cos

PRZEJDŹ DO REKRUTACJI ON-LINE:
https://rekrutacja.amuz.gda.pl/

Przebieg postępowania rekrutacyjnego


WAŻNA INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH


Kandydaci na Wydział Instrumentalny proszeni są o dostarczenie programu na egzamin oraz wykaz repertuaru z ostatnich dwóch lat.


KOLEJNOŚĆ PRZESŁUCHAŃ
na Wydziale Instrumentalnym


PLAN PRÓB
na Wydziale Instrumentalnym


PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
na Wydziale Instrumentalnym


Dzień Otwarty Katedry Organów, Klawesynu, Akordeonu i Gitary – 21.04.2018

Dni Otwarte Katedry Instrumentów Smyczkowych – kwiecień-czerwiec 2018 (soboty)


PLAN DYŻURÓW WYDZIAŁOWYCH KOMISJII REKRUTACYJNYCH


Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w akademiku na okres egzaminów wstępnych.
Cena dla kandydatów: 60 PLN za dobę od osoby (bez śniadania).
UWAGA! W stosunku do osób towarzyszących obowiązuje cena 150 PLN.
Ilość miejsc ograniczona.

Dom Studenta „Cztery pory roku”
ul. Plac Wałowy 15
tel. 58 301 79 23
e-mail: czteryporyroku@amuz.gda.pl


Więcej informacji:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
sala 214 budynek czerwony
e-mail: rekrutacja2@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 19