cos

Kolejne ogłoszenia i czynnościach wyborczych zamieszczane są w pliku OGŁOSZENIA Komisji Wyborczej Akademii (…), a kolejne wyniki wyborów w pliku POWIADOMIENIA o dokonanym wyborze (…) w porządku chronologicznym. A zatem, żeby znaleźć ostatnie ogłoszenie bądź powiadomienie należy przejść na ostatnią stronę pliku.

OGŁOSZENIA Komisji Wyborczej Akademii str. 1-98, 2017-03-08
aktualizacja: 15.03.2017

POWIADOMIENIA o dokonanym wyborze str. 1-47, 2017-03-14
aktualizacja: 15.03.2017

Aktualny skład organów AM, 2017-03-14
aktualizacja: 15.03.2017