cos

Instytut Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej

Dyrektor: prof. zw. dr hab. Marcin Tomczak
Zastępca dyrektora: dr hab. Beata Wróblewska, prof. AM

Członkowie:

prof. zw. dr hab. Anna Fiebig
prof. zw. dr hab. Waldemar Górski
prof. zw. dr hab. Marek Rocławski
dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, prof. AM
ad. dr hab. Małgorzata Kuchtyk
ad. dr hab. Anna Wilczewska
ad. dr Sławomir Bronk
ad. dr Michał Kozorys
ad. dr Teresa Pabjańczyk
ad. dr Błażej Połom


Katedra Jazzu i Muzyki Estradowej

Kierownik – prof. zw. dr hab. Leszek Kułakowski

Członkowie:

prof. dr Włodzimierz Nahorny
dr hab. Maciej Grzywacz, prof. AM
ad. dr hab. Mariusz Klimek
ad. dr hab. Małgorzata Kuchtyk
ad. dr Anna Domżalska
ad. dr Sławomir Jaskułke
ad. dr Piotr Kułakowski
ad. dr Jerzy Małek
ad. dr Maciej Obara
as. dr Tomasz Sowiński
ad. dr Krystyna Stańko
wykł. mgr Jakub Ostrowski
wykł. mgr Ignacy Wiśniewski
as. mgr Cezary Paciorek
instr. mgr Ireneusz Wojtczak


Katedra Muzyki Kościelnej

Kierownik – ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AM

Członkowie:

prof. zw. dr hab. Bogusław Grabowski
dr hab. Andrzej Szadejko, prof. AM
ad. dr Sławomir Bronk
ad. dr Monika Kaźmierczak
st. wykł. mgr Ewa Rytel

Katedra prowadzi działalność w następujących dziedzinach:

1. Działalność naukowa:
– opieka merytoryczna nad rozwojem naukowym kadry,
– prowadzenie badań nad zagadnieniami związanymi ze stanem muzyki kościelnej w Polsce,
– opracowywanie naukowych podstaw kryteriów doboru repertuaru i sposobu interpretacji muzyki sakralnej i liturgicznej we wnętrzach sakralnych,
– badania dotyczące budowy i konserwacji organów oraz akustyki pomieszczeń,
– wspieranie działań mających na celu opracowanie odpowiedniego śpiewnika polskich pieśni kościelnych,
– badania w dziedzinie historii muzyki kościelnej w kontekście ogólnych procesów historycznych, w tym historii myśli filozoficznej,
– organizowanie sesji naukowych poświęconych muzyce kościelnej.

2. Działalność dydaktyczna:
– merytoryczna opieka nad kształceniem muzyków kościelnych: organistów, kantorów i dyrygentów,
– doskonalenie programu nauczania studentów w dziedzinie muzyki kościelnej,
– wdrażanie studentów w działalność naukową poprzez m.in. ustalanie tematów prac magisterskich pod kątem możliwości ich praktycznego wykorzystania,
– ustalanie programów prezentacji dyplomowych studentów.

3. Działalność artystyczna:
– opieka nad oprawą muzyczną uroczystości kościelnych związanych z Akademią Muzyczną w Gdańsku,
– organizowanie koncertów i konkursów,
– inicjowanie nagrań fonograficznych związanych z działalnością Katedry.

4. Współpraca z Kościołem:
– wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu muzyki sakralnej,
– wydawanie merytorycznych opinii we wszelkich sprawach związanych z muzyką kościelną pod względem repertuaru,
– wydawanie merytorycznych opinii przy ocenie kwalifikacji kandydatów do pracy w kościele na stanowiskach związanych z muzyką kościelną,
– wydawanie merytorycznych opinii przy projektowaniu, budowie oraz konserwacji organów.

5. Współpraca z innymi uczelniami, instytucjami oraz stowarzyszeniami.


Katedra Pedagogiki Muzyki

Kierownik – dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, prof. AM

Członkowie:

ad. dr hab. Monika Karwaszewska
ad. dr Michał Kierzkowski
st. wykł. dr Gabriela Konkol
st. wykł. mgr Teresa Świercz
as. mgr Katarzyna Kierzkowska

Przedmiotem badań Katedry Pedagogiki Muzyki jest specyfika teleologii w polskim szkolnictwie muzycznym w XX w., reformy ustrojowe edukacji muzycznej na tle przemian politycznych w państwie w XX w., cechy, aksjologia i systematyka pedagogiki muzyki, a także jej historia, dydaktyka i badania porównawcze.
Celem tych badań jest rozpoznanie cech, aksjologii i systematyki pedagogiki muzyki, a także głęboka analiza skompletowanych materiałów badawczych, wnioskowanie, i wytyczanie perspektywicznych prac nad systemem funkcjonowania edukacji muzycznej w Polsce i w Europie, wyznaczenie dróg artystycznych awansów naukowych oraz udziału wychowania muzycznego w kształtowaniu postaw absolwentów szkół ogólnokształcących.
Przedstawiony projekt badawczy nadaje sens naukowy i dydaktyczny pojęciu pedagogika muzyki oraz poszerza w znacznym stopniu wiedzę z zakresu historii wychowania. Otwiera ponownie dyskusję na temat roli sztuki w wychowaniu społeczeństwa a zatem i udziału przedmiotów muzycznych w ogólnokształcącym systemie edukacyjnym w Polsce w XX i XXI wieku.

