cos

Rekrutacja 2016/2017

Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki


DODATKOWA REKRUTACJA


WAŻNE INFORMACJE dla wszystkich studentów I roku

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

MONIUSZKObóz – obóz szkoleniowo-integracyjny dla studentów I roku


Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów

Studia pierwszego stopnia (licencjackie, stacjonarne)

kierunek: Dyrygentura
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: kompozycja

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: teoria muzyki

Studia drugiego stopnia (magisterskie, stacjonarne)

kierunek: Dyrygentura
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: kompozycja

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: teoria muzyki


Więcej informacji:

Komisja Rekrutacyjna – Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
tel.: 58 3009 228
e-mail: rekrutacja1@amuz.gda.pl