cos

Data publikacji: 17.12.2015

Nr postępowania: 19/ZP/2015

Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na rozbiórkę budynku gospodarczego znajdującego się na terenie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, ul. Łąkowa 1/2

Pliki do pobrania:

Aktualizacje:

19.01.2016 – Informacja o wyniku postępowania
28.12.2015 – Wyjaśnienie treści SIWZ

28.12.2015 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia