cos

Przetarg nieograniczony o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane polegające na remoncie 21 pokoi hotelowych (z łazienkami) w Domu Muzyka (ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk) mieszczącym się w budynku będącym własnością Zamawiającego, znak: 04/ZP/2017

Termin składania ofert: 29.08.2017 roku.

Aktualizacje:

29.08.2017 – Informacja z otwarcia ofert
29.08.2017 – Informacja o unieważnieniu postępowania