cos

Pedagodzy Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

prof. zw. dr hab. Bogdan Czapiewski
prof. zw. dr hab. Rafał Jacek Delekta
prof. zw. dr hab. Alina Kowalska-Pińczak
prof. zw. dr hab. Krzysztof Olczak
prof. zw. dr hab. Marek Podhajski
prof. zw. dr Wojciech Rajski
prof. zw. dr Zygmunt Rychert
prof. zw. dr hab. Elżbieta Wiesztordt-Sulecińska
dr hab. Kai Bumann, prof. AM
dr hab. Andrzej Dziadek, prof. AM
dr hab. Elżbieta Frołowicz, prof. AM
dr hab. Violetta Kostka, prof. AM
dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, prof. AM
dr hab. Marcin Nałęcz-Niesiołowski, prof. AM
dr hab. Danuta Popinigis, prof. AM
dr hab. Renata Skupin, prof. AM
ad. dr hab. Przemysław Stanisławski
ad. dr hab. Małgorzata Walentynowicz
ad. dr Marek Czerniewicz
ad. dr Sylwia Janiak-Kobylińska
as. mgr Kamil Cieślik
as. mgr Tadeusz Dixa
as. mgr Agata Krawczyk
as. mgr Paweł Mykietyn
st. wykł. mgr Beata Kotłowska
st. wykł. mgr Marek Wasilewski
wykł. mgr Dagmara Dopierała
wykł. mgr Michał Krężlewski
wykł. mgr Paulina Leda

współpracownicy:

dr hab. Maciej Babnis
dr hab. Anna Chęćka
dr Teresa Błaszkiewicz
dr Jolanta Woźniak
dr Szymon Morus
mgr Piotr Jędrzejczyk
mgr Ewelina Miernikiewicz
mgr Paulina Olczak
mgr Manuel Salas