Uchwała nr 73/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Studia Nagrań

Uchwała nr 72/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok 2015

Uchwała nr 71/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 70/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 69/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 68/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 67/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu z dnia 17 listopada 2014 roku

Uchwała nr 66/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 65/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Sekcji fortepianu i pianistów korepetytorów na Wydziale Wokalno – Aktorskim Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 64/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia staży artystycznych w zakresie kompozycji muzyki teatralnej i filmowej na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 63/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia staży artystycznych w zakresie dyrygentury na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 62/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia staży artystycznych w zakresie kompozycji na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 61/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmiany treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 60/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Oceniającej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 59/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie określenia trybu i warunków zwalniania w całości lub części z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 58/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Terminarza składania dokumentów dotyczących działalności naukowo – badawczej do Biura do spraw Nauki i Rozwoju

Uchwała nr 57/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmiany zasad i trybu podziału dotacji na działalność statutową jednostek naukowych na finansowanie zadań związanych z prowadzonymi w sposób ciągły badaniami naukowymi lub służącym tym badaniom naukowym w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 56/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmiany zasad i trybu podziału dotacji na finansowanie badań naukowych oraz zadań służących rozwojowi kadry naukowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 55/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu z dnia 29 września 2014 roku

Uchwała nr 54/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 53/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 52/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 51/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 50/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany Statutu

Uchwała nr 49/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia dla studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 48/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 września 2014 roku zmieniająca uchwałę nr 28/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2013 roku

Uchwała nr 47/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia zasad i trybu podziału dotacji na działalność statutową jednostek naukowych na finansowanie zadań związanych z prowadzonymi w sposób ciągły badaniami naukowymi lub służącym tym badaniom naukowym w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 46/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia zasad i trybu podziału dotacji na finansowanie badań naukowych oraz zadań służących rozwojowi kadry naukowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 45/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu z dnia 17 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 44/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 43/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie utworzenia Staży Artystycznych na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 42/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienia Dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego prof. dr Andrzeja Nanowskiego

Uchwała nr 41/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu na stanowisko Kanclerza Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pana mgr Marcina Stojka

Uchwała nr 40/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studia Nagrań

Uchwała nr 39/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: uchwalenia planu rzeczowo – finansowego na 2014 rok

Uchwała nr 38/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2013 rok

Uchwała nr 37/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: uchwalenia korekty planu rzeczowo – finansowego na 2013 rok

Uchwała nr 36/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: podziału wyniku finansowego za 2013 rok

Uchwała nr 35/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

Uchwała nr 34/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 26 maja 2014 r.

Uchwała nr 33/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 32/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie określania maksymalnej liczby studentów stacjonarnych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku finansowanych z budżetu państwa w roku akademickim 2014/2015

Uchwała nr 31/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na studia stacjonarne I stopnia, II stopnia i III stopnia w roku akademickim 2014/2015

Uchwała nr 30/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 maja  2014 roku w sprawie uchwalenia Informatora Studiów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki  2015/2016

Uchwała nr 29/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 maja  2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Podyplomowych Studiów Kompozycji na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała nr 28/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała nr 27/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 maja  2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Podyplomowego Studium w zakresie wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała nr 26/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26  maja 2014 roku w sprawie uruchomienia studiów drugiego stopnia niestacjonarnych na kierunku wokalistyka, specjalność musical, na Wydziale Wokalno-Aktorskim od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała nr 25/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zmiany Statutu

Uchwała nr 24/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014

Uchwała nr 23/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Staży Artystycznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 22/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia porządku projektu protokołu Senatu z dnia 31 marca 2014 r.

Uchwała nr 21/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 20/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31  marca 2014 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra Panu Profesorowi Piotrowi Kusiewiczowi 

Uchwała nr 19/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31  marca 2014 roku w sprawie zmiany Statutu 

Uchwała nr 18/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015 

Uchwała nr 17/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia porządku projektu protokołu Senatu z dnia 10 marca 2014 r. 

Uchwała nr 16/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad 

Uchwała nr 1/HC/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie nadaniu tytułu doktora honoris causa Pani Stefanii Toczyskiej

Uchwała nr 15/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 marca 2014 roku o wszczęciu postępowania w sprawie nadaniu tytułu doktora honoris causa Pani Stefanii Toczyskiej

Uchwała nr 14/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wykonania planu działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za rok 2013

Uchwała nr 13/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie nowelizacji Informatora Studiów na rok akademicki 2014/2015

Uchwała nr 12/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie zmiany Statutu

Uchwała nr 11/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów

Uchwała nr 10/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie powołania uczelnianej komisji do spraw parametryzacji

Uchwała nr 9/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu z dnia 20 stycznia 2014 r.

Uchwała nr 8/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 7/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok 2014

Uchwała nr 6/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu

Uchwała nr 5/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego senackiej komisji do spraw pracowniczych

Uchwała nr 4/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie uzupełnienia składu senackiej komisji do spraw pracowniczych

Uchwała nr 3/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za rok 2013

Uchwała nr 2/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu Senatu z dnia 25 listopada 2013 r.

Uchwała nr 1/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie sprawie zatwierdzenia porządku obrad