cos

Termin egzaminów wstępnych na Wydziale II:


Rekrutacja na studia niestacjonarne licencjackie na rok 2019/2020 została zawieszona.


System internetowej rejestracji kandydatów na studia jest już otwarty!
Zapraszamy na:
https://rekrutacja.amuz.gda.pl/


Więcej informacji:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
dr Magdalena Ochlik-Jankowska Sekretarz
Sala 214, budynek czerwony
e-mail: rekrutacja2@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 19 (w godzinach dyżuru)