Zarządzenie nr 20/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2012 r.

Zarządzenie nr 19/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia oraz powołania Wydziałowych Zespołów ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w danych jednostkach organizacyjnych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 18/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie powołania zespołu reagowania kryzysowego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 17/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2012 roku

Zarządzenie nr 16/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 15/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 14/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie przekształcenia Zakładu Rytmiki na Wydziale IV Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w Katedrę Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

Zarządzenie nr 13/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie przekształcenia Katedry Edukacji Muzycznej i Rytmiki na Wydziale IV Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w Katedrę Pedagogiki Muzyki

Zarządzenie nr 12/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 września 2012 roku w sprawie przekształcenia Zakładu Dyrygentury Symfoniczno-Operowej na Wydziale I Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w Katedrę Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

Zarządzenie nr 11/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 września 2012 roku w sprawie przekształcenia Zakładu Kompozycji na Wydziale I Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w Katedrę Kompozycji

Zarządzenie nr 10/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 września 2012 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 9/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 września 2012 roku w sprawie uczestnictwa Uczelni w regionalnym ćwiczeniu obronnym realizowanym wspólnie z sojuszniczym ćwiczeniem operacyjnym z wojskami pk. ANAKONDA – 12