cos

Termomodernizacja budynku ”czerwonego” dawnego Gimnazjum Królewskiego obecnie budynku Akademii Muzycznej wraz z realizacją instalacji pomp ciepła, instalacją gazową i elektryczną zasilających pompy ciepła przy ul. Łąkowej 1 na terenie działek nr 134/1, 134/2 obręb 100 w Gdańsku, znak: 02/ZP/2017.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, Priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.

Termin składania ofert: 15 maja 2017 roku.

Aktualizacje: