania muzyki kameralnej dla uczniów szkół podstawowych, średnich i wyższych) w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (14-19.04.2015). Zespół został przygotowany przez prof. zw. dr hab. Elżbietę Rosińską i prof. nadzw. dr hab. Małgorzatę Skorupa.


Marek Stawniak (I rok studiów III st.) z klasy akordeonu prof. zw. dr hab. Elżbiety Rosińskiej zajął I MIEJSCE w kategorii zawodowej na VII Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym „Sancyberie” (Mont-Dore/Francja, 1-2.05.2015). Funkcję przewodniczącej jury sprawowała Dominique Emorine, laureatka największych światowych konkursów akordeonowych, wybitnej klasy solistka, a w skład jury weszli m.in. prof. Felicien Brut Konserwatorium w Chateauroux (Francja), prof. Olivier Douyez Konserwatorium Superieur w Mons (Belgia).


Mateusz Wiczyński (I rok studiów II st.) z klasy perkusji st. wykł. dr Mirosława Adrjanczyka i mgra Macieja Lange został LAUREATEM XII edycji Stypendium Kulturalnego „Młoda Polska” na rok 2015.


Maciej Kacprzak (II rok studiów I st.) z klasy akordeonuprof. zw. dr hab. Elżbiety Rosińskiej i as. dra Pawła Zagańczyka zdobył WYRÓŻNIENIE na XVI Gorlickich Konfrontacjach Akordeonowych (Gorlice, 26-29.04.2015).


Jędrzej Kacprzyk (III rok studiów I st.) z klasy kontrabasu st. wykł. mgra Janusza Dobrowolskiego zdobył WYRÓŻNIENIE w IV Ogólnopolskim Akademickim Konkursie Kontrabasowym (Łódź, 26-28.04.2015). WYRÓŻNIENIE dla pianisty otrzymała dr hab. Elżbieta Pasierowska-Kołodziej.


Na VII Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa w Akademii Muzycznej w Gdańsku (30.04-03.05.2015) dwa zespoły kameralne naszej uczelni zdobyły najwyższe laury. I MIEJSCE ex aequo i nagrodę ufundowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdobył GASPAR PIANO TRIO w składzie: Karolina Nowotczyńska – skrzypce, Karol Sokołowski – wiolonczela, Aleksandra Lipińska – fortepian (klasa kameralistyki prof. zw. dr hab. Anny Prabuckiej-Firlej i ad. dra Roberta Kwiatkowskiego), zaś I MIEJSCE ex aequonagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta Gdańska oraz przez JM Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku, a także dyplom za najlepsze wykonanie utworu Johannesa Brahmsa zdobyło TRIO w składzie: Łukasz Szajewski – klarnet, Maciej Kułakowski – wiolonczela, Bartosz Kołaczkowski – fortepian (klasa kameralistyki prof. zw. dr hab. Anny Prabuckiej-Firlej i ad. dra Andrzeja Wojciechowskiego). Dyplom honorowy za uczestnictwo w finale konkursu otrzymało NEPTUN TRIO w składzie: Klaudia Kowacz – skrzypce, Katarzyna Gaszczyk – wiolonczela, Arkadiusz Farkowski – fortepian (klasa kameralistyki prof. zw. dr hab. Anny Prabuckiej-Firlej i ad. dra Roberta Kwiatkowskiego).    


Prof. zw. dr Zygmunt Rychert, dyrygent Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Gdańsku, został laureatem Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2014 w kategorii Kreacje Artystyczne. Nagrodę otrzymał za „twórczą i dydaktyczną pracę włożoną w przygotowanie Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Gdańsku, za pracę która zaowocowała nagraniem płyty Wojciech Kilar: Angelus, Exodus, Victoria oraz Panufnik: Concertos. „Chciałbym bardzo podziękować rektorom i kolegom profesorom z Akademii Muzycznej za to, że w świetnym, twórczym klimacie pracy pomagają mi szukać artystycznych ideałów (…)” – powiedział prof. Z. Rychert odbierając nagrodę. Z kolei tytuł Pomorskiej Nadziei Artystycznej otrzymał wiolonczelista Maciej Kułakowski, student Akademii Muzycznej w Gdańsku i Hochschule für Musik w Weimarze. Uhonorowano go za „intensywną, międzynarodową aktywność koncertową; za wirtuozerię docenioną przez jury wielu rodzimych konkursów muzyki poważnej”. Nagrodę w imieniu Macieja odebrała jego mama, Monika Kułakowska. Laureaci otrzymali statuetkę Gryfa Pomorskiego oraz nagrodę pieniężną.

Poza laureatami do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2014 nominowani byli także inni artyści związani w Akademią Muzyczną w Gdańsku: pianista Sławomir Jaskułke i dyrygent Wojciech Rajski, zaś do Pomorskiej Nadziei Artystycznej – chórmistrz i wokalista Sławomir Bronk.

Ogłoszenie nazwisk zwycięzców i uroczystość wręczenia nagrody przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka odbyła się 23.04.2015 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

O NAGRODZIE
Pomorska Nagroda Artystyczna przyznawana jest za wybitne kreacje artystyczne w dowolnej dziedzinie kultury i sztuki w regionie w roku poprzedzającym jej wręczenie. Fundatorem nagrody jest marszałek województwa pomorskiego. Ze względu na prestiż, jak i sposób wyłaniania laureatów wyróżnienie to określane jest mianem regionalnych „Oscarów”. Kandydatów do Pomorskiej Nagrody Artystycznej mogą zgłaszać m.in. dotychczasowi laureaci, instytucje kulturalne, organizacje pozarządowe czy media działające na terenie województwa. Licząca około 20 osób kapituła konkursu wybiera spośród zgłoszonych osoby nominowane. Wzorem Oskarów, lista nominowanych trafia do laureatów nagrody z ubiegłych latach, a ci, po wskazaniu swoich faworytów odsyłają typy do notariusza, który – po zliczeniu wyników – dostarcza je w zalakowanych kopertach na galę. Pomorska Nagroda Artystyczna przyznawana jest od 1998 r. i do tej pory uhonorowano nią ponad sto osób.     


Karolina Gustaw (II rok studiów I st.) z klasy skrzypiec prof. nadzw. dr hab. Małgorzaty Skorupy zajęła I MIEJSCE (97/100 pkt.) w kategorii G, sekcja solowa I – skrzypce, Daniel Ziomko (II rok studiów I st.) z klasy fortepianu prof. zw. dr hab. Waldemara Wojtala i wykł. mgra Sławomira Wilka zajął I MIEJSCE ASSOLUTO (100/100 pkt.) w kategorii G (sekcja solowa II – fortepian), zaś jako duet zajęli I MIEJSCE (95/100 pkt.) w kategorii G, sekcja muzyka kameralna podczas VII Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale „Giovani Musicisti” we włoskim Treviso (12, 18.04.2015).


Kamil Piotrowicz (II rok studiów I st.) z klasy kompozycji i aranżacji jazzowej prof. zw. dr hab. Leszka Kułakowskiego otrzymał NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ dla najlepszego kompozytora ufundowaną przez Związek Artystów Wykonawców STOART na Otwartym Konkursie Na Indywidualność Jazzową 2015 w ramach 51. Festiwalu Jazz nad Odrą (14-20.04.2015). W skład jury konkursu weszli: Lee Konitz (przewodniczący), Paweł Brodowski, Joe La Barbera, Leszek Możdżer i Dariusz Oleszkiewicz.


Zespół „Jazz Accident” w składzie: Arkadiusz Czernysz – akordeon (I rok studiów I st. z klasy mgra Cezarego Paciorka), Dominik Kisiel – fortepian (II rok studiów I st. z klasy prof. dra Włodzimierz Nahornego), Filip Arasimowicz – kontrabas (I rok studiów I st. z klasy as. mgra Piotra Kułakowskiego), Antoni Wojnar – perkusja (II rok studiów I st. z klasy as. mgra Tomasza Sowińskiego) zajął I MIEJSCE w kategorii „C” zespołów, zaś Wojciech Ulanowski (I rok studiów I st. z klasy akordeonu prof. zw. dr hab. Krzysztofa Olczaka oraz as. dra Pawła Zagańczyka) otrzymał WYRÓŻNIENIE w kategorii solowej na XV Jubileuszowym Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym Muzyki Popularnej i Rozrywkowej „CONCERTINA 2015” w Giżycku (10-11.04.2015).


