cos
Data/Czas Wydarzenie
05/06/2019
09:45 - 10:30
Audycja studentów klas skrzypiec prof. dra hab. Wojciecha Szlachcikowskiego, mgr Karoliny Nowotczyńskiej i mgra Adama Bruderka
Sala Senatu w budynku czerwonym Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk pomorskie
05/06/2019
17:30 - 18:30
Audycja studentów klas skrzypiec prof. dra hab. Wojciecha Szlachcikowskiego i dr Pauli Preuss
Sala Senatu w budynku czerwonym Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk pomorskie
05/06/2019
19:00 - 20:00
Koncert dyplomowy Antoniego Wojnara - perkusja jazzowa
Sala S1 w budynku żółtym Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk pomorskie