cos

Pedagodzy Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

Dyrygentura Chóralna

prof. zw. dr hab. Anna Fiebig
prof. zw. dr hab. Waldemar Górski
prof. zw. dr hab. Marek Rocławski
prof. zw. dr hab. Marcin Tomczak
dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, prof. AM
dr hab. Beata Wróblewska, prof. AM
ad. dr hab. Małgorzata Kuchtyk
ad. dr Sławomir Bronk
ad. dr Michał Kozorys
ad. dr Teresa Pabjańczyk
ad. dr Błażej Połom
ad. dr Anna Wilczewska

Osoby współpracujące:
dr Karol Kisiel
dr Beata Śnieg-Wądołowska
mgr Wiktoria Batarowska

Edukacja muzyczna / Animacja kultury

ad. dr Monika Karwaszewska
ad. dr Michał Kierzkowski
st. wykł. dr Gabriela Konkol
as. mgr Katarzyna Kierzkowska

Osoby współpracujące:
prof. dr hab. Anna Janosz
dr hab. Andrzej Michalski
mgr Maria Datta
mgr Ewa Gajberger-Burtowy
mgr Joanna Nietupska
mgr Ilona Poćwierz-Marciniak
mgr Katarzyna Tamulis

Rytmika

prof. dr hab. Małgorzata Kupsik
dr hab. Anna Galikowska-Gajewska, prof. AM
ad. dr hab. Marzena Kamińska
ad. dr hab. Małgorzata Malgeri
st. wykł. mgr Beata Borowska
st. wykł. mgr Teresa Świercz
as. mgr Beata Oryl
as. mgr Taida Wiśniewska

Osoby współpracujące:
mgr Anna Kapka
mgr Anna Fedyniak-Kołodziej
mgr Anna Krause

Muzyka kościelna

prof. zw. dr hab. Bogusław Grabowski
ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AM
dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, prof. AM
dr hab. Andrzej Szadejko, prof. AM
ad. dr Sławomir Bronk
ad. dr Monika Kaźmierczak
st. wykł. mgr Ewa Rytel

Jazz i muzyka estradowa

prof. zw. dr hab. Leszek Kułakowski
prof. dr Włodzimierz Nahorny
dr hab. Maciej Grzywacz, prof. AM
ad. dr hab. Mariusz Klimek
ad. dr hab. Małgorzata Kuchtyk
ad. dr Anna Domżalska
ad. dr Piotr Kułakowski
ad. dr Jerzy Małek
ad. dr Maciej Obara
ad. dr Piotr Słopecki
as. dr Tomasz Sowiński
as. mgr Krystyna Stańko
instr. mgr Jakub Ostrowski

Osoby współpracujące:
dr Jan Freicher
dr Sławomir Jaskułke
dr Grzegorz Piotrowski
dr Maciej Sikała
mgr Elżbieta Goetel-Dąbkowska
mgr Gabriela Janusz-Zięba
mgr inż. Karolina Kinder
mgr Joanna Knitter-Posiewnik
mgr Jan Konop
mgr Zbigniew Kosmalski
mgr Agnieszka Maciaszczyk
mgr Cezary Paciorek
mgr Ewa Szwajlik
dr Aleksandra Tomaszewska
mgr Adam Wendt
mgr Ireneusz Wojtczak
mgr Hanna Woźniak
mgr Michał Ciesielski

Pedagodzy fortepianu / akompaniatorzy

prof. dr hab. Włodzimierz Wiesztordt
ad. dr hab. Tomasz Jocz
ad. dr Paweł Rydel
st. wykł. mgr Piotr Ejsmont
st. wykł. mgr Monika Kułakowska
st. wykł. mgr Ilona Lwowska-Borkowska
st. wykł. mgr Małgorzata Nanowska
st. wykł. mgr Iwona Zaczkowska
wykł. mgr Monika Siedlewicz
wykł. mgr Joanna Żabierek
instr. mgr Roksana Szreder

Osoby współpracujące:

mgr Halina Kordalska
mgr Barbara Miodowska-Chróściewicz
mgr Anna Rocławska-Musiałczyk

Pedagodzy emisji głosu

prof. zw. dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska
prof. zw. dr hab. Anna Fiebig
dr hab. Liliana Górska, prof. AM
ad. dr Teresa Pabjańczyk

Pedagodzy kształcenia słuchu

ad. dr Monika Kaźmierczak
st. wykł. mgr Teresa Świercz

Osoby współpracujące:

mgr Magdalena Szczypiorska

Pozostałe przedmioty kierunkowe

prof. zw. dr hab. Krzysztof Olczak
dr hab. Elżbieta Frołowicz, prof. AM
dr hab. Violetta Kostka, prof. AM
st. wykł. mgr Beata Kotłowska

Osoby współpracujące:
dr hab. Maciej Babnis
dr Danuta Stankiewicz
dr Jan Freicher
dr Hubert Bilewicz
mgr Eliza Ludkiewicz

Lektorzy

Język angielski
st. wykł. mgr Anna Laube
mgr Agata Bobras
mgr Ewa Helman
mgr Małgorzata Wojciechowska

Język francuski
st. wykł. mgr Maria Kubala

Język niemiecki
st. wykł. mgr Krystyna Prokopska
st. wykł. mgr Tadeusz Szefler

Język szwedzki
st. wykł. mgr Krystyna Prokopska

Język rosyjski
dr Tatiana Kopac

Sekcja Kultury Fizycznej

prof. Krzysztof Prusik
mgr Jarosław Rydzewski