cos

slawomir_bronkAd. dr Sławomir Bronk


Wokalista kontratenor, dyrygent. Jako kontratenor specjalizuje się w wykonawstwie muzyki dawnej, w repertuarze oratoryjno-kantatowym. Kilkakrotnie wykonywał partie solowe pod batutą Paula Esswooda: Pasja wg Św. Mateusza J.S. Bacha /Gdańsk, Gdynia 2009/, Magnificat J.S. Bacha i Stabat Mater G.B. Pergolesiego /Gdańsk, Elbląg 2010/. Brał udział w  znaczących festiwalach muzycznych w kraju i za granicą, m.in. w: Międzynarodowym Festiwalu Bachowskim w Świdnicy, Forum Musicum we Wrocławiu, festiwalu Sztuk Dawnych w Białymstoku. Uczestniczył w polsko – niemieckim projekcie Kulturbrücke über die Oder w ramach, którego, podczas cyklu koncertów pod tytułem Dialog mit Bach wykonywał wraz z berlińską orkiestrą barokową Concerto Grosso solowe kantaty Johanna Sebastiana Bacha: BWV 12 i BWV 54. Ma na swoim koncie prawykonanie zrekonstruowanych po trzystu latach utworów Andrzeja Siewińskiego, które nagrane zostały przez wytwórnię DUX /październik, 2013/Występował z zespołami: Gdyńska Orkiestra Kameralna Sinfonia Nordica, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Capella Cracoviensis, Concerto Grosso (Berlin), Kameralna Orkiestra Progress. Obecnie jest stałym członkiem Zespołów Muzyki Dawnej: Capella Viridimontana z Zielonej Góry /dyr. Jerzy Markiewicz/ oraz Diletto z Białegostoku /dyr. Anna Moniuszko/.

Oddzielnym nurtem aktywności muzycznej Sławomira Bronka  jest działalność chórmistrzowska. W 2006 roku powołał do życia odnoszący sukcesy w krajowych i zagranicznych konkursach i festiwalach – Chór Kameralny Discantus w Gowidlinie. Z prowadzonym przez siebie chórem stale koncertuje w kraju i za granicą (Belgia, Francja, Włochy, Ukraina, Holandia, Czechy). Prowadzony przez Sławomira Bronka chór w swej praktyce wykonawczej szczególną uwagę poświęca twórczości związanej z regionem kaszubskim. Wraz ze swym chórem dokonał prawykonań kilku utworów na chór a’cappella oraz z towarzyszeniem orkiestry, pokłosiem czego są trzy płyty CD: Mòja dësza wielbi Pana (2010 r. utwory Michała Sławeckiego), Gòdë na Kaszëbach (2012 r. kaszubskie kolędy w opracowaniu Macieja Bolewskiego), Knôpi za mną póczi jesz jem panną (2013 r. kaszubskie pieśni ludowe w opracowaniu Marka Raczyńskiego na chór a’cappella).

Sławomir Bronk jest absolwentem dwóch specjalności: dyrygentura chóralna i muzyka kościelna w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu /2006 r./, studia w zakresie śpiewu solowego podjął w 2007 roku w klasie prof. Piotra Kusiewicza w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. W marcu 2011 roku uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej  Akademii Muzycznej w Krakowie. Obecnie prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Jest członkiem Instytutu Kaszubskiego, niezależnego stowarzyszenia skupiającego ludzi nauki, zajmujących się szeroko pojętą problematyką kaszubsko-pomorską. Sławomir Bronk jest organizatorem życia muzycznego w lokalnym środowisku, organizuje koncerty muzyki chóralnej i kameralnej, z jego inicjatywy w 2011 roku powołany został do życia Letni Festiwal Muzyki Kameralnej w Sierakowicach.  Za osobisty wkład w promocję muzyki chóralnej i kameralnej w kraju i za granicą został wyróżniony nagrodą Starosty Kartuskiego – PERŁA KASZUB 2011.