cos

Egzaminy wstępne na rok akademicki 2019/2020


DODATKOWA REKRUTACJA
…warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego…

System internetowej rejestracji kandydatów na studia został uruchomiony. Zapraszamy!

PRZEJDŹ DO REKRUTACJI ON-LINE:
https://rekrutacja.amuz.gda.pl/


KANDYDACI PRZYJĘCI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW

…Lista kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów – studia licencjackie…

…Lista kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów – studia magisterskie…


Więcej informacji:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
dr Magdalena Ochlik-Jankowska Sekretarz
Sala 214, budynek czerwony
e-mail: rekrutacja2@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 19 (w godzinach dyżuru)