cos

Data publikacji: 18.12.2015

Nr postępowania: 20/ZP/2015

Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę oraz uruchomienie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z infrastrukturą sprzętową

Pliki do pobrania:

Aktualizacje:

16.02.2016 – Informacja o wyborze
30.12.2015 – Wyjaśnienie treści SIWZ

28.12.2015 – Zmiana terminu składania ofert

28.12.2015 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.12.2015 r.