• 1st Le Concert Idéal Academy (France)
    Data: 9-17.09.2023
    Termin zgłoszeń dla kompozytorów: 15.02.2023
    Termin zgłoszeń dla instrumentalistów: 1.03.2023 / skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas