cos

Rektor
prof. zw. dr hab. Maciej Sobczak


poniedziałek, godz. 9:30 – 11:30, pok. 102

Prorektor ds. organizacyjnych i nauczania
prof. zw. dr hab. Marek Rocławski

poniedziałek, godz. 10:00 – 12:00, pok. 106

Prorektor ds. artystycznych i współpracy z zagranicą
prof. zw. dr hab. Ryszard Minkiewicz

 poniedziałek, godz. 10:00 – 12:00, pok. 106

Prorektor ds. studenckich
prof. zw. dr hab. Małgorzata Skorupa

poniedziałek 9:30 – 10:30 oraz środa 12:00 – 13:00, pok. 106

 

 

Biuro Rektora

mgr Katarzyna Matwiejczyk

e-mail: rektorat@amuz.gda.pl

 

mgr Agnieszka Rybka

e-mail: a.rybka@amuz.gda.pl

poniedziałek – piątek, godz. 9:00 – 14:00, pok. 103
tel. (+48 58) 300 92 01
fax (+48 58) 300 92 10