cos

Data publikacji: 21.07.2015

Nr postępowania: 11/ZP/2015

Przedmiot zamówienia: Remont pokoi hotelowych z łazienkami w domu muzyka

SIWZ obejmuje :

  • remont 18 pokoi hotelowych wraz z łazienkami oraz
  • wymianę drzwi do 22 pomieszczeń usytuowanych na 2 kondygnacjach.

Remont:

Umieszczone poniżej dokumentacje projektowe (np. inwentaryzacja, usytuowanie gniazdek, projekt elektryka) mogą obejmować roboty remontowe w większej ilości pokoi niż przedmiot niniejszego zamówienia. Wykonawca przy sporządzaniu oferty i kalkulowaniu ceny ofertowej, zobowiązany jest do wyceny robót przewidzianych tylko dla następujących pokoi:
Ip. – 101 – 109
IIIp. – 301 – 309
Remont nie obejmuje wykonania pokoi  na II piętrze tj. 201 – 209.

Wymiana drzwi:
Wymiana drzwi obejmuje pokoje:
Ip. – 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 1 magazynek,
IIIp. – 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 1 magazynek.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór Umowy

STWiORB

Zał nr 1 do STWiORB – zestawienie głównych materiałów (z parametrami)

Przedmiary:

Roboty budowlane – 8 pokoi (101 – 104 i 301 – 304)

Roboty budowlane – 10 pokoi (105 – 109 i 305 – 309)

Roboty sanitarne – 18 pokoi (101-109 i 301-309)

Roboty elektryczne – 18 pokoi (101-109 i 301-309)

Wymiana drzwi wejściowych do pokoi – 20 pokoi i 2 magazynki na 2 kondygnacjach

Inwentaryzacja wnętrz – pokoje i łazienki


Projekt (architektura wnętrz) – Pokoje hotelowe

Strona tytułowa,

Opis techniczny,

I p. – projekty, zestawienie materiałów do remontu 9 pokoi

Rozwinięcie ścian poszczególnych pokoi,

Zestawienie materiałów do remontu dla poszczególnych 9 pokoi

III p. – projekty, zestawienie materiałów do remontu 9 pokoi

Rozwinięcie ścian poszczególnych pokoi,

Zestawienie materiałów do remontu dla poszczególnych 9 pokoi

Detale wykończenia wnętrz:

Projekt (architektura wnętrz) – Łazienki hotelowe

Strona tytułowa,

Opis techniczny,

Rzut i widok łazienki – pokój nr 101 – 104 i 301 – 304,

Rzut i widok łazienki – pokój 105. W pokojach 106-109 i 305-309 należy wzorować się na widoku łazienki w pokoju 105, w pokojach tych ma być podobne rozmieszczenie kafli i ta sama kolorystyka kafli na ścianie i podłodze.

Rzut łazienki – pokój nr 106 – 109 i 305 – 309

Projekt (elektryka ) – Pokoje i łazienki, BIOZ

Opis techniczny i BIOZ

Projekt instalacji elektrycznej 

Usytuowanie gniazdek – projekt architektura wnętrz,

Drzwi

Rysunek – Drzwi do Magazynku (1 szt. – po 1 szt. na każdym z 2 pięter)
Rysunek – Drzwi do Pokoi (20szt. – po 10 szt. na każdym z 2 pięter)

Karta Technologiczna – Drzwi do Magazynku (1 szt. – po 1 szt. na każdym z 2 pięter)
Karta Technologiczna – Drzwi do Pokoi (20szt. – po 10 szt. na każdym z 2 pięter)

Aktualizacje:

14.08.2015 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty