cos

Egzaminy wstępne na studia podyplomowe odbędą się we wrześniu 2019 roku.
Dokładny termin egzaminów zostanie podany do 31.05.2019 r.