cos

Rada Wydziału Instrumentalnego

prof. zw. dr hab. Elżbieta ROSIŃSKA – przewodnicząca
prof. zw. dr hab. Krzysztof LANGMAN
prof. zw. dr hab. Jadwiga LEWCZUK
prof. zw. dr hab. Bogdan OCIESZAK
prof. zw. dr hab. Wojciech ORAWIEC
prof. zw. dr hab. Roman PERUCKI
prof. zw. dr hab. Anna PRABUCKA-FIRLEJ
prof. zw. dr hab. Józef RAATZ
prof. zw. dr hab. Waldemar WOJTAL
prof. dr hab. Andrzej ARTYKIEWICZ
prof. dr hab. Małgorzata SKORUPA
prof. dr hab. Maciej SOBCZAK
prof. dr hab. Wojciech SZLACHCIKOWSKI
dr hab. Andrzej KACPRZAK, prof. AM
dr hab. Tadeusz SAMEREK, prof. AM
dr hab. Małgorzata SKOTNICKA, prof. AM
dr hab. Jerzy WUJTEWICZ, prof. AM
ad. dr hab. Elżbieta PASIEROWSKA-KOŁODZIEJ
ad. dr hab. Paweł RYDEL
ad. dr Bogna CZERWIŃSKA-SZYMULA
ad. dr Bogumiła WERETKA-BAJDOR
st. wykł. Emilia GRAŻYŃSKA
st. wykł. Bożena SZULL-TALAR
as. mgr Maciej GAŃSKI

Przedstawiciel doktorantów
Łukasz MOTYKA

Przedstawiciele studentów
Wojciech BAKŁAŻEC
Joanna BOGUSZ
Emil FATYGA
Donald SADOWSKI-JADCZAK
Aleksandra SZYMAŃSKA