cos
  • Podyplomowe Studium Muzyki Dawnej (3-semestralne) – opłata za semestr 3 400 zł
  • Podyplomowe Studia Teorii Muzyki (3-semestralne) – opłata za semestr 2 300 zł (przy minimum 5 słuchaczach)
  • Podyplomowe Studia Kompozycji (4-semestralne) – opłata za semestr 7 875 zł (przy minimum 5 słuchaczach)
  • Podyplomowe Studia w zakresie instrumentalistyki:
    – na specjalności fortepian, klawesyn, organy, akordeon, gitara (4-semestralne) – opłata za semestr 5 625 zł
    – na specjalności instrumenty orkiestrowe (4-semestralne)– opłata za semestr 8 438 zł

    Wysokość opłat za studia na rok akademicki 2018/2019  została wprowadzona Zarządzeniem Rektora nr 24/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.