cos

Kolejne ogłoszenia o czynnościach wyborczych zamieszczane są w pliku OGŁOSZENIA Komisji Wyborczej Akademii (…), a kolejne wyniki wyborów w pliku POWIADOMIENIA o dokonanym wyborze (…) w porządku chronologicznym. A zatem, żeby znaleźć ostatnie ogłoszenie bądź powiadomienie, należy przejść na ostatnią stronę pliku.

OGŁOSZENIA Komisji Wyborczej Akademii, str. 1-103, 2017-12-11
aktualizacja: 13.12.2017

POWIADOMIENIA o dokonanym wyborze, str. 1-55, 2018-02-24
aktualizacja: 01.03.2018

Aktualny skład organów AM 2018-02-24
aktualizacja: 01.03.2018