cos

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

studia stacjonarne 3-letnie licencjackie

kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
specjalność: dyrygentura chóralna
specjalność: edukacja muzyczna zintegrowana z językiem angielskim
specjalność: muzyka kościelna
specjalność: rytmika

kierunek: Jazz i muzyka estradowa
specjalność: instrumentalistyka jazzowa – stacjonarne
specjalność: kompozycja i aranżacja – stacjonarne
specjalność: wokalistyka – stacjonarne


studia stacjonarne 2-letnie magisterskie

kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
specjalność: dyrygentura chóralna
specjalność: animacja kultury z elementami arteterapii
specjalność: muzyka kościelna
specjalność: rytmika

kierunek: Jazz i muzyka estradowa
specjalność: instrumentalistyka jazzowa
specjalność: kompozycja i aranżacja
specjalność: wokalistyka


Rekrutacja na studia niestacjonarne na rok 2019/2020 została zawieszona.


System internetowej rejestracji kandydatów na studia jest już otwarty!
Zapraszamy na:
https://rekrutacja.amuz.gda.pl/


Więcej informacji:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
mgr Beata Oryl Sekretarz
Sala 308, budynek żółty
e-mail: rekrutacja4@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 56 (w godzinach dyżuru)