cos

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, na świadczenie usług gastronomicznych, w pomieszczeniach wynajętych od Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, znajdujących się w Domu Muzyka przy ul. Łąkowej 1-2 (restauracja, tj: pomieszczenia kuchenne, pomocnicze, sala konsumpcyjna/restauracyjna z tarasem wraz ze znajdującym się w nich wyposażeniem), na rzecz Zamawiającego i innych klientów, znak: 09/ZP/2017

Termin składania ofert: 27 grudnia 2017 roku.

Aktualizacje:

29.12.2017 – informacja o wyniku postępowania