cos

dr hab. Tadeusz Samerek

W roku 1996 ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie prof. Krzysztofa Sperskiego. W latach 1991-1994 był laureatem czterech kolejnych edycji konkursów organizowanych przez Katedrę Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej w Gdańsku. Za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne otrzymał w roku 1995 stypendium Ministra Kultury i Sztuki. W tym samym roku otrzymał również stypendium Medyceuszy Gdańskich.

Swoje umiejętności w grze na wiolonczeli poszerzał na wielu Międzynarodowych Kursach Muzycznych pod kierunkiem tak znakomitych pedagogów jak: S. Firlej, R. Jabłoński, P. Leisegang, W. Boettcher, A. Noras, M. Czajkowska, M. Strauss.

Przez cały okres studiów poszerzał swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną w dziedzinie muzyki kameralnej w klasie prof. Anny Prabuckiej-Firlej. Już w czasie studiów rozpoczął pracę w trio fortepianowym „Trio Melankolic”. Jednym z ważniejszych sukcesów zespołu było zdobycie w Gdańsku w roku 1997 drugiego miejsca na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. J. Brahmsa. Zespół zapraszany był na prestiżowe festiwale takie jak: Festiwal Wyższych Szkół Muzycznych w Hamburgu, XV Ogólnopolski Festiwal „Tydzień Talentów Tarnów ‘97”, „Tenby Arts Festival” w Wielkiej Brytanii, VIII Ogólnopolski Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych w Katowicach.

W roku 2001 wraz ze skrzypaczką – Karoliną Piątkowską i pianistką Izabelą Paszkiewicz-Posańską utworzył trio fortepianowe, które po trzymiesięcznej współpracy otrzymało w Krakowie pierwszą nagrodę na V Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej im. K. Pendereckiego. Występ konkursowy został zarejestrowany na wydanej w roku 2001 płycie.

Na festiwalach i koncertach poświęconych muzyce współczesnej T. Samerek wykonywał utwory innych wspaniałych kompozytorów, przygotowując się z nimi wspólnie do prezentacji. Byli to m.in. Elżbieta Sikora, Helena Tulve, Andrzej Cwojdziński, Wojciech Blecharz (prawykonanie), Paweł Mykietyn (prawykonanie), Thüring Bräm czy Andrzej Nikodemowicz.

W czerwcu 1998 r. razem z kwartetem smyczkowym Art–Ton T. Samerek dokonał wraz z Trio Jazzowym Leszka Kułakowskiego nagrania płyty pt. ”Katharsis”. Płyta zajęła pierwsze miejsce w rankingu czasopisma „Jazz Forum”.

Od roku 1996 niezmiennie prowadzi klasę wiolonczeli w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Ostatnio w 2012 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego a od niedawna zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W czerwcu 2000 r. nakładem Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku ukazała się książka zatytułowana „Chopin-Schumann u źródeł romantycznych inspiracji”, której T. Samerek jest współautorem. Z kolei w roku 2011 to samo wydawnictwo wydało nową książkę autorstwa T. Samerka pt. „Akordy sukcesu i pasaże tęsknoty. Enneagram kluczem do interpretacji sonat wiolonczelowych F. Chopina i A. Tansmana”. Do publikacji dołączona została płyta wraz z nagraniem wyżej wymienionych utworów, dokonanym przez duet Tadeusz Samerek – wiolonczela oraz Anna Prabucka-Firlej – fortepian.

W roku 2019 wydana została płyta René de Boisdeffre Works for piano trio nakładem wydawnictwa Acte Préalable. Nagranie jest światową premierą utworów  XIX-wiecznego kompozytora wspomnianego w tytule płyty. Wykonawcami byli: Paweł Kukliński – skrzypce, Tadeusz Samerek – wiolonczela i Anna Mikolon – fortepian.