69 Duo w składzie Szymon Jabłoński – akordeon, Marcin Kozioł – gitara zajęli II MIEJSCE na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Mons (Belgia) w kategorii muzyki kameralnej (12.04.2015). Wraz z dyplomem i statuetką otrzymali zaproszenie do wykonania recitalu w następnej edycji tego wydarzenia.


Ad. dr Anna Fabrello, pedagog śpiewu solowego, otrzymała NAGRODĘ TEATRALNĄ Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza, za kreację Despiny w operze „Così fan tutte” Opery Bałtyckiej w reżyserii Marka Weissa. Wręczenie nagród odbyło się podczas gali w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku 30.03.2015 (3 dni po Międzynarodowym Dniu Teatru).
Laureatów nagród teatralnych, przyznawanych przez marszałka województwa pomorskiego i prezydenta Gdańska, wyłaniają specjalnie rokrocznie powołane Kapituły, składające się z przedstawicieli środowiska artystycznego, naukowego, trójmiejskich mediów oraz odpowiedzialnych za kulturę urzędników.

Z kolei NAGRODA z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru trafiła do dr Joanny Semeńczuk, pedagoga-choreografa, za udział w opracowaniu choreografii do koncertów „Korwinalia” i „Rewia filmowa – koncert sylwestrowy” Teatru Muzycznego w Gdyni.
Okazją do uhonorowania gdyńskich artystów była premiera „Otella” w Teatrze Miejskim w Gdyni. Podczas uroczystości w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza, w imieniu prezydenta Wojciecha Szczurka wiceprezydent Marek Stępa uhonorował artystów związanych z Teatrem Miejskim i Teatrem Muzycznym.


St. wykł. mgr Katarzyna Markiewicz, nasz pedagog, otrzymała WYRÓŻNIENIE dla akompaniatora w IV Ogólnopolskim Konkursie Sonat klasy skrzypiec i altówki uczniów szkół muzycznych I stopnia (Szczecin, 28-29.03.2015).


Vio-Dion Duo w składzie Malwina Mikołajczak-Lutrzykowska – skrzypce i Krzysztof Lutrzykowski – akordeon (I rok studiów doktoranckich) zdobył III MIEJSCE na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Wilnie/Litwa (25-28.03.2015). Zespół został przygotowany przez prof. zw. dr hab. Elżbietę Rosińską i prof. nadzw. dr hab. Małgorzatę Skorupę.


Piotr Komorowski i Dawid Mielewczyk z klasy akordeonu prof. zw. dr hab. Elżbiety Rosińskiej zdobyli laury na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Kromberk (Słowenia, 22-25.03.2015). Piotr Komorowski zajął II MIEJSCE w kategorii H (92/100 pkt.), zaś Dawid Mielewczyk zajął III MIEJSCE w kategorii I (89/100 pkt.).


5 artystów związanych z Akademią Muzyczną w Gdańsku otrzymało nominacje do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2014, przyznane przez Małą Kapitułę PNA powołaną przez marszałka województwa pomorskiego.

W gronie 10 nominowanych do nagrody w kategorii „Kreacje artystyczne” znaleźli się:
Sławomir JASKUŁKE – nasz pedagog przedmiotów: Fortepian jazzowy, Zespoły instrumentalne i Improwizacja (WIV) – za piękną i liryczną płytę „Sea”
Wojciech RAJSKI – nasz pedagog przedmiotów: Dyrygentura, Czytanie partytur (WI) – za doskonałą płytę „Chopin : Hummel : Mozart”, zrealizowaną przez Polską Filharmonię Kameralną Sopot wraz z Alexandrem Krichelem dla Sony Classical
Zygmunt RYCHERT – nasz pedagog przedmiotów: Orkiestra (WII), Dyrygentura (WI) – za twórczą i dydaktyczną pracę włożoną w przygotowanie Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Gdańsku, za pracę, która zaowocowała nagraniem płyty „Wojciech Kilar: Angelus, Exodus, Victoria” oraz „Panufnik: Concertos”.

Spośród dziesięciu nominacji w kategorii „Kreacje artystyczne” Duża Kapituła PNA w tajnym (korespondencyjnym) głosowaniu wybiera trzech laureatów. Laureaci otrzymają statuetkę Gryfa Pomorskiego oraz równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 15 tysięcy złotych każda.

Z kolei wśród 3 nominowanych przez Małą Kapitułę do Pomorskiej Nadziei Artystycznej znaleźli się:
Sławomir BRONK – nasz pedagog przedmiotów: Schola Cantorum, Dyrygowanie, Zespołowa emisja głosu i Czytanie partytur (WIV, specjalność Muzyka kościelna) – za animowanie życia muzycznego w regionie pomorskim, m.in. w ramach Letniego Festiwalu Muzyki Kameralnej w Sierakowicach oraz za prowadzenie Chóru Kameralnego Discantus w Gowidlinie
Maciej KUŁAKOWSKI – nasz student w klasie wiolonczeli mgra Marcina Zdunika – za intensywną, międzynarodową aktywność koncertową oraz za wirtuozerię docenioną przez jury wielu rodzimych konkursów muzyki poważnej.

Przyznana zostanie także Wielka Pomorska Nagroda Artystyczna za całokształt wybitnych osiągnięć artystycznych lub dokonań na rzecz kultury. Laureata tej nagrody wyłoni osobiście marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Ponadto Duża Kapituła przyzna jedną honorową nagrodę za sprawowanie mecenatu w dziedzinie kultury.

O NAGRODZIE

Pomorska Nagroda Artystyczna jest wyróżnieniem przyznawanym za wybitne osiągnięcia w dowolnej dziedzinie kultury i sztuki, które zdarzyły się w roku poprzedzającym jej wręczenie. Laureatów PNA za 2014 rok poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się w czwartek, 23 kwietnia 2015 r., w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Towarzyszyć jej będzie koncert symfoniczny w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej i Stefana Tarary (skrzypce), pod dyrekcją Maestro Ernsta van Tiela. Patronat medialny nad galą objęli: TVP Gdańsk, Radio Gdańsk, „Dziennik Bałtycki”, portal trojmiasto.pl.


Anna Rocławska, studentka kompozycji (II rok studiów I st.) w klasie ad. dra Marka Czerniewicza, zajęła I MIEJSCE w II Ogólnopolskim Konkursie na Kaszubską Kompozycję Chóralną do tekstu w języku kaszubskim o tematyce pasyjnej. Nagroda została wręczona podczas IX Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Kielnie (21.03.2015), w ramach którego prowadzony przez Annę Rocławską Chór Żeński Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie zdobył I NAGRODĘ w kategorii „chóry dziecięce i młodzieżowe”.  


Chór DUC IN ALTUM prowadzony przez naszego studenta Przemysława Raczkowskiego (I rok II st., specjalność Muzyka kościelna, klasa dyrygentury chóralnej ad. dr hab. Aleksandry Grucza-Rogalskiej) zdobył GRAND PRIX IX Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Kielnie (21.03.2015), a także NAGRODY za najlepsze wykonanie chorału gregoriańskiego i utworu w języku kaszubskim.  


Na VII Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy (20-21.03.2015) trzy chóry prowadzone przez naszych pedagogów zdobyły laury:

 • ZŁOTY DYPLOM w kategorii „chóry młodzieżowe” i Nagroda Specjalna dla Chóru Mieszanego PZSM im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy pod dyr. ad. dr hab. Aleksandry Grucza-Rogalskiej,
 • SREBRNY DYPLOM w kategorii „chóry jednorodne” dla Chóru Męskiego Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu pod dyr. ad. dr. Michała Kozorysa,
 • SREBRNY DYPLOM w kategorii „chóry kameralne” dla chóru Supra Vocalis Ensemble pod dyr. ad. dr. Michała Kozorysa.    

Podczas XXI Wrocławskich Targów Książki Naukowej Wydawnictwu Akademii Muzycznej w Gdańsku przyznano Nagrodę główną – Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie „Na najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej” za publikację Carillony i muzyka carillonowa dawnego Gdańska (Gdańsk 2014) autorstwa Danuty Popinigis. Projekt graficzny i projekt okładki wykonał Tomasz Bogusławski. Ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce 18.03.2015 w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej podczas oficjalnego otwarcia Targów.  


Dwa zespoły złożone ze studentów i absolwentów naszej uczelni  EXPLORATION QUARTETKAMIL PIOTROWICZ QUINTET zostały zakwalifikowane do Otwartego Konkursu na Indywidualność Jazzową w ramach 51. Festiwalu Jazz nad Odrą i już 16-17 kwietnia 2015 r. zaprezentują się przed wrocławską (i nie tylko) publicznością. Sukces tym większy, że w tym roku do konkursu zgłosiło się aż 28 zespołów, spośród których do finałowej rozgrywki zostało zakwalifikowanych tylko 8 wykonawców.

Oto składy naszych gdańskich zespołów:

EXPLORATION QUARTET
Łukasz Sokołowski – saksofon
Dominik Kisiel – piano
Toms Lipskis – kontrabas
Antoni Wojnar – perkusja

KAMIL PIOTROWICZ QUINTET
Kamil Piotrowicz – piano, kompozycje
Emil Miszk – trąbka
Piotr Chęcki – saksofon tenorowy
Michał Bąk – kontrabas
Sławek Koryzno – perkusja


Z inicjatywy Wydziału Instrumentalnego (Katedra Organów, Akordeonu, Klawesynu i Gitary) przy współpracy Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki (Katedra Kompozycji) Akademii Muzycznej w Gdańsku zorganizowano Uczelniany Konkurs Kompozytorski na utwór Akordeonowy. Nagrodzona kompozycja będzie utworem obowiązkowym podczas IV edycji Uczelnianego Konkursu Akordeonowego (16.05.2015).

Jury w składzie: Agnieszka Stulgińska (przewodniczący), Elżbieta Rosińska i Paweł Zagańczyk (członkowie) na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2015 roku przyznało dwie równorzędne PIERWSZE NAGRODY:
Kamilowi Cieślikowi
(z Klasy Kompozycji Krzysztofa Olczaka) za Accordeonisations na akordeon solo

oraz
Piotrowi Jędrzejczykowi (z Klasy Kompozycji Krzysztofa Olczaka) za Toccatę no.1 na akordeon solo


Maciej Kułakowski (I rok studiów I st.) z klasy wiolonczeli as. mgra Marcina Zdunika został laureatem I NAGRODY ex aequo oraz NAGRODY SPECJALNEJ za najlepsze wykonanie Wariacji Sacherowskiej Witolda Lutosławskiego na X Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie (5-12.02.2015). Jan Lewandowski z klasy tego samego pedagoga był uczestnikiem II etapu.


Kamila Olas z klasy akordeonu prof. Elżbiety Rosińskiej otrzymała WYRÓŻNIENIE na XXI Mławskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej (5-7.02.2015).


Zespół 69 Duo, który tworzą studenci akordeonista Szymon Jabłoński (II rok studiów II st.) z klasy prof. zw. dr hab. Krzysztofa Olczaka i as. dra Pawła Zagańczyka oraz gitarzysta Marcin Kozioł (II rok studiów II st.) z klasy prof. zw. dr hab. Jana Paterka i st. wykł. mgr Emilii Majewskiej, jako LAUREAT tytułu Most distinguished na 24. IBLA Grand Prize Music Competition (Ragusa/Włochy, 12-22.07.2014) otrzymał zaproszenie do odbycia trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych w dn. 30.04-14.05.2015. Zwieńczeniem tej dwutygodniowej artystycznej przygody za oceanem będzie występ 69 Duo w Carnegie Hall w Nowym Jorku w 2016 roku.


Zespół Wokalny Art’n’Voices w składzie: Anna Godlewska, Małgorzata Rocławska (soprany), Anna Rocławska, Julianna Styn (alty), Patryk Mudlaw, Mateusz Warkusz (tenory), Tomasz Chyła, Janusz Żak (basy), złożony w większości z naszych studentów i absolwentów, zdobył GRAND PRIX i ZŁOTE PASMO na X Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie (17.01.2015).