cos
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
WYDZIAŁU DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

 

INSTYTUT TEORII MUZYKI

Dyrektor – dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, prof. AM

Zakład Analizy i Interpretacji Dzieła Muzycznego
Kierownik – prof. zw. dr hab. Marek Podhajski
dr hab. Renata Skupin, prof. AM
as. mgr Agata Krawczyk

st. wykł. mgr Beata Kotłowska
współpracownik:
dr Teresa Błaszkiewicz

Zakład Kształcenia Słuchu i Wczesnej Edukacji Muzycznej
Kierownik – dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, prof. AM
dr hab. Elżbieta Frołowicz, prof. AM
wykł. mgr Dagmara Dopierała
           współpracownicy:
prof. zw. dr hab. Alina Kowalska-Pińczak
as. mgr Agata Krawczyk
mgr Magdalena Szczypiorska

Zakład Historii Muzyki
Kierownik – dr hab. Danuta Popinigis, prof. AM
dr hab. Violetta Kostka, prof. AM
st. wykł. mgr Marek Wasilewski
           współpracownicy:
dr hab. Maciej Babnis
dr Jolanta Woźniak
mgr Ewelina Miernikiewicz

mgr Paulina Olczak
mgr Manuel Salas


Pracownia historii kultury muzycznej Gdańska
Kierownik dr hab. Danuta Popinigis, prof. AM

Współpracownik Instytutu Teorii Muzyki:
dr hab. Anna Chęćka


KATEDRA KOMPOZYCJI

Kierownik – prof. zw. dr hab. Krzysztof Olczak
dr hab. Andrzej Dziadek, prof. AM
ad. dr Marek Czerniewicz
as. mgr Kamil Cieślik 
as. mgr Tadeusz Dixa
as. mgr Paweł Mykietyn

Kompozytorska pracownia komputerowa
Kierownik – ad. dr Marek Czerniewicz

Pracownia kompozycji i aranżacji utworów pedagogicznych
Kierownik zadania – as. mgr Tadeusz Dixa

Współpracownicy Katedry Kompozycji:
mgr Piotr Jędrzejczyk


KATEDRA DYRYGENTURY SYMFONICZNO-OPEROWEJ

Kierownik – prof. zw. dr hab. Alina Kowalska-Pińczak
prof. zw. dr Zygmunt Rychert
prof. dr Wojciech Rajski
prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta
prof. dr hab. Elżbieta Wiesztordt-Sulecińska
dr hab. Kai Bumann, prof. AM

dr hab. Marcin Nałęcz-Niesiołowski, prof. AM
ad. dr hab. Przemysław Stanisławski

as. dr Sylwia Janiak-Kobylińska
           współpracownik:
dr Szymon Morus


 

Zakład Fortepianu i Akompaniamentu
Kierownik – prof. zw. dr hab. Bogdan Czapiewski
ad. dr Małgorzata Walentynowicz
wykł. mgr Michał Krężlewski
wykł. mgr Paulina Leda
           współpracownicy:

wykł. mgr Dagmara Dopierała


 

Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Gdańskich
Kierownik zespołu badawczego – dr hab. Renata Skupin, prof. AM