cos

Data publikacji: 17.10.2014

Nr postępowania: 6/ZP/2014

Przedmiot zamówienia: Remont pokoi hotelowych w domu muzyka

SIWS obejmuje:
     remont 14 pokoi hotelowych wraz z łazienkami oraz
     wymianę drzwi do 33 pomieszczeń usytuowanych na 3 kondygnacjach.

Remont:
Umieszczone poniżej dokumentacje projektowe (np. inwentaryzacja, usytuowanie gniazdek, projekt elektryka) mogą obejmować roboty remontowe w większej ilości pokoi niż przedmiot niniejszego zamówienia. Wykonawca przy sporządzaniu oferty i kalkulowaniu ceny ofertowej, zobowiązany jest do wyceny robót przewidzianych tylko dla następujących pokoi:
Ip. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
IIp. 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
Remont nie obejmuje wykonania pokoi 101, 102, 202, 209, 301-309.

Wymiana drzwi:
Wymiana drzwi obejmuje pokoje:
Ip. – 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 1 magazynek,
IIp. – 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 1 magazynek,
IIIp. – 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 1 magazynek.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór Umowy

STWiORB

Zał nr 1 do STWiORB – zestawienie głównych materiałów (z parametrami).

Przedmiary:

     Roboty budowlane – 5 pokoi (103, 104, 201, 203, 204)
     Roboty budowlane – 9 pokoi (105, 106, 107, 108, 109, 205, 206, 207, 208)
     Roboty sanitarne – 14 pokoi (103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208)
     Roboty elektryczne – 14 pokoi (103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208)
     Wymiana drzwi wejściowych do pokoi – 30 pokoi i 3 magazynki na 3 kondygnacjach

Inwentaryzacja wnętrz – pokoje i łazienki

Projekt (architektura wnętrz) – Pokoje hotelowe

     Strona tytułowa

     Opis techniczny

     I p. – projekty, zestawienie materiałów do remontu 7 pokoi

     Rozwinięcie ścian poszczególnych pokoi

     Zestawienie materiałów do remontu dla poszczególnych 7 pokoi

II p. – projekty, zestawienie materiałów do remontu 7 pokoi

     Rozwinięcie ścian poszczególnych pokoi

     Zestawienie materiałów do remontu dla poszczególnych 7 pokoi

Detale wykończenia wnętrz:

Projekt (architektura wnętrz) – Łazienki hotelowe

     Strona tytułowa

     Opis techniczny

     Rzut i widok łazienki – pokój nr 103, 104, 201

     Rzut i widok łazienki – pokój 105, Podobne rozmieszczenie kafli i ta sama kolorystyka kafli na ścianie i podłodze w pokojach nr 106,107, 108, 109, 205, 206, 207, 208

     Rzut łazienki – pokój nr 106, 107, 108, 109, 205, 206, 207, 208

Projekt (elektryka ) – Pokoje i łazienki, BIOZ

     Opis techniczny i BIOZ

     Projekt instalacji elektrycznej

     Usytuowanie gniazdek – projekt architektura wnętrz

Drzwi

     Rysunek – Drzwi do Magazynku (1 szt. na każdym z 3 pięter)

     Rysunek – Drzwi do Pokoi (30szt. – po 10 szt. na każdym z 3 pięter)

     Karta Technologiczna – Drzwi do Magazynku (1 szt. na każdym z 3 pięter)

     Karta Technologiczna – Drzwi do Pokoi (30szt. – po 10 szt. na każdym z 3 pięter)

POBIERZ WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI

Aktualizacje:

20.11.2014 – Informacja o unieważnieniu postępowania