cos

Studium Języków Obcych
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Studium prowadzi lektoraty języków obcych w ramach programów studiów poszczególnych wydziałów i specjalności.
Celem lektoratu jest ugruntowanie i rozszerzenie umiejętności językowych z języków nowożytnych w zakresie ogólnym i specjalistycznym oraz przygotowanie do korzystania z literatury fachowej.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

Na poszczególnych wydziałach obowiązują następujące lektoraty:

 • na Wydziałach I, II i IV: jeden lektorat przez 4 semestry
 • ponadto na Wydziale IV:
  • studenci kierunku jazz wokalny mają lektorat języka angielskiego z fonetyka amerykańską przez 4 semestry
  • studenci kierunku edukacja muzyczna z językiem angielskim mają jeden lektorat innego języka obcego niż angielski przez 4 semestry (przedmioty związane z językiem angielskim zawarte są w programie tej specjalności)
  • niektóre specjalności mają podstawy języka łacińskiego przez 4 semestry
 • na Wydziale III:
  • specjalność śpiew solowy: języki włoski przez 4 semestry oraz fonetyka języka niemieckiego przez 2 semestry,
  • specjalność musical: język angielski z fonetyką amerykańską przez 4 semestry
 • studia niestacjonarne na Wydziałach II i IV: język angielski

Lektoraty są zajęciami wynikającymi z planu studiów – obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Ostatni semestr kończy się egzaminem, pozostałe – zaliczeniem z oceną.
Jeżeli student już wcześniej studiował inny kierunek lub studiuje równolegle dwa kierunki, to po zapisaniu się na lektorat może zwrócić się o jego wcześniejsze zaliczenie na podstawie wpisów z innego kierunku studiów.
Szczególną formę lektoratu oferują seminaria językowe – są to zajęcia dla studentów oraz pracowników uczelni, którzy znają już język i chcą poszerzyć swoje umiejętności praktyczne.

Lektorzy:

język angielski

język francuski

język łaciński

język niemiecki

język szwedzki

język rosyjski

język włoski

Kierownikiem Studium Języków Obcych jest st. wykł. mgr Krystyna Prokopska, tel. 697 87 67 06, k.prokopska@amuz.gda.pl.


Regulamin Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku