Uchwała nr 89/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie nowelizacji Informatora Studiów na rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 88/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie wymiaru godzin zajęć dydaktycznych studenta stażysty

Uchwała nr 87/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy przez pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 86/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Uchwała nr 85/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany składu Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 84/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w składzie Senackiej Komisji ds. działalności artystycznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 83/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na zastępcę Dyrektora Instytutu Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 82/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2016 w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na Dyrektora Instytutu Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 81/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 80/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu działalności i zadań Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok 2017

Uchwała nr 79/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 78/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 października 2016 roku w sprawie stwierdzenia zgodności zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 77/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 października 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o zniesieniu przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Zakładu Dydaktyki Rytmiki na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 76/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. parametryzacji

Uchwała nr 75/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 października 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Doktorantów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 74/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 października 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Doktorantów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 73/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 października 2016 roku w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Doktorantów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 72/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 października 2016 roku w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Doktorantów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 71/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 października 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 70/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 października 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 69/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 października 2016 roku w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 68/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 października 2016 roku w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 67/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 października 2016 roku w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Oceniającej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 66/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 października 2016 roku w sprawie powołania członków Komisji Oceniającej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 65/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 października 2016 roku w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Nauczycieli Akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 64/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 października 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Nauczycieli Akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 63/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji Budżetowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 62/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 października 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pracowni Akompaniamentu Projektów Artystycznych na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 61/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 października 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Zakładu Doktoranckich Projektów Artystycznych na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 60/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 października 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Zakładu Emisji Głosu na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w Zakład Emisji Głosu i Śpiewu Zespołowego

Uchwała nr 59/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na Dyrektora Instytutu Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 58/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 października 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Katedry Dyrygentury Chóralnej na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu w Instytut Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej

Uchwała nr 57/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 października 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu na stanowisku Kanclerza Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pana Bogdana Theisebach

Uchwała nr 56/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Katedry Dyrygentury Chóralnej na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu w Instytut Dyrygentury

Uchwała nr 55/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 54/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie wyrażenia przez Senat opinii o kandydacie na stanowisko Kierownika Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 53/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie wyrażenia przez Senat opinii o kandydacie na stanowisko Kierownika Podyplomowych Studiów Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 52/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie wyrażenia przez Senat opinii o kandydacie na stanowisko Kierownika Podyplomowych Studiów w zakresie instrumentalistyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 51/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie wyrażenia przez Senat opinii o kandydacie na stanowisko Kierownika Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 50/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie wyrażenia przez Senat opinii o kandydacie na stanowisko Kierownika Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 49/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na Kierownika Katedry Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 48/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na Kierownika Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 47/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na Kierownika Katedry Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 46/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na Kierownika Katedry Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 45/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na Kierownika Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 44/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na Kierownika Katedry Organów, Klawesynu, Akordeonu i Gitary Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 43/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na Kierownika Katedry Kameralistyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 42/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na Kierownika Katedry Instrumentów Dętych i Perkusji Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 41/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na Kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 40/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na Kierownika Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 39/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na Kierownika Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 38/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na Kierownika Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 37/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na Dyrektora Instytutu Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 36/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Zakładu Aktorstwa na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 35/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zmiany składu Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 34/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez prof. dr hab. Macieja Sobczaka – Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 33/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Moniki Fedyk-Klimaszewskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony

Uchwała nr 32/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Leszka Skrla na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony

Uchwała nr 31/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Wiesławy Maliszewskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony

Uchwała nr 30/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Bożeny Harasimowicz na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony

Uchwała nr 29/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej mianowania prof. dr Andrzeja Nanowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony

Uchwała nr 28/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 27/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na studia stacjonarne I stopnia, II stopnia i III stopnia w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 26/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii Senatu w kwestii kandydata na Dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 25/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2016

Uchwała nr 24/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2015

Uchwała nr 23/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego za rok 2015

Uchwała nr 22/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie podziału wyniku finansowego za 2015 rok

Uchwała nr 21/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 roku

Uchwała nr 20/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Zasadach i trybie podziału dotacji na działalność statutową jednostek naukowych na finansowanie zadań związanych z prowadzonymi w sposób ciągły badaniami naukowymi lub służącym tym badaniom naukowym w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 19/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Zasadach i trybie podziału dotacji na finansowanie badań naukowych oraz zadań służących rozwojowi kadry naukowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 18/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Terminarzu składania do Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr dokumentów dotyczących działalności naukowo-badawczej

Uchwała nr 17/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 16/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2016 roku o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Konstantemu Andrzejowi Kulce

Uchwała nr 15/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów I i II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 14/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za rok 2015

Uchwała nr 13/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 12/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 11/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Informatora Studiów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 10/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie nowelizacji Informatora Studiów na rok akademicki 2016/2017

Uchwała nr 9/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie stwierdzenia zgodności zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 8/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie nowelizacji Informatora Studiów na rok akademicki 2016/2017

Uchwała nr 7/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017

Uchwała nr 6/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra za osiągnięcia naukowe i rozprawę habilitacyjną Pani dr hab. Danucie Popinigis

Uchwała nr 5/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za rok 2015 

Uchwała nr 4/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie nowelizacji Informatora Studiów na rok akademicki 2016/2017 

Uchwała nr 3/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru członków Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

Uchwała nr 2/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie stwierdzenia zgodności zmian w Regulaminie Samorządu Doktorantów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

Uchwała nr 1/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku