cos

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, o wartości nie przekraczającej równowartości 750 tys. euro, polegające na świadczeniu usług dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób przebywających na terenie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz zapewnieniu wsparcia ochrony fizycznej poprzez usługę zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego

Termin składania ofert: 25.02.2019 roku.

Aktualizacje:

21.03.2019 – Informacja o udzieleniu zamówienia
06.03.2019 – Informacja o wyborze oferty
25.02.2019 – Informacja z otwarcia ofert
20.02.2019 – Wyjaśnienie treści Ogłoszenia
20.02.2019 – Załączniki do Ogłoszenia w wersji edytowalnej