cos

Rada Wydziału Instrumentalnego

prof. zw. dr hab. Elżbieta ROSIŃSKA – przewodnicząca
prof. zw. dr hab. Krzysztof LANGMAN
prof. zw. dr hab. Bogdan OCIESZAK
prof. zw. dr hab. Wojciech ORAWIEC
prof. zw. dr hab. Roman PERUCKI
prof. zw. dr hab. Anna PRABUCKA-FIRLEJ
prof. zw. dr hab. Małgorzata SKORUPA
prof. zw. dr hab. Maciej SOBCZAK
prof. zw. dr hab. Wojciech SZLACHCIKOWSKI
prof. zw. dr hab. Waldemar WOJTAL

dr hab. Andrzej KACPRZAK, prof. AM
dr hab. Paweł KUKLIŃSKI, prof. AM
dr hab. Tadeusz SAMEREK, prof. AM
dr hab. Małgorzata SKOTNICKA, prof. AM
dr hab. Jerzy WUJTEWICZ, prof. AM
ad. dr hab. Robert KWIATKOWSKI
ad. dr hab. Elżbieta PASIEROWSKA-KOŁODZIEJ
ad. dr hab. Bogumiła WERETKA-BAJDOR
ad. dr hab. Paweł RYDEL
ad. dr Bogna CZERWIŃSKA-SZYMULA
ad. dr Karolina PIĄTKOWSKA-NOWICKA
ad. dr Grzegorz WIECZOREK
st. wykł. mgr Katarzyna MARKIEWICZ
as. mgr Maciej GAŃSKI

Przedstawiciel doktorantów
dr Marta KUR

Przedstawiciele studentów
Tomasz KACZOR
Klaudia KULWIKOWSKA
Patrycjusz LOREK
Igor TORBICKI
Agata ZIELIŃSKA