Poziom -1

S1

S2

S3 – garderoba

S4 – sala dydaktyczna

S5 – pomieszczenie techniczne

S6 – sala dydaktyczna

S7 – garderoba

S8 – sala dydaktyczna

Poziom 0

portiernia

szatnia

bufet / Jazz Food Bistro Band

punkt ksero / COPY & SCAN Marek Bindek

4 – pomieszczenie techniczne

7 – pomieszczenie techniczne

8 – pomieszczenie techniczne

9 – Biblioteka Główna / magazyn

10 – sala jazzowa

11 – warsztat

12 – pomieszczenie techniczne

Poziom 1

Sala Koncertowa

Sala Koncertowa / reżyserka

foyer Sali Koncertowej

kulisy

101-105 – Studio Nagrań

106 – Studio Nagrań / reżyserka

108 – pokój pedagogów Wydziału III

110 – Biuro Rady Dyscypliny Artystycznej

111-112 – Czytelnia im. Ireny Czarneckiej / Informacja Naukowa

114 – Wypożyczalnia

116-117 – Biblioteka Główna

119 – Fonoteka, Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

S9 – Dział Informatyczny, Inspektor Ochrony Danych

S10 – garderoba

S11 – pomieszczenie techniczne

S13 – pomieszczenie gospodarcze

Poziom 2

Sala Koncertowa / balkon

201 – sala komputerowa

202 – gabinet Dziekanów Wydziału III

203 – Biuro Działu Nauczania Wydziału III

204 – Katedra Wokalistyki, Katedra Musicalu – Sala Posiedzeń

205 – Katedra Wokalistyki / Sala im. prof. Stefana Beliny-Skupiewskiego

206 – sala dydaktyczna

207 – sala dydaktyczna

208 – sala dydaktyczna

209 – gabinet Dziekanów Wydziału I

210 – Biuro Działu Nauczania Wydziału I

211 – Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

212 – Studium Języków Obcych

213 – Audytorium im. prof. Pawła Podejki

215 – pokój konsultacji Wydziału I

216 – sala dydaktyczna

217 – magazyn kostiumów i rekwizytów

218 – sala dydaktyczna

219 – sala dydaktyczna

220 – sala dydaktyczna

221 – sala organowa

222 – Répertoire International des Sources Musicales (RISM) Oddział Gdańsk

Poziom 3

301 – sala dydaktyczna

302 – sala dydaktyczna

303 – sala dydaktyczna

304 – sala dydaktyczna / Sala im. Maestry Haliny Mickiewiczówny

305 – sala dydaktyczna / Sala im. prof. Barbary Iglikowskiej

306 – sala dydaktyczna

307 – Katedra Musicalu

308 – sala dydaktyczna

309 – gabinet Dziekanów Wydziału IV

310 – Biuro Działu Nauczania Wydziału IV

311 – sala dydaktyczna

312 – pokój konsultacji Wydziału IV

314 – Audytorium im. prof. Romana Heisinga

316 – sala dydaktyczna

318 – sala dydaktyczna / Sala im. prof. Henryka Gostomskiego

319 – sala rytmiczna

320 – sala rytmiczna

321 – sala dydaktyczna

Poziom 4

401 – pomieszczenie techniczne

402 – sala dydaktyczna

403 – Sala Teatralna im. Joanny Bogackiej

404 – pokój konsultacji Wydziału III

405 – sala dydaktyczna

406 – sala dydaktyczna

407 – sala dydaktyczna

408 – sala dydaktyczna

409 – sala dydaktyczna

410 – sala jazzowa

411 – archiwum

412 – pomieszczenie techniczne

413 – sala carillonowa

414 – sala dydaktyczna

415 – Katedra Jazzu i Muzyki Estradowej

416 – sala dydaktyczna

417 – sala dydaktyczna

418 – sala dydaktyczna

Poziom 5

501 – Katedra Teorii Muzyki

502 – Redakcja Czasopisma Naukowego "Aspekty Muzyki"