Uchwała nr 181/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora sztuki Panu dr hab. Jackowi Kraszewskiemu

Uchwała nr 180/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr Cezaremu Paciorkowi

Uchwała nr 179/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr Mate Szücs

Uchwała nr 178/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przez Senat recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Sylwestra Targosz-Szalonka

Uchwała nr 177/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przez Senat recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Michałowskiej-Kotyni

Uchwała nr 176/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Maciejowi Podgórzakowi

Uchwała nr 175/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Joannie Nawrot

Uchwała nr 174/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Karolinie Merdzie

Uchwała nr 173/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Aleksandrze Meller-Ostrowskiej

Uchwała nr 172/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Oldze Nurkowskiej

Uchwała nr 171/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie nowelizacji Informatora Studiów na rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 170/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o propozycji zmian w strukturze organizacyjnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 169/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu działalności i zadań Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok 2021

Uchwała nr 168/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku spoza wspólnoty Uczelni

Uchwała nr 167/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kandydata na członka Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku spoza wspólnoty Uczelni

Uchwała nr 166/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Sposobu powoływania Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 165/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 164/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 163/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie nowelizacji Informatora studiów na rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 162/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania członków Komisji Oceniającej nauczycieli akademickich pełniących funkcję Przewodniczącego i członków Komisji Oceniającej, a także pełniących funkcję Prorektora i Dziekana w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 161/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania członków Komisji Oceniającej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 160/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 159/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 158/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 157/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 156/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 155/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 154/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr Youlin Ye

Uchwała nr 153/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 152/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kandydatów na członków Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 151/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia sposobu powoływania Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 150/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu zwalniania w całości lub w części z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 149/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w treści Regulaminu studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 148/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie nowelizacji Informatora studiów na rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 147/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w treści Regulaminu Studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 146/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o propozycji zmian w strukturze organizacyjnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 145/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 144/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Dyscypliny Artystycznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 143/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 142/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 141/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 140/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 139/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 138/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 123/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwała nr 137/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 116/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 listopada 2020 roku

Uchwała nr 136/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie sformułowania rekomendacji dla Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w zakresie ustalenia dalszych zasad funkcjonowania Akademii w okresie ograniczenia jej działania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Uchwała nr 135/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 115/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 października 2020 roku

Uchwała nr 134/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 133/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne dr Małgorzacie Chyle

Uchwała nr 132/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr Tomaszowi Chyle

Uchwała nr 131/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr Jackowi Szczepańskiemu

Uchwała nr 130/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr Pawłowi Nowickiemu

Uchwała nr 129/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania doktorskiego w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne mgr Liudmiły Sivaronavej

Uchwała nr 128/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia przez Senat recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Natalyi Pasichnyk

Uchwała nr 127/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 października 2020 r. w sprawie nowelizacji Informatora Studiów na rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 126/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu podziału i wydatkowania subwencji w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 125/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzeń Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku nr 101/2020 z dnia 29 września 2020 roku, nr 111/2020 z dnia 16 października 2020 roku, nr 112/2020 z dnia 16 października 2020 roku, nr 113/2020 z dnia 16 października 2020 roku

Uchwała nr 124/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 123/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania doktorskiego w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne mgr Xiaowei Guo

Uchwała nr 122/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania doktorskiego w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne mgra Maksyma Zajączkiewicza

Uchwała nr 121/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania doktorskiego w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne mgra Mikołaja Sikały

Uchwała nr 120/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania doktorskiego w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne mgra Igora Torbickiego

Uchwała nr 119/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr Jarosławowi Besterowi

Uchwała nr 118/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie nowelizacji Informatora Studiów na rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 117/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o propozycji zmian w strukturze organizacyjnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 116/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w planie studiów na studiach stacjonarnych II stopnia na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu na kierunku jazz i muzyka estradowa, we wszystkich specjalnościach

Uchwała nr 115/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w planie studiów na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu na kierunku jazz i muzyka estradowa, we wszystkich specjalnościach

Uchwała nr 114/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w planie studiów na studiach stacjonarnych II stopnia na Wydziale Instrumentalnym, na kierunku instrumentalistyka we wszystkich specjalnościach

Uchwała nr 113/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w planie studiów na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziale Instrumentalnym, na kierunku instrumentalistyka we wszystkich specjalnościach

Uchwała nr 112/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w treści Regulaminu Wyborczego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 111/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 110/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w treści Regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 109/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 108/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w treści Regulaminu studiów Doktoranckich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 107/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w treści Regulaminu studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 106/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 105/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania doktorskiego w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne mgr Nengyi Chen

Uchwała nr 104/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania doktorskiego w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne mgr Yun Yang

Uchwała nr 103/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania doktorskiego w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne mgr Xue Er Sun

Uchwała nr 102/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania doktorskiego w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne mgra Daniela Ziomko

Uchwała nr 101/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia przez Senat recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Hao Zhang

Uchwała nr 100/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia przez Senat recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Nowotczyńskiej

Uchwała nr 99/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia przez Senat recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Cezarego Paciorka

Uchwała nr 98/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Emilii Maciak

Uchwała nr 97/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Julii Leszczyńskiej

Uchwała nr 96/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Adamowi Diesnerowi

Uchwała nr 95/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Katarzynie Lellek

Uchwała nr 94/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Matuszowi Snochowi