W zakresie działalności dydaktycznej Katedra oferuje przedmioty z pełnego zakresu przygotowania pedagogicznego. Przewiduje również tematykę i zakres badawczy dla prac licencjackich i magisterskich.
Swoje zainteresowania naukowe studenci mogą rozwijać w Kole Naukowym Pedagogiki Muzyki.
Młodsi pracownicy nauki mogą podnosić swoje kwalifikacje poprzez czynne uczestnictwo w realizacji wyżej wymienionych projektów badawczych.


Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

Kierownik – dr hab. Marzena Kamińska, prof. AM

Członkowie:

prof. dr hab. Małgorzata Kupsik
dr hab. Anna Galikowska-Gajewska, prof. AM
ad. dr  hab. Małgorzata Malgeri
st. wykł. mgr Beata Borowska
st. wykł. mgr Teresa Świercz
as. mgr Beata Oryl
as. mgr Taida Wiśniewska


Zakład Chóralistyki Szkolnej (w ramach Instytutu Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej)

Kierownik – ad. dr Michał Kozorys

Członkowie:

ad. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska
ad. dr hab. Anna Wilczewska
as. dr Błażej Połom


Zakład Doktoranckich Projektów Artystycznych (w ramach Instytutu Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej)

Kierownik – prof. zw. dr hab. Waldemar Górski

Członkowie:

prof. zw. dr hab. Anna Fiebig
prof. zw. dr hab. Marek Rocławski
prof. zw. dr hab. Marcin Tomczak


Zakład Emisji Głosu i Śpiewu Zespołowego (w ramach Instytutu Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej)

Kierownik – prof. zw. dr hab. Anna Fiebig

Członkowie:

prof. zw. dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska
dr hab. Liliana Górska, prof. AM
ad. dr Teresa Pabjańczyk


Zakład Instrumentalistyki Jazzowej (w ramach Katedry Jazzu i Muzyki Estradowej)

Kierownik – dr hab. Maciej Grzywacz, prof. AM

Członkowie:

prof. dr Włodzimierz Nahorny
ad. dr Sławomir Jasukłke
ad. dr Piotr Kułakowski
ad. dr Jerzy Małek
ad. dr Maciej Obara
ad. dr Tomasz Sowiński
as. mgr Cezary Paciorek


Zakład Wokalistyki Jazzowej (w ramach Katedry Jazzu i Muzyki Estradowej)

Kierownik – ad. dr hab. Małgorzata Kuchtyk

Członkowie:

ad. dr hab. Mariusz Klimek
as. dr Anna Domżalska
as. dr Krystyna Stańko


Sekcja Fortepianu Klasycznego (ogólnowydziałowa)

Kierownik – st. wykł. Piotr Ejsmont

Członkowie:

prof. dr hab. Włodzimierz Wiesztordt
ad. dr hab. Tomasz Jocz
st. wykł. mgr Monika Kułakowska
st. wykł. mgr Ilona Lwowska-Borkowska
st. wykł. mgr Małgorzata Nanowska
st. wykł. mgr Ewa Rytel
st. wykł. mgr Roksana Szreder
st. wykł. mgr Iwona Zaczkowska
wykł. mgr Anna Rocławska-Musiałczyk
wykł. mgr Monika Siedlewicz
wykł. mgr Joanna Trzeciak


Sekcja Praktyk Pedagogicznych (ogólnowydziałowa)

Kierownik – st. wykł. dr Gabriela Konkol

Członkowie:

as. mgr Katarzyna Kierzkowska


Pracownia Akompaniamentu Projektów Artystycznych (w ramach Zakładu Doktoranckich Projektów Artystycznych)

Kierownik – ad. dr hab. Tomasz Jocz

Członkowie:

st. wykł. mgr Piotr Ejsmont
st. wykł. mgr Monika Kułakowska
st. wykł. mgr Ilona Lwowska-Borkowska
st. wykł. mgr Małgorzata Nanowska
st. wykł. mgr Ewa Rytel
st. wykł. mgr Roksana Szreder
st. wykł. mgr Iwona Zaczkowska
wykł. Anna Rocławska-Musiałczyk
wykł. mgr Monika Siedlewicz
wykł. mgr Joanna Trzeciak


Pracownia Kompozycji i Aranżacji Edukacji Muzycznej (w ramach Katedry Pedagogiki Muzyki)

Kierownik – dr hab. Beata Wróblewska, prof. AM

Członkowie:
as. mgr Taida Wiśniewska


Pracownia Organów (w ramach Katedry Muzyki Kościelnej)

Kierownik – prof. zw. dr hab. Bogusław Grabowski

Członkowie:
dr hab. Andrzej Szadejko, prof. AM
st. wykł. mgr Ewa Rytel


Pracownia Psychologii Muzyki (w ramach Katedry Pedagogiki Muzyki)

Kierownik – ad. dr Michał Kierzkowski