cos

Termomodernizacja budynku ”czerwonego” dawnego Gimnazjum Królewskiego obecnie budynku Akademii Muzycznej wraz z realizacją instalacji pomp ciepła, instalacją gazową i elektryczną zasilających pompy ciepła przy ul. Łąkowej 1 na terenie działek nr 134/1, 134/2 obręb 100 w Gdańsku, znak: 03/ZP/2017.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, Priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.

Termin składania ofert: 06 czerwca 2017 roku.

Aktualizacje:

26.06.2017 – Informacja o wyniku
06.06.2017 – Informacja z otwarcia ofert

30.05.2017 – Załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) – zmiana

30.05.2017 – Wyjaśnienie treści SIWZ

Dokumenty do pobrania w wersji edytowalnej: