Zarządzenie nr 70/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 69/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 68/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 67/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzoru zaświadczenia o ukończeniu Studium Pedagogicznego

Zarządzenie nr 66/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany w składzie Uczelnianego Zespołu ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia oraz zmiany w składzie Wydziałowych Zespołów zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 65/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 64/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce w Domach Studenckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 63/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla studentów i doktorantów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 62/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu: – Zasad rekrutacji i realizacji mobilności studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (wyjazd na studia) w ramach programu Erasmus+; – Zasad wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus+ – współpraca z krajami partnerskimi; – Zasad wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus+ – współpraca z krajami programu

Zarządzenie nr 61/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany w składzie Uczelnianego Zespołu ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia oraz zmiany w składzie Wydziałowych Zespołów zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 60/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zasad sporządzania wykazu najlepszych absolwentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz wydawania zaświadczeń dla potrzeb umarzania kredytu studenckiego

Zarządzenie nr 59/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za kursy mistrzowskie, koncerty gościnne, pełnienie funkcji jurora w konkursie oraz za projekty materiałów promujących wydarzenia naukowo-artystyczne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 58/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. studenckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 57/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia zgodności zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 56/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 55/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 października 2019 roku w sprawie podziału dotacji przyznanej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki na zadania związane z pomocą materialną dla studentów i doktorantów

Zarządzenie nr 54/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 października 2019 roku w sprawie wysokości kwoty dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 53/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 października 2019 roku w sprawie upoważnienia pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku do poświadczania kopii dokumentów

Zarządzenie nr 52/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 51/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów dotyczących promotorstwa i przygotowania recenzji w postępowaniu o nadanie stopnia doktora oraz pełnienia funkcji członka komisji i przygotowania recenzji w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 50/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 49/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2019 roku w sprawie ustalenia maksymalnego wymiaru godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 48/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2019 roku w sprawie ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 46/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 45/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzoru ogłoszenia konkursowego na stanowiska nauczycieli akademickich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 44/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 43/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. musicalu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 42/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2019 roku w sprawie odwołania Kierownika katedry musicalu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 41/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania Kierownika katedry jazzu i muzyki estradowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 40/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2019 roku w sprawie odwołania Kierownika katedry jazzu i muzyki estradowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 39/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przekształcenia Instytutu Teorii Muzyki w Katedrę Teorii Muzyki oraz w sprawie przekształcenia Instytutu Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej w Katedrę Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej

Zarządzenie nr 38/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2019 roku w sprawie podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz innych osób na obszarze kraju i poza jego granicami

Zarządzenie nr 37/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania Dziekana i Prodziekanów Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 36/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania Dziekana i Prodziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 35/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania Dziekana i Prodziekanów Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 34/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania Dziekana i Prodziekana Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 33/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania Prorektora ds. artystycznych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 32/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania Prorektora ds. organizacji i nauki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 31/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zasad postępowania z kluczami do pomieszczeń w budynkach Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 30/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania Kierownika Działu Nauczania Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 29/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 września 2019 roku w sprawie powołania Działu Nauczania Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 28/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia centralnego elektronicznego albumu studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020 oraz wprowadzenia elektronicznej księgi dyplomów

Zarządzenie nr 27/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 26/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 25/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 września 2019 roku w sprawie stawek honorariów wydawniczych obowiązujących w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 24/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 września 2019 roku w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie zaświadczenia o ukończeniu studium pedagogicznego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz jego duplikatu.

Zarządzenie nr 23/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 22/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia formularza Dziennika praktyk w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 21/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wysokości opłaty pobieranej za wydanie zaświadczenia o ukończeniu Studium Pedagogicznego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 20/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zarządzenie nr 19/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej ds. likwidacji składników majątku trwałego i wyposażenia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 18/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 17/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 16/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentacji związanej z przebiegiem studiów oraz dokumentacji w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 15/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów na przeprowadzenie przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 14/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku o zmianie zarządzenia nr 32/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Akademii Muzycznej w Gdańsku

Zarządzenie nr 13/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego w roku 2019 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 12/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku do poświadczania kopii dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 11/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 10/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej oraz przekazania obowiązków prowadzenia Studia Nagrań Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 9/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentacji związanej z przebiegiem studiów oraz dokumentacji w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 8/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lipca 2018 roku

Zarządzenie nr 7/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie służbowych adresów poczty elektronicznej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 6/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Studia Nagrań w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 5/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie przygotowywania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”

Zarządzenie nr 4/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzoru zaświadczenia o ukończeniu Studium Pedagogicznego

Zarządzenie nr 3/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia limitu podstawowej puli egzemplarzy promocyjnych i obowiązkowych dla publikacji naukowych i fonograficznych wydanych w Wydawnictwie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku lub publikacji naukowych i fonograficznych wydanych u zewnętrznego Wydawcy, których dystrybucja i promocja prowadzona będzie w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 2/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zasad funkcjonowania przy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Zarządzenie nr 1/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie opłat za przeprowadzanie przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku