cos

Kolejne ogłoszenia i czynnościach wyborczych zamieszczane są w pliku OGŁOSZENIA Komisji Wyborczej Akademii (…), a kolejne wyniki wyborów w pliku POWIADOMIENIA o dokonanym wyborze (…) w porządku chronologicznym. A zatem, żeby znaleźć ostatnie ogłoszenie bądź powiadomienie należy przejść na ostatnią stronę pliku.

OGŁOSZENIA Komisji Wyborczej Akademii, str. 1-94, 2016-11-23
aktualizacja: 23.11.2016

POWIADOMIENIA o dokonanym wyborze, str. 1-45, 2016-11-28
aktualizacja: 29.11.2016

Aktualny skład organów AM 2016-12-08
aktualizacja: 12.01.2017