cos

Rejestracja kandydatów jest już otwarta!

PRZEJDŹ DO REKRUTACJI ON-LINE:
https://rekrutacja.amuz.gda.pl/


Egzaminy wstępne do Akademii Muzycznej w Gdańsku odbędą się w terminie:
18-26 czerwca 2018 r.


Rekrutacja 2018/2019 | Wydział Wokalno-Aktorski

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:
Sala 208, żółty budynek
e-mail: rekrutacja3@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 28 (w godzinach dyżuru)