Uchwała nr 93/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Patrykowi Purzyckiemu

Uchwała nr 92/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Agnieszce Karpińskiej

Uchwała nr 91/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Angelice Podwojskiej

Uchwała nr 90/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Magdalenie Milczarskiej

Uchwała nr 89/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Magdalenie Garbeckiej

Uchwała nr 88/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wyboru przewodniczącego senackiej komisji ds. pracowniczych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 87/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wyboru przewodniczącego senackiej komisji ds. działalności naukowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 86/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wyboru przewodniczącego senackiej komisji ds. działalności artystycznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 85/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania członków senackiej komisji ds. pracowniczych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 84/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania członków senackiej komisji ds. działalności naukowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 83/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania członków senackiej komisji ds. działalności artystycznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 82/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o propozycji zmian w strukturze organizacyjnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 81/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 80/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Redaktora Naczelnego Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 79/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Międzywydziałowej Katedry Akompaniamentu

Uchwała nr 78/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Katedry Pedagogiki w Katedrę Edukacji Muzycznej

Uchwała nr 77/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści uchwały nr 30/2020 Senatu Akademii Muzycznej Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2020 roku

Uchwała nr 76/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Procedury nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, ustalania opłat za te postępowania oraz zwalniania z nich, a także wyznaczania członków komisji doktorskiej oraz habilitacyjnej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 75/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 50/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru w trybie konkursowym do Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 74/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wyrażania opinii o powołaniu członków Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 73/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 72/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 56/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2020 roku

Uchwała nr 71/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 55/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2020 roku

Uchwała nr 70/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 46/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lipca 2020 roku

Uchwała nr 69/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 68/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora sztuki Panu dr hab. Marcinowi Nałęcz-Niesiołowskiemu

Uchwała nr 67/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora sztuki Panu dr hab. Przemysławowi Stanisławskiemu

Uchwała nr 66/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie nadania dr Tomaszowi Zającowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne

Uchwała nr 65/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie nadania dr Beacie Szymańskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne

Uchwała nr 64/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie nadania mgr Juliuszowi Domaniakowi stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne

Uchwała nr 63/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie nadania mgr Annie Parkicie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne

Uchwała nr 62/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia przez Senat recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Pawła Hulisza

Uchwała nr 61/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia przez Senat recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Świgut

Uchwała nr 60/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia przez Senat recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Panasik

Uchwała nr 59/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia przez Senat recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Pawła Nowickiego

Uchwała nr 58/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 43/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2020 roku

Uchwała nr 57/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 41/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2020 roku

Uchwała nr 56/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 40/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2020 roku

Uchwała nr 55/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 39/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2020 roku

Uchwała nr 54/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 38/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2020 roku

Uchwała nr 53/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 36/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 maja 2020 roku

Uchwała nr 52/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 34/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 maja 2020 roku

Uchwała nr 51/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 33/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 maja 2020 roku

Uchwała nr 50/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 31/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 maja 2020 roku

Uchwała nr 49/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 30/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 maja 2020 roku

Uchwała nr 48/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 29/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2020 roku

Uchwała nr 47/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 28/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 maja 2020 roku

Uchwała nr 46/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 27/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 maja 2020 roku

Uchwała nr 45/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 25/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 maja 2020 roku

Uchwała nr 44/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 24/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2020 roku

Uchwała nr 43/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Maciejowi Świniarskiemu

Uchwała nr 42/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Szymonowi Kowalikowi

Uchwała nr 41/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Pawłowi Kasprzewskiemu

Uchwała nr 40/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Arielowi Suchowieckiemu

Uchwała nr 39/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Barbarze Pospieszalskiej

Uchwała nr 38/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Luo Jing 

Uchwała nr 37/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia Informatora studiów na rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 36/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o propozycji zmiany w strukturze organizacyjnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 35/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 34/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażania opinii o powołaniu członków Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 33/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 32/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 31/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie nowelizacji Informatora Studiów na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 30/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia sposobu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 29/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 28/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 27/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 26/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 25/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – dr hab. Renata Skupin

Uchwała nr 24/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – prof. dr hab. Małgorzata Skorupa

Uchwała nr 23/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – prof. dr hab. Krzysztof Olczak

Uchwała nr 22/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

Uchwała nr 21/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – prof. dr hab. Bogdan Kułakowski

Uchwała nr 20/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Wyborczego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 19/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o liczbie przedstawicieli wchodzących w skład Kolegium Elektorów w związku z niespełnieniem się przesłanek określonych w treści uchwały nr 64/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 18/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 17/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku złożonego przez dra hab. Andrzeja Michalskiego

Uchwała nr 16/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora sztuki Pani dr hab. Elżbiecie Frołowicz

Uchwała nr 15/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 14/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Wyborczego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 13/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia organizacji roku akademickiego 2020/2021

Uchwała nr 12/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za rok 2019

Uchwała nr 11/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w składzie w Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 10/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla studentów

Uchwała nr 9/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora sztuki Panu dr Łukaszowi Długoszowi

Uchwała nr 8/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne dr Błażejowi Maliszewskiemu

Uchwała nr 7/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 6/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Wyborczej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 5/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru członków Komisji Wyborczej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 4/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji oceniającej nauczycieli akademickich pełniących funkcję członków Komisji Oceniającej Akademii, prorektorów i dziekanów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 3/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 2/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści Procedury nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuki w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 1/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Głównej  Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku