cos

Przetarg nieograniczony o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane polegające na remoncie 21 pokoi hotelowych (z łazienkami) w Domu Muzyka (ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk) mieszczącym się w budynku będącym własnością Zamawiającego, znak: 05/ZP/2017

Termin składania ofert: 13.09.2017 roku.

Aktualizacje:

13.10.2017 – Informacja o unieważnieniu postępowania

13.09.2017 – informacja z otwarcia ofert

07.09.2017 – wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
07.09.2017 – zmiana ogłoszenia

05.09.2017 – zmiana treści SIWZ
05.09.2017 – załącznik nr 1 oraz 3-5 do SIWZ w wersji edytowalnej