Uchwała nr 247/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pana drowi Miłoszowi Piotrowi Gałajowi

Uchwała nr 246/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w postępowaniu doktorskim Panu mgrowi Danielowi Jakubowi Ziomko

Uchwała nr 245/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgrowi Adamowi Skrętnemu

Uchwała nr 244/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgrowi Tomaszowi Dominikowi Licakowi

Uchwała nr 243/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Agnieszki Emilii Długołęckiej-Kuraś

Uchwała nr 242/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim Pani mgr Agnieszce Emilii Długołęckiej-Kuraś

Uchwała nr 241/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w postępowaniu doktorskim Pani mgr Nengyi Chen

Uchwała nr 240/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki muzyczne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu dr. Szymonowi Morusowi

Uchwała nr 239/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki muzyczne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu dr. Jarosławowi Chacińskiemu

Uchwała nr 238/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki muzyczne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu dr. Krzysztofowi Romanowi Bobrzeckiemu

Uchwała nr 237/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Izabeli Annie Paszkiewicz-Ginter

Uchwała nr 236/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Annie Krzysztofik-Buczyńskiej

Uchwała nr 235/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Sylwii Annie Janiak-Kobylińskiej

Uchwała nr 234/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Marice Karinie Staszewskiej

Uchwała nr 233/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów I stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Jakubowi Krzanowskiemu

Uchwała nr 232/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku i uruchomienia go od roku akademickiego 2024/2025

Uchwała nr 231/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu zadań i planu działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na 2024 rok

Uchwała nr 230/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 229/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru członków Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 228/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne dr Annie Szarapce

Uchwała nr 227/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim Pana mgra Tomasza Jerzego Tokarczyka

Uchwała nr 226/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w postępowaniu doktorskim Panu mgrowi Liangowi Yu

Uchwała nr 225/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się na 8. poziomie PRK na podstawie dokumentacji złożonej przez Panią mgr Katarzynę Kierzkowską

Uchwała nr 224/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Dominikowi Pawłowi Urbanowiczowi

Uchwała nr 223/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu przez Rektora Katedry Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary i Harfy w Katedrę Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary, Harfy i Instrumentów Historycznych

Uchwała nr 222/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu wyborczego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 221/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu staży artystycznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 220/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Artura Józefa Gadzały

Uchwała nr 219/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Jutkiewicz

Uchwała nr 218/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 października 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do dokonywania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora sztuki mgrowi Markowi Rogalskiemu

Uchwała nr 217/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 października 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do dokonywania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora sztuki mgr Kai Potrzebskiej

Uchwała nr 216/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki muzyczne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu dr. Miłoszowi Piotrowi Gałajowi

Uchwała nr 215/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 października 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Patrykowi Morgasiowi

Uchwała nr 214/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści uchwały nr 206/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2023 roku w sprawie zasad finansowania postępowań awansowych z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 213/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 212/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w treści Informatora studiów na rok akademicki 2024/2025 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 211/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Doktorskiej do dokonywania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora sztuki mgrowi Liangowi Yu

Uchwała nr 210/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Jutkiewicz

Uchwała nr 209/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w postępowaniu doktorskim mgrowi Maksymowi Marcinowi Zajączkiewiczowi

Uchwała nr 208/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki muzyczne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani dr Sylwii Janiak-Kobylińskiej

Uchwała nr 207/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki muzyczne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani dr Izabeli Paszkiewicz-Ginter

Uchwała nr 206/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2023 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania postępowań awansowych z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 205/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w treści Regulaminu staży artystycznych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 204/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów I stopnia Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Piotrowi Pawlakowi

Uchwała nr 203/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia nowelizacji planu studiów na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na wszystkich specjalnościach na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 202/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2023 r. w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu Pani Maryny Hryhorets

Uchwała nr 201/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści opisów i sposobu weryfikacji efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów w zakresie przedmiotu Praktyka estradowa z wykładami zmiennymi na kierunkach: instrumentalistyka (studia I i II stopnia) i kameralistyka (studia II stopnia) na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 200/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści opisów i sposobu weryfikacji efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów w zakresie przedmiotu Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej na kierunkach: instrumentalistyka (studia I i II stopnia) i kameralistyka (studia II stopnia) na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 199/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia opisów i sposobu weryfikacji efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów w zakresie przedmiotu Praktyka organizacyjno-wykonawcza na studiach II stopnia na kierunku kameralistyka na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 198/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia opisów i sposobu weryfikacji efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów w zakresie przedmiotu Obserwacje zajęć zespołu kameralnego na studiach II stopnia na kierunku kameralistyka na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 197/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia opisów i sposobu weryfikacji efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów w zakresie przedmiotu Zespół kameralny na studiach II stopnia na kierunku kameralistyka na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 196/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia opisów i sposobu weryfikacji efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów w zakresie przedmiotu Klawesyn z elementami basso continuo na studiach I stopnia na kierunku instrumentalistyka na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 195/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia opisów i sposobu weryfikacji efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów w zakresie przedmiotu Instrument główny – trąbka historyczna na studiach I stopnia na kierunku instrumentalistyka na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 194/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w treści Regulaminu Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 193/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki muzyczne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani dr Annie Krzysztofik-Buczyńskiej

Uchwała nr 192/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się na 8. poziomie PRK na podstawie dokumentacji złożonej przez Pana mgra Adriana Sylwina Mackiewicza

Uchwała nr 191/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się na 8. poziomie PRK na podstawie dokumentacji złożonej przez Panią mgr Elizę Zuzannę Ludkiewicz

Uchwała nr 190/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Doktorskiej do dokonywania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora sztuki mgrowi Maksymowi Marcinowi Zajączkiewiczowi

Uchwała nr 189/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Filipowi Żółtowskiemu

Uchwała nr 188/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Pawłowi Stawińskiemu

Uchwała nr 187/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Joannie Sołowiej

Uchwała nr 186/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Agacie Runowskiej

Uchwała nr 185/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Mateuszowi Pawelczykowi

Uchwała nr 184/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Katarzynie Goleckiej

Uchwała nr 183/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Aleksandrze Chaładaj

Uchwała nr 182/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów I stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Antonowi Zober

Uchwała nr 181/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Agnieszce Wójcik

Uchwała nr 180/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów I stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Michałowi Rajca

Uchwała nr 179/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Julii Przybysz

Uchwała nr 178/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Julii Mocarskiej

Uchwała nr 177/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów I stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ks. Wiktorowi Ławnickiemu

Uchwała nr 176/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów I stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Pawłowi Klosce

Uchwała nr 175/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Katarzynie Całbeckiej

Uchwała nr 174/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Patrykowi Maślachowi

Uchwała nr 173/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Urszuli Laudańskiej

Uchwała nr 172/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Adriannie Koss

Uchwała nr 171/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Beacie Kałudow

Uchwała nr 170/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Nikolinie Gąsior

Uchwała nr 169/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Wojciechowi Bałchanowskiemu

Uchwała nr 168/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Kamili Wojtkielewicz

Uchwała nr 167/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Julii Nowikowskiej

Uchwała nr 166/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów I stopnia Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Jeremiemu Jakubowskiemu

Uchwała nr 165/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Sandrze Bożewicz

Uchwała nr 164/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Julicie Bożewicz

Uchwała nr 163/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Guillermo Rodriguezowi Calero

Uchwała nr 162/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Pauli Kindze Nosarzewskiej

Uchwała nr 161/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Karolowi Marchewie

Uchwała nr 160/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Łukaszowi Michałowi Maciejewskiemu

Uchwała nr 159/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Paulinie Dominice Kurdybelskiej

Uchwała nr 158/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Urszuli Annie Hazuce

Uchwała nr 157/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Nikoli Fredzie

Uchwała nr 156/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Zofii Anieli Trybus

Uchwała nr 155/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Julii Marii Pasternak

Uchwała nr 154/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Laurze Jurčovej

Uchwała nr 153/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Oktawii Marii Bylickiej

Uchwała nr 152/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Paulinie Andrzejak

Uchwała nr 151/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Piotrowi Kasiłowskiemu

Uchwała nr 150/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Marii Trzpis

Uchwała nr 149/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu Pani Inny Nikolaichuk

Uchwała nr 148/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści opisów i sposobu weryfikacji efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów przedmiotu Historia sztuki na wszystkich kierunkach w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 147/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści opisów i sposobu weryfikacji efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów na kierunku instrumentalistyka na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 146/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia nowelizacji programu studiów na studiach stacjonarnych I i II stopnia na kierunku instrumentalistyka oraz na kierunku kameralistyka na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 145/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu studiów na studiach stacjonarnych I stopnia na specjalności gra na instrumencie w specjalizacji instrumenty historyczne (carillon) na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 144/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu studiów na studiach stacjonarnych I stopnia na specjalności gra na instrumencie w specjalizacji instrumenty historyczne (wiolonczela historyczna) na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 143/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu studiów na studiach stacjonarnych I stopnia na specjalności gra na instrumencie w specjalizacji instrumenty historyczne (trąbka historyczna) na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 142/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Dominika Licaka

Uchwała nr 141/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Dominika Licaka

Uchwała nr 140/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – historii sztuki w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Dominika Licaka

Uchwała nr 139/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Dominika Licaka

Uchwała nr 138/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego Pani mgr Joannie Krystynie Woś

Uchwała nr 137/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania członków Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Szarapce

Uchwała nr 136/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do dokonywania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora sztuki mgrowi Przemysławowi Markowi Szczotce

