cos

EGZAMINY WSTĘPNE
Studia pierwszego stopnia (licencjackie, stacjonarne)

kierunek: Dyrygentura
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa

kierunek: Kompozycja i teoria muzyki
specjalność: kompozycja

kierunek: Kompozycja i teoria muzyki
specjalność: teoria muzyki

Studia drugiego stopnia (magisterskie, stacjonarne)

kierunek: Dyrygentura
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa

kierunek: Kompozycja i teoria muzyki
specjalność: kompozycja

kierunek: Kompozycja i teoria muzyki
specjalność: teoria muzyki

UWAGA!!!

Próba z akompaniatorami do egzaminu z Dyrygentury


Plan dyżurów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych


System internetowej rejestracji kandydatów na studia jest już otwarty!
Zapraszamy na:
https://rekrutacja.amuz.gda.pl/


Więcej informacji:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
mgr Dagmara Dopierała Sekretarz
Sala 208, budynek żółty
e-mail: rekrutacja1@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 28 (w godzinach dyżuru)