cos

KONTAKT:

Do czasu ustalenia terminów dyżurów informacji dotyczących rekrutacji udzielają Dziekanaty właściwych wydziałów.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
Sala 208, żółty budynek
e-mail: rekrutacja1@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 28 (w godzinach dyżuru)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Instrumentalnego
Sala 214 czerwony budynek
e-mail: rekrutacja2@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 19 (w godzinach dyżuru)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Wokalno-Aktorskiego
Sala 208, żółty budynek
e-mail: rekrutacja3@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 28 (w godzinach dyżuru)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
Sala 308, żółty budynek
e-mail: rekrutacja4@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 56 (w godzinach dyżuru)