Uchwała nr 135/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Adama Skrętnego

Uchwała nr 134/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Adama Skrętnego

Uchwała nr 133/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Janusza Stanisława Lewandowskiego

Uchwała nr 132/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Janusza Stanisława Lewandowskiego

Uchwała nr 131/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgra Janusza Stanisława Lewandowskiego

Uchwała nr 130/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Łukasza Daniela Juźko

Uchwała nr 129/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Łukasza Daniela Juźko

Uchwała nr 128/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgra Łukasza Daniela Juźko

Uchwała nr 127/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Łukasza Daniela Juźko

Uchwała nr 126/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Łukasza Daniela Juźko

Uchwała nr 125/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Jutkiewicz

Uchwała nr 124/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Jutkiewicz

Uchwała nr 123/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawiepowołania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Jutkiewicz

Uchwała nr 122/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Jutkiewicz

Uchwała nr 121/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Roberta Andrzeja Horny

Uchwała nr 120/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgra Roberta Andrzeja Horny

Uchwała nr 119/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Roberta Andrzeja Horny

Uchwała nr 118/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Artura Józefa Gadzały

Uchwała nr 117/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Artura Józefa Gadzały

Uchwała nr 116/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – estetyki w przewodzie doktorskim mgra Artura Józefa Gadzały

Uchwała nr 115/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Emilii Długołęckiej-Kuraś

Uchwała nr 114/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Mai Batog

Uchwała nr 113/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Mai Batog

Uchwała nr 112/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – historii sztuki w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Mai Batog

Uchwała nr 111/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Mai Batog

Uchwała nr 110/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Mai Batog

Uchwała nr 109/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do dokonywania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora sztuki mgra Daniela Jakuba Ziomko

Uchwała nr 108/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do dokonywania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora sztuki mgr Nengyi Chen

Uchwała nr 107/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydowania dr hab. Moniki Karwaszewskiej w wyborach na członka Rady Doskonałości Naukowej

Uchwała nr 106/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Informatora studiów na rok akademicki 2024/2025 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 105/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia nowelizacji planu studiów na studiach I i II stopnia na kierunku dyrygentura oraz kompozycja i teoria muzyki na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 104/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 103/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia sposobu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 102/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia „Procedury dotyczącej czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, ustalania opłat za te postępowania oraz zwalniania z nich, a także wyznaczania członków komisji doktorskiej oraz habilitacyjnej”

Uchwała nr 101/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu Pani Alony Shyrniny

Uchwała nr 100/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia staży artystycznych w zakresie instrumentalistyki na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 99/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia staży artystycznych w zakresie rytmiki na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 98/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie nadania Panu drowi Tomaszowi Sowińskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne

Uchwała nr 97/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim Panu mgrowi Kamilowi Damianowi Szafranowi

Uchwała nr 96/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego Pana mgra Adama Stachowiaka

Uchwała nr 95/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do dokonywania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora sztuki mgrowi Liangowi Yu

Uchwała nr 94/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgrowi Liangowi Yu

Uchwała nr 93/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Błażeja Łukasza Musiałczyka

Uchwała nr 92/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Błażeja Łukasza Musiałczyka

Uchwała nr 91/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – estetyki w przewodzie doktorskim mgra Błażeja Łukasza Musiałczyka

Uchwała nr 90/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Błażeja Łukasza Musiałczyka

Uchwała nr 89/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Błażeja Łukasza Musiałczyka

Uchwała nr 88/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Wojciecha Kwiatka

Uchwała nr 87/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Wojciecha Kwiatka

Uchwała nr 86/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgra Wojciecha Kwiatka

Uchwała nr 85/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Wojciecha Kwiatka

Uchwała nr 84/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Wojciecha Kwiatka

Uchwała nr 83/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Kamili Krystyny Grott-Tomaszek

Uchwała nr 82/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Kamili Krystyny Grott-Tomaszek

Uchwała nr 81/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgr Kamili Krystyny Grott-Tomaszek

Uchwała nr 80/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Kamili Krystyny Grott-Tomaszek

Uchwała nr 79/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Luizy Dondalskiej

Uchwała nr 78/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Moniki Luizy Dondalskiej

Uchwała nr 77/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgr Moniki Luizy Dondalskiej

Uchwała nr 76/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Luizy Dondalskiej

Uchwała nr 75/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Moniki Luizy Dondalskiej

Uchwała nr 74/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Adama Skrętnego

Uchwała nr 73/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Dominika Licaka

Uchwała nr 72/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Janusza Stanisława Lewandowskiego

Uchwała nr 71/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Roberta Andrzeja Horny

Uchwała nr 70/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Artura Józefa Gadzały

Uchwała nr 69/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku nowego terminu składania pisemnych prac dyplomowych w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 68/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego Panu Piotrowi Kędziorze

Uchwała nr 67/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w postępowaniu doktorskim mgr XueEr Sun

Uchwała nr 66/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w postępowaniu doktorskim mgr Xiaowei Guo

Uchwała nr 65/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgr Siqi Wu

Uchwała nr 64/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki muzyczne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani dr Annie Szarapce

Uchwała nr 63/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się na 8. poziomie PRK na podstawie dokumentacji złożonej przez Pana mgra Andrzeja Marka Sienkiewicza

Uchwała nr 62/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Pawła Marka Gajdzisa

Uchwała nr 61/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Pawła Marka Gajdzisa

Uchwała nr 60/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego zdyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgra Pawła Marka Gajdzisa

Uchwała nr 59/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Pawła Marka Gajdzisa

Uchwała nr 58/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Tamary Marioli Granat

Uchwała nr 57/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Tamary Marioli Granat

Uchwała nr 56/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Tamary Marioli Granat

Uchwała nr 55/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgr Tamary Marioli Granat

Uchwała nr 54/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego znowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Tamary Marioli Granat

Uchwała nr 53/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku o przyznanie Pani dr hab. Monice Karwaszewskiej nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej

Uchwała nr 52/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w treści programu kształcenia Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2023/2024

Uchwała nr 51/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w treści Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 50/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w treści Regulaminu Studiów Podyplomowych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 49/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 48/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w treści Informatora studiów na rok akademicki 2023/2024 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 47/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania w sprawach nieobjętych porządkiem obrad oraz w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2023 roku

Uchwała nr 46/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w treści suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia na specjalności „Edukacja muzyczna z elementami języka angielskiego” na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 45/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia nowelizacji planu studiów na studiach I stopnia na specjalności „Edukacja muzyczna z elementami języka angielskiego” na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 44/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy specjalności „Edukacja muzyczna zintegrowana z językiem angielskim” na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na nazwę „Edukacja muzyczna z elementami języka angielskiego”

Uchwała nr 43/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne dr. Ireneuszowi Sylwestrowi Wojtczakowi

Uchwała nr 42/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne dr. Sławomirowi Grzegorzowi Jaskułke

Uchwała nr 41/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Emilii Długołęckiej

Uchwała nr 40/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej – estetyki w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Emilii Długołęckiej

Uchwała nr 39/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Kamila Szafrana

Uchwała nr 38/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej – estetyki w przewodzie doktorskim mgra Kamila Szafrana

Uchwała nr 37/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie prof. dr hab. Leszkowi Skrla nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt dorobku

Uchwała nr 36/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w treści Informatora studiów na rok akademicki 2023/2024 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 35/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 34/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w organizacji roku akademickiego 2023/2024 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 33/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Dyscypliny Artystycznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 32/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 31/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat sprawozdania z wykonania planu działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za rok 2022

Uchwała nr 30/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania w sprawach nieobjętych porządkiem obrad oraz w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 marca 2023 roku

Uchwała nr 29/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w postępowaniu doktorskim mgr Liudmile Sivaronavej

Uchwała nr 28/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgr Alenie Budziňákovej-Palus

Uchwała nr 27/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgr Katarzynie Annie Markiewicz

Uchwała nr 26/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgr Beacie Oryl

Uchwała nr 25/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Mirosławy Marii Cieślak

Uchwała nr 24/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgr Mirosławy Marii Cieślak

Uchwała nr 23/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Lecha Krzysicy

Uchwała nr 22/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Lecha Krzysicy

Uchwała nr 21/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Lecha Krzysicy

Uchwała nr 20/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka włoskiego w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Lecha Krzysicy

Uchwała nr 19/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – estetyki w przewodzie doktorskim mgra Kamila Szafrana

Uchwała nr 18/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Tokarczyka

Uchwała nr 17/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgra Tomasza Tokarczyka

Uchwała nr 16/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Tokarczyka

Uchwała nr 15/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Tokarczyka

Uchwała nr 14/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Tokarczyka

Uchwała nr 13/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do dokonywania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora sztuki mgr Xiaowei Guo

Uchwała nr 12/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do dokonywania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora sztuki mgr Xueer Sun

Uchwała nr 11/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się na 8. poziomie PRK na podstawie dokumentacji złożonej przez mgr Karolinę Sikorę

Uchwała nr 10/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się na 8. poziomie PRK na podstawie dokumentacji złożonej przez mgra Michała Wesołowskiego

Uchwała nr 9/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu Pani Galyny Pientak

Uchwała nr 8/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 7/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 6/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nowelizacji Informatora studiów na rok akademicki 2023/2024 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 5/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2023/2024

Uchwała nr 4/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2023/2024

Uchwała nr 3/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji roku akademickiego 2023/2024 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 2/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku prof. dr Włodzimierzowi Nahornemu

Uchwała nr 1/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu