cos

Rekrutacja 2016/2017

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu


DODATKOWA REKRUTACJA

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej,Rytmiki i Jazzu informuje, że w dniach 20-21 września 2016 r. odbędzie się dodatkowa rekrutacja na Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA PIERWSZY ROK STUDIÓW
Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Studia stacjonarne licencjackie – specjalność:

Kierunek Jazz i Muzyka Estradowa
studia niestacjonarne licencjackie – specjalność:

Kierunek Dyrygentura


WAŻNE INFORMACJE dla wszystkich studentów I roku

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

MONIUSZKObóz – obóz szkoleniowo-integracyjny dla studentów I roku


Listy kandydatów przyjętych na I rok studiów

studia stacjonarne i niestacjonarne 3-letnie licencjackie

kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
specjalność: dyrygentura chóralna
specjalność: edukacja muzyczna zintegrowana z językiem angielskim
specjalność: muzyka kościelna
specjalność: rytmika

kierunek: Jazz i muzyka estradowa
specjalność: instrumentalistyka jazzowa – dzienne z podziałem na instrumenty
specjalność: instrumentalistyka jazzowa – zaoczne
specjalność: kompozycja i aranżacja – dzienne
specjalność: wokalistyka – dzienne

studia stacjonarne 2-letnie magisterskie

kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
specjalność: dyrygentura chóralna
specjalność: animacja kultury z elementami arteterapii
specjalność: rytmika

kierunek: Jazz i muzyka estradowa
specjalność: instrumentalistyka jazzowa – z podziałem na instrumenty
specjalność: kompozycja i aranżacja
specjalność: wokalistyka

studia stacjonarne doktoranckie

kierunek: Dyrygentura
specjalność: realizacja projektów artystycznych chóralnych a cappella
specjalność: realizacja projektów artystycznych oratoryjno-kantatowych 


W sprawach rekrutacyjnych informacji nie udziela dziekanat wydziału IV.


 

Więcej informacji: rekrutacja4@amuz.gda.pl