cos

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na dostawę instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku

Zamówienie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

Termin składania ofert: 23.11.2018 roku.

Aktualizacje: