cos

Pedagodzy Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

prof. zw. dr hab. Bogdan Czapiewski
prof. zw. dr hab. Rafał Jacek Delekta
prof. zw. dr hab. Alina Kowalska-Pińczak
prof. zw. dr hab. Krzysztof Olczak
prof. zw. dr hab. Marek Podhajski
prof. zw. dr Wojciech Rajski
prof. zw. dr Zygmunt Rychert
prof. zw. dr hab. Danuta Szlagowska
prof. zw. dr hab. Elżbieta Wiesztordt-Sulecińska
dr hab. Kai Bumann, prof. AM
dr hab. Andrzej Dziadek, prof. AM
dr hab. Elżbieta Frołowicz, prof. AM
dr hab. Violetta Kostka, prof. AM
dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, prof. AM
dr hab. Marcin Nałęcz-Niesiołowski, prof. AM
dr hab. Danuta Popinigis, prof. AM
dr hab. Renata Skupin, prof. AM
dr hab. Sławomir Zamuszko, prof. AM
dr Lech Kucharski, prof. AM
ad. dr hab. Przemysław Stanisławski

ad. dr Marek Czerniewicz
ad. dr Małgorzata Walentynowicz
as. dr Sylwia Janiak-Kobylińska
as. mgr Tadeusz Dixa
as. mgr Katarzyna Gugnowska
as. mgr Agata Krawczyk
st. wykł. mgr Beata Kotłowska
st. wykł. mgr Marek Wasilewski
wykł. mgr Dagmara Dopierała
instr. mgr Michał Krężlewski
instr. mgr Paulina Leda

współpracownicy:

dr hab. Maciej Babnis
dr hab. Anna Chęćka
dr Teresa Błaszkiewicz
dr Jolanta Woźniak
dr Szymon Morus