cos

PRZEJDŹ DO REKRUTACJI ON-LINE:
https://rekrutacja.amuz.gda.pl/


HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Studia pierwszego stopnia (licencjackie, stacjonarne)
kierunek: Kompozycja i teoria muzyki
specjalność: kompozycja

kierunek: Kompozycja i teoria muzyki
specjalność: teoria muzyki

Studia drugiego stopnia (magisterskie, stacjonarne)
kierunek: Kompozycja i teoria muzyki
specjalność: kompozycja

kierunek: Kompozycja i teoria muzyki
specjalność: teoria muzyki


REKRUTACJA DODATKOWA


Szanowni Kandydaci!

Informujemy, że w związku z niemożliwością otwarcia licencjackich studiów niestacjonarnych na wydziale instrumentalnym oraz podyplomowych studiów teorii muzyki, decyzją Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zawiesza się egzaminy wstępne na te dwa kierunki.


Więcej informacji:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Sala 208, budynek żółty
e-mail: rekrutacja1@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 28 (w godzinach dyżuru)