cos

Data publikacji: 24.06.2014

Nr postępowania: 1/ZP/2014

Przedmiot zamówienia: Wymiana stolarki okiennej

Pliki do pobrania:

  • Opis prac remontowych: załącznik nr 10 do SIWZ
  • Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: załącznik nr 12 do SIWZ
  • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: załącznik nr 13 do SIWZ

Aktualizacje:

06.08.2014 –  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
08.07.0214 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 13 do SIWZ) po zmianie