en

Zarządzenie nr 33/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia do dnia 26 kwietnia 2021 roku okresu obowiązywania zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku wprowadzonych Zarządzeniem Rektora nr 22/2021 z dnia 19 marca 2021 roku

Zarządzenie nr 32/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji kontroli księgozbioru Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 31/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia do dnia 18 kwietnia 2021 roku okresu obowiązywania zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku wprowadzonych zarządzeniem Rektora nr 22/2021 z dnia 19 marca 2021 roku

Zarządzenie nr 30/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Biura Promocji Artystycznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 29/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 28/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu:
- Zasad rekrutacji i realizacji mobilności studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (wyjazd na studia) w ramach programu Erasmus+
- Zasad rekrutacji i realizacji mobilności studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (wyjazd na praktykę) w ramach programu Erasmus+

Zarządzenie nr 27/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 26/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru w trybie konkursowym oraz ustalenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 25/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania członków Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 24/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dnia 2 kwietnia 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 23/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz jego duplikatu w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 22/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie od dnia 20 marca 2021 roku do dnia 9 kwietnia 2021 roku

Zarządzenie nr 21/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w sposobie zaliczenia przedmiotu śpiew solowy na III semestrze studiów magisterskich na Wydziale Wokalno-Aktorskim, w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 20/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez nauczycieli akademickich z infrastruktury oraz budynków Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 19/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania Sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Sekretarzy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 18/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Komisji Przetargowej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 17/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż kwota 130.000 złotych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 16/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130.000 złotych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 15/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 14/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania katedr w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 13/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie egzaminu dyplomowego na Wydziale Wokalno-Aktorskim, na kierunku wokalistyka, specjalności śpiew solowy w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 12/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przeprowadzenia egzaminu rekrutacyjnego na rok przygotowawczy dla osób z Chińskiej Republiki Ludowej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 11/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej dopuszczalnej liczby osób spośród członków rodziny dyplomanta – studenta Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku występujących w charakterze publiczności podczas recitali dyplomowych organizowanych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 10/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej dopuszczalnej liczby osób spośród członków społeczności akademickiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku występujących w charakterze publiczności podczas recitali dyplomowych organizowanych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 9/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 8/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości jednorazowego wynagrodzenia brutto za działania artystyczne, naukowe i dydaktyczne podejmowane na podstawie umów cywilnoprawnych przez osoby spoza Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 7/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 6/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przygotowywania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on”

Zarządzenie nr 5/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad ograniczenia działalności Wydziału Wokalno-Aktorskiego (na kierunku wokalistyka w specjalności śpiew solowy) Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie od dnia 25 stycznia 2021 roku do dnia 7 lutego 2021 roku

Zarządzenie nr 4/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za święta przypadające w soboty w 2021 roku

Zarządzenie nr 3/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy monitorach ekranowych

Zarządzenie nr 2/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu stosowania procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 1/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentacji związanej z przebiegiem studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku