cos

Międzywydziałowy Zakład Muzyki Współczesnej zajmuje się upowszechnianiem szeroko rozumianej muzyki nowej i awangardowej na gruncie akademickim poprzez organizowanie wykładów, koncertów oraz warsztatów prowadzonych przez dyrygentów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki naszych czasów. Wydarzenia te służą konsolidacji pracowników i studentów wszystkich wydziałów Akademii na rzecz propagowania najbardziej wartościowych dzieł kompozytorów przełomu XX i XXI wieku. Repertuar prezentowany podczas koncertów obejmuje całe spektrum stylistyczne począwszy od początku XX wieku aż po kompozycje działających obecnie młodych twórców.

Studenci realizujący przedmioty Praktyka wykonawcza muzyki współczesnej, Partytura współczesna oraz Liryka wokalna XX i XXI wieku biorą udział w szeregu koncertów, prezentując efekty swojej pracy, wprowadzając jednocześnie do akademickiego życia muzycznego nową praktykę polegającą na włączaniu do swojego repertuaru muzyki naszych czasów.

Kierownik Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Współczesnej:
ad. dr hab. Piotr Nowicki

Pedagodzy współpracujący:
prof. zw. dr hab. Elżbieta Rosińska
ad. dr Izabela Paszkiewicz
ad. dr Karolina Piątkowska-Nowicka
ad. dr Małgorzata Walentynowicz
ad. dr Paweł Zagańczyk

 

Archiwum plakatów koncertowych: