cos
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
WYDZIAŁU DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI
INSTYTUT TEORII MUZYKI

Dyrektor – dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, prof. AM

Zakład Analizy i Interpretacji Dzieła Muzycznego
dr hab. Renata Skupin, prof. AM – kierownik
st. wykł. mgr Beata Kotłowska

as. mgr Agata Krawczyk
          Współpracownicy:
prof. zw. dr hab. Marek Podhajski
dr Teresa Błaszkiewicz
mgr Manuel Salas

Zakład Kształcenia Słuchu i Wczesnej Edukacji Muzycznej
dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, prof. AM – kierownik
prof. dr Alina Kozłowska-Pińczak
dr hab. Elżbieta Frołowicz, prof. AM
wykł. mgr Dagmara Dopierała
           Współpracownicy:
as. mgr Agata Krawczyk

Zakład Historii Muzyki
dr hab. Danuta Popinigis, prof. AM – kierownik
dr hab. Violetta Kostka, prof. AM
st. wykł. mgr Marek Wasilewski
           Współpracownicy:
dr hab. Maciej Babnis

mgr Ewelina Miernikiewicz

mgr Paulina Olczak

Pracownia historii kultury muzycznej Gdańska
(kierownik – dr hab. Danuta Popinigis, prof. AM)

Współpracownik Instytutu Teorii Muzyki:
       dr hab. Anna Chęćka


KATEDRA KOMPOZYCJI

prof. zw. dr hab. Krzysztof Olczak – kierownik
dr hab. Andrzej Dziadek, prof. AM
ad. dr Marek Czerniewicz
as. mgr Paweł Mykietyn
as. mgr Tadeusz Dixa
as. mgr Kamil Cieślik
              Współpracownicy:
mgr Piotr Jędrzejczyk

Pracownia muzyki elektroakustycznej i filmowej
(kierownik – prof. dr hab. Krzysztof Olczak)

Pracownia kompozycji i aranżacji utworów pedagogicznych
(kierownik – as. mgr Tadeusz Dixa)


KATEDRA DYRYGENTURY SYMFONICZNO-OPEROWEJ

dr hab. Marcin Nałęcz-Niesiołowski, prof. AM – kierownik
prof. dr hab. Elżbieta Wiesztordt-Sulecińska
prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta
ad. dr hab. Przemysław Stanisławski
dr hab. Kai Bumann, prof. AM

ad. dr Sylwia Janiak-Kobylińska
        Współpracownicy:
prof. dr Wojciech Rajski
prof. Zygmunt Rychert

dr Szymon Morus


Zakład Fortepianu i Akompaniamentu
prof. zw. dr hab. Bogdan Czapiewski – kierownik
ad. dr  hab. Małgorzata Walentynowicz
wykł. mgr Michał Krężlewski
wykł. mgr Paulina Leda
Wspołpracownicy:

wykł. mgr Dagmara Dopierała


Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Gdańskich
(Kierownik pracowni: dr hab. Renata Skupin, prof. AM)
Członkowie:
prof. dr hab. Krzysztof Olczak
dr hab. Andrzej Dziadek, prof. AM
dr hab. Danuta Popinigis
dr hab. Violetta Kostka, prof. AM