cos

PRZEJDŹ DO REKRUTACJI ON-LINE:
https://rekrutacja.amuz.gda.pl/

Rejestracja kandydatów jest już otwarta!


REKRUTACJA DODATKOWA


Więcej informacji:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Sala 214, budynek czerwony
e-mail: rekrutacja2@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 19 (w godzinach dyżuru)