cos

RADA WYDZIAŁU DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ, RYTMIKI I JAZZU

Skład RADY WYDZIAŁU w kadencji 2016-2020

Dziekan Wydziału – przewodniczący Rady Wydziału
1. ad. dr Michał Kierzkowski
Prodziekan ds. kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”
2. ad. dr Michał Kozorys
Prodziekan ds. kierunku „Jazz i muzyka estradowa”
3. st. wykł. Piotr Ejsmont
Członkowie:
4. prof. zw. dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska
5. prof. zw. dr hab. Anna Fiebig
6. prof. zw. dr hab. Waldemar Górski
7. prof. zw. dr hab. Bogusław Grabowski
8. prof. zw. dr hab. Leszek Kułakowski
9. prof. zw. dr hab. Marek Rocławski
10. prof. zw. dr hab. Marcin Tomczak
11. prof. dr hab. Włodzimierz Wiesztordt
12. ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AM
13. dr hab. Anna Galikowska-Gajewska, prof. AM
14. dr hab. Liliana Górska, prof. AM
15. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, prof. AM
16. dr hab. Maciej Grzywacz, prof. AM
17. dr hab. Andrzej Szadejko, prof. AM
18. dr hab. Beata Wróblewska, prof. AM
19. ad. dr hab. Tomasz Jocz
20. ad. dr hab. Marzena Kamińska
21. st. wykł. dr Gabriela Konkol
22. ad. dr Anna Wilczewska
Przedstawiciele studentów:
23. Agata Czemerys
24. Klaudia Dudzińska
25. Anna Nowakowska
26. Joanna Ślesicka
27. Karolina Klassa
Przedstawiciele doktorantów:
28. Paweł Nodzak

Rada Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu posiada uprawnienia do przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura oraz w dziedzinie sztuk muzycznych do tytułu profesora.