cos

RADA WYDZIAŁU DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

Skład RADY WYDZIAŁU w kadencji 2016-2020

Dziekan Wydziału – przewodniczący Rady Wydziału
1. dr hab. Renata Skupin, prof. AM
Prodziekan
2. st. wykł. mgr Beata Kotłowska
Członkowie:
3. prof. zw. dr hab. Bogdan Czapiewski
4. prof. zw. dr hab. Alina Kowalska-Pińczak
5. prof. zw. dr hab. Bogdan Kułakowski
6. prof. zw. dr hab. Krzysztof Olczak
7. prof. dr Wojciech Rajski
8. prof. dr Zygmunt Rychert
9. dr hab. Andrzej Dziadek, prof. AM
10. dr hab. Elżbieta Frołowicz, prof. AM
11. dr hab. Violetta Kostka, prof. AM
12. dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, prof. AM
13. dr hab. Danuta Popinigis, prof. AM
14. dr hab. Sławomir Zamuszko, prof. AM
15. ad. dr Marek Czerniewicz
16. as. dr Sylwia Janiak-Kobylińska
17. as. mgr Tadeusz Dixa
18. instr. mgr Paulina Leda

Przedstawiciele studentów:

19. Edyta Czachorowska
20. Julia Leszczyńska
21. Patryk Matusiak
22. Justyna Ślubowska
23. Joanna Złotkowska