cos

Data publikacji: 07.08.2015

Nr postępowania: 12/ZP/2015

Przedmiot zamówienia: Usługa polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: „Kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych”

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”

Pliki do pobrania:

Aktualizacje:

01.09.2015 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
21.08.2015 – Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

14.08.2015 – Z
awiadomienie o wyjaśnieniach i zmianie treści SIWZ (zmiana terminu składania ofert na 24.08.2015r.)

14.08.2015 – Zmiana ogłoszenia (zmiana terminu składania ofert)
12.08.2015 – Wyjaśnienia treści SIWZ