cos

PRZEJDŹ DO REKRUTACJI ON-LINE:
https://rekrutacja.amuz.gda.pl/

Przebieg postępowania rekrutacyjnego


UWAGA!
KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ZOBOWIĄZANI SĄ DO DOSTARCZENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW DO DNIA 5 LIPCA DROGĄ POCZTOWĄ (NIE DECYDUJE DATA STEMPLA) LUB OSOBIŚCIE DO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ.

PLAN DYŻURÓW WYDZIAŁOWYCH KOMISJII REKRUTACYJNYCH

  • Poniedziałek, 25.06, 12.00-13.00
  • Środa, 27.06, 15.00-16.00
  • Piątek, 29.06, 10.00-11.00
  • Wtorek, 3.07, 10.00-12.00
  • Środa, 4.07, 10.00- 12.00
  • Czwartek, 5.07, 10.00-12.00

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

studia stacjonarne i niestacjonarne 3-letnie licencjackie

kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
specjalność: dyrygentura chóralna
specjalność: edukacja muzyczna zintegrowana z językiem angielskim
specjalność: muzyka kościelna
specjalność: rytmika

kierunek: Jazz i muzyka estradowa
specjalność: instrumentalistyka jazzowa – dzienne
specjalność: instrumentalistyka jazzowa – zaoczne
specjalność: kompozycja i aranżacja – dzienne
specjalność: kompozycja i aranżacja – zaoczne
specjalność: wokalistyka – dzienne
specjalność: wokalistyka – zaoczne


studia stacjonarne 2-letnie magisterskie

kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
specjalność: dyrygentura chóralna
specjalność: animacja kultury z elementami arteterapii
specjalność: muzyka kościelna
specjalność: rytmika

kierunek: Jazz i muzyka estradowa
specjalność: instrumentalistyka jazzowa
specjalność: kompozycja i aranżacja
specjalność: wokalistyka


studia stacjonarne/niestacjonarne doktoranckie

kierunek: Dyrygentura
specjalność: realizacja projektów artystycznych chóralnych a cappella i oratoryjno-kantatowych


Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w akademiku na okres egzaminów wstępnych.
Cena dla kandydatów: 60 PLN za dobę od osoby (bez śniadania).
UWAGA! W stosunku do osób towarzyszących obowiązuje cena 150 PLN.
Ilość miejsc ograniczona.

Dom Studenta „Cztery pory roku”
ul. Plac Wałowy 15
tel. 58 301 79 23
e-mail: czteryporyroku@amuz.gda.pl


Więcej informacji:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
sala 308 budynek żółty
e-mail: rekrutacja4@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 56