cos
Data/Czas Wydarzenie
09/01/2018
18:00 - 19:00
55. koncert z cyklu "Katedra Instrumentów Smyczkowych Zaprasza": Olga Chwaszczewska, Jan Lewandowski, Mateusz Posłuszny - wiolonczele
Sala Koncertowa w budynku żółtym Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk pomorskie
09/01/2018
18:00 - 20:00
Koncert z cyklu "Muzyka na Zamku": "Znane kolędy w nieznanych opracowaniach. Witold Lutosławski i Edward Pałłasz"
Sala Portretowa Muzeum Zachodniokaszubskiego, Bytów pomorskie