cos

Rejestracja kandydatów jest już otwarta!

PRZEJDŹ DO REKRUTACJI ON-LINE:
https://rekrutacja.amuz.gda.pl/


Egzaminy wstępne do Akademii Muzycznej w Gdańsku odbyły się w terminie:
18-26 czerwca 2018