en 中文

Biblioteka w czasie epidemii

opublikowano: 6.10.2020

Zasady indywidualnego korzystania przez pracowników i studentów aMuz z pomieszczeń i infrastruktury Akademii w terminie 1-30 września 2020 r.

opublikowano: 10.07.2020

 

Przeczytaj zasady dotyczące warunków indywidualnego korzystania przez pracowników i studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z pomieszczeń i infrastruktury Akademii w okresie od dnia 13 lipca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku

Osoby, które w dniach 13 lipca-31 sierpnia 2020 r. chciałyby skorzystać z możliwości ćwiczenia w aMuz, proszone są o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

opublikowano: 01.07.2020

Uwaga pianiści-akompaniatorzy

Osoby, które chciałyby skorzystać z możliwości pracy indywidualnej w celu przygotowania się do egzaminów dyplomowych, proszone są o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Informacja dla kandydatów na studia dotycząca możliwosci dokonania nagrań (wyłącznie: fortepian, harfa, instrumenty perkusyjne, klawesyn, organy)

Kandydatom na studia w aMuz, którzy mają kłopoty z dostępem do następujących instrumentów: fortepian, harfa, instrumenty perkusyjne, klawesyn, organy, umożliwiamy dokonanie w dniach 25-26 czerwca 2020 r. nagrania na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Uwaga uczestnicy rocznego kursu przygotowawczego (tzw. roku zerowego)

W dniach 1-5 czerwca 2020 r. uczestnicy kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku mają możliowść skorzystać z pomieszczeń i infrastruktury aMuz w celu nagrania materiału niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego z przedmiotu kierunkowego.

opublikowano: 28.05.2020

Informacja dla studentów-dyplomantów (Wydziału II i III), którzy planują zakończyć studia do 4 lipca 2020 r. oraz uczestników studiów doktoranckich planujących przystąpienie do egzaminów końcowych do dnia 4 lipca 2020 r.

W odpowiedzi na pełną rozwagi postawę studentów i pedagogów wobec wprowadzonych w uczelni w związku z COVID-19 zasad sanitarnych (Dziękujemy!) JM Rektor zdecydował o podjęciu próby udostępnienia sal aMuz szerszej grupie ćwiczących studentów. Od 26 maja 2020 r. studenci-dyplomanci Wydziału Instrumentalnego oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego, którzy planują zakończyć studia do dnia 4 lipca 2020 r., a także uczestnicy studiów doktoranckich planujący przystąpienie do egzaminów końcowych do dnia 4 lipca 2020 r., mają możliwość indywidualnego korzystania z infrastruktury aMuz (sal ćwiczeniowych oraz instrumentów).

opublikowano: 25.05.2020

UWAGA pedagodzy / akompaniatorzy / studenci-dyplomanci (Wydział II i III), którzy planują zakończyć studia do 4 lipca 2020 r. oraz uczestnicy studiów doktoranckich planujący przystąpienie do egzaminów końcowych do dnia 4 lipca 2020 r.

Od dnia 25 maja 2020 r. studenci-dyplomanci Wydziału Instrumentalnego oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego, którzy planują zakończyć studia do dnia 4 lipca 2020 r., a także uczestnicy studiów doktoranckich planujący przystąpienie do egzaminów końcowych do dnia 4 lipca 2020 r., mają możliwość odbywania w aMuz zajęć indywidualnych ze swoimi pedagogami.

opublikowano: 22.05.2020

Ważna informacja dla studentów-dyplomantów (klasy fortepianu, harfy, klawesynu, kontrabasu, organów i perkusji), którzy planują zakończyć studia do 4 lipca 2020 r.

W dniach 19-22 maja 2020 r. studenci-dyplomanci klas fortepianu, harfy, klawesynu, kontrabasu, organów i perkusji, którzy planują zakończyć studia do dnia 4 lipca 2020 r., mają możliwość indywidualnego korzystania z sal ćwiczeniowych aMuz.

opublikowano: 18.05.2020

Ważność legitymacji studenckich

Na podstawie art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dodanego ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, art. 63 pkt 3, Dz.U. poz. 695 wszystkie legitymacje studenckie, które były ważne do 31 marca 2020 r., są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności – do końca zawieszenia funkcjonowania uczelni z powodu epidemii COVID-19 i przez kolejne 60 dni.

opublikowano: 06.05.2020

List otwarty Rektora do społeczności aMuz

Narzędzia i możliwości nauczania online w uczelniach muzycznych (przewodnik AEC w języku angielskim)

Pakiet pomocowy aMuz dla studentów i doktorantów

Informacja ws. opłat parkingowych

Lista przedmiotów realizowanych w formie nauczania na odległość

Drodzy Studenci,
w dniach 14 i 15 marca 2020 r. prosimy o mailowy kontakt z pedagogami w celu doszczegółowienia formy przeprowadzanego nauczania w systemie na odległość (wykazy przedmiotów i adresy mailowe znajdują się w plikach poniżej):

Wydział I - specjalność dyrygentura
Wydział I - specjalność kompozycja
Wydział I - specjalność teoria muzyki

Wydział II – instrumentalistyka i pedagogika instrumentalna

Wydział III – wokalistyka

Wydział IV – kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział IV – kierunek jazz i muzyka estradowa

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 46/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków indywidualnego korzystania przez pracowników i studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z pomieszczeń i infrastruktury Akademii w okresie od dnia 13 lipca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku

Zarządzenie nr 39/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków indywidualnej pracy nauczycieli akademickich (pianistów-akompaniatorów) Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku przygotowujących się w terminie 18 czerwca 2020 r.-3 lipca 2020 r. do egzaminów dyplomowych

Zarządzenie nr 38/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków umożliwienia kandydatom na studia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku dokonania w dniach 25-26 czerwca 2020 w siedzibie Akademii nagrania programu egzaminacyjnego na potrzeby postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie nr 31/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia warunków indywidualnego korzystania w dniach 1-5 czerwca 2020 r. przez uczestników rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z pomieszczeń i infrastruktury Akademii w celu nagrania materiału niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego z przedmiotu kierunkowego w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 30/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustalenia warunków indywidualnego korzystania przez studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia planujących ukończenie studiów do dnia 4 lipca 2020 roku oraz uczestników studiów doktoranckich planujących przystąpienie do egzaminów końcowego do dnia 4 lipca 2020 roku w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z pomieszczeń i infrastruktury Akademii w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 29/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzania indywidualnych zajęć dla studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia planujących ukończenie studiów do dnia 4 lipca 2020 roku oraz dla uczestników studiów doktoranckich planujących przystąpienie do egzaminów końcowych do dnia 4 lipca 2020 roku w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie nr 27/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ustalenia warunków indywidualnego korzystania przez studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku planujących ukończenie studiów do dnia 4 lipca 2020 roku z pomieszczeń i infrastruktury Akademii w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 17/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie organizacji nauczania w systemie na odległość w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

Zarządzenie nr 16/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Rozporządzenia i zarządzenia (MKiDN i MNiSW)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

Inne informacje

MKIDN: Tarcza Antykryzysowa obejmie ludzi i instytucje kultury (18.03.2020)

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego w kontekście pracowników uczelni (16.03.2020)

Informacja dla rektorów w związku z ograniczeniem obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni (16.03.2020)

Informacja MNiSW w sprawie wyboru władz uczelni (16.03.2020)

Informacja w sprawie kredytu studenckiego przy przedłużonej ważności legitymacji studenckich i doktoranckich (16.03.2020)

Postępowanie ze studentami z zagranicy przebywającymi w polskich uczelniach w ramach Programu Erasmus+ (13.03.2020)

Rekomendacje MNiSW dotyczące nauczania zdalnego (13.03.2020)

List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do twórców, artystów i ludzi kultury (13.03.2020)

Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników nauki powracających z zagranicy (12.03.2020)

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z decyzją o zawieszeniu działalności m.in. uczelni wyższych (12.03.2020)

Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników dotyczące domów studenckich (12.03.2020)

Informacja o działaniach podejmowanych przez agencje nadzorowane przez MNiSW w związku z COVID-19 (12.03.2020)

MNiSW rekomenduje uczelniom nauczanie w systemie zdalnym (11.03.2020)

Ministerstwo Nauki zawiesza zajęcia dydaktyczne na uczelniach do 25 marca, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID–19 (11.03.2020)

Informacja w sprawie możliwości zawieszenia zajęć w przypadku zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w uczelni (10.03.2020)

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem (05.03.2020)

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 (04.03.2020)

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 (04.03.2020)

MNiSW powołuje zespół ds. postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem (01.03.